เนื้อเพลง Funhouse คำอ่านไทย Pink

I dance around this empty house
( ไอ ดานซ อะเรานด ดีซ เอมทิ เฮาซ)
Tear us down
(เทีย อัซ เดาน)
Throw you out
(ธโร ยู เอ้า)
Screaming down the halls
(ซครีมอิง เดาน เดอะ ฮอล)
Spinning all around and now we fall
(สปินนิ่ง ออล อะเรานด แอ็นด เนา วี ฟอล)

Pictures framing up the past
(พีคเชอะ framings อัพ เดอะ พาซท)
Your taunting smirk behind the glass
(ยุร tauntings สเมิก บิไฮนด เดอะ กลัซ)
This museum full of ash
(ดีซ มิวสีอัม ฟูล อ็อฝ แอ็ฌ)
Once a tickle
(วันซ อะ ทิกเคิล)
Now a rash
(เนา อะ แร็ฌ)

This used to be a funhouse
(ดีซ ยูซ ทู บี อะ funhouse)
But now it’s full of evil clowns
(บัท เนา อิทซ ฟูล อ็อฝ อี๊วิ้ว คเลาน)
It’s time to start the countdown
(อิทซ ไทม ทู ซทาท เดอะ แค้วดาว)
I’m gonna burn it down down down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน เดาน เดาน)
I’m gonna burn it down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน)

9, 8, 7, 6 5 4, 3, 2, 1, fun
(นาย , เอ๊ก , เซฝเว่น , ซิก ไฟท์ โฟว , ที , ทู , วัน , ฟัน)

Echoes knocking on locked doors
(แอคโค นอคกิง ออน ล็อค โด)
All the laughter from before
(ออล เดอะ ลาฟเทอะ ฟร็อม บิโฟ)
I’d rather live out on the street
(อาย ราฑเออะ ไลฝ เอ้า ออน เดอะ ซทรีท)
Than in this haunted memory
(แฑ็น อิน ดีซ ฮอนท เมมโอะริ)

I’ve called the movers
(แอฝ คอล เดอะ มูฝเออะ)
Called the maids
(คอล เดอะ เมด)
We’ll try to exorcise this place
(เว็ล ทไร ทู เอคซอไซส ดีซ พเลซ)
Drag my mattress to the yard
(ดแร็ก มาย แมททเร็ซ ทู เดอะ ยาด)
Crumble tumble house of cards
(แคมเบิล ทัมเบิลเฮาซ อ็อฝ คาด)

This used to be a funhouse
(ดีซ ยูซ ทู บี อะ funhouse)
But now it’s full of evil clowns
(บัท เนา อิทซ ฟูล อ็อฝ อี๊วิ้ว คเลาน)
It’s time to start the countdown
(อิทซ ไทม ทู ซทาท เดอะ แค้วดาว)
I’m gonna burn it down down down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน เดาน เดาน)
I’m gonna burn it down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน)

This used to be a funhouse
(ดีซ ยูซ ทู บี อะ funhouse)
But now it’s full of evil clowns
(บัท เนา อิทซ ฟูล อ็อฝ อี๊วิ้ว คเลาน)
It’s time to start the countdown
(อิทซ ไทม ทู ซทาท เดอะ แค้วดาว)
I’m gonna burn it down down down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน เดาน เดาน)
I’m gonna burn it down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน)

9, 8, 7, 6 5 4, 3, 2, 1, fun
(นาย , เอ๊ก , เซฝเว่น , ซิก ไฟท์ โฟว , ที , ทู , วัน , ฟัน)

Oh, I’m crawling through the darkest home
(โอ , แอม คอลลิง ธรู เดอะ ดาร์คเนท โฮม)
My key don’t fit my life no more
(มาย คี ด้อนท์ ฟิท มาย ไลฟ โน โม)
I’ll change the drapes
(แอล เชนจ เดอะ ดเรพ)
I’ll break the plates
(แอล บเรค เดอะ เพล๊ท)
I’ll find a new place
(แอล ไฟนด อะ นยู พเลซ)
Burn this f**ker down
(เบิน ดีซ เอฟ **ker เดาน)

do do do do dodo do
(ดู ดู ดู ดู โดโด ดู)
do do do do dodo do
(ดู ดู ดู ดู โดโด ดู)
do do do do dodo do
(ดู ดู ดู ดู โดโด ดู)
do do do do dadadada
(ดู ดู ดู ดู dadadada)
do do do do dodo do [9, 8, 7, 6 5 4, 3, 2, 1]
(ดู ดู ดู ดู โดโด ดู [ นาย , เอ๊ก , เซฝเว่น , ซิก ไฟท์ โฟว , ที , ทู , วัน ])
do do do do dodo do
(ดู ดู ดู ดู โดโด ดู)
do do do do dodo do
(ดู ดู ดู ดู โดโด ดู)
do do do do dodo doo
(ดู ดู ดู ดู โดโด ดู)

This used to be a funhouse
(ดีซ ยูซ ทู บี อะ funhouse)
But now it’s full of evil clowns
(บัท เนา อิทซ ฟูล อ็อฝ อี๊วิ้ว คเลาน)
It’s time to start the countdown
(อิทซ ไทม ทู ซทาท เดอะ แค้วดาว)
I’m gonna burn it down down down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน เดาน เดาน)
I’m gonna burn it down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน)

This used to be a funhouse
(ดีซ ยูซ ทู บี อะ funhouse)
But now it’s full of evil clowns
(บัท เนา อิทซ ฟูล อ็อฝ อี๊วิ้ว คเลาน)
It’s time to start the countdown
(อิทซ ไทม ทู ซทาท เดอะ แค้วดาว)
I’m gonna burn it down down down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน เดาน เดาน)
I’m gonna burn it down
(แอม กอนนะ เบิน หนิด เดาน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Funhouse คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น