เนื้อเพลง Cast No Shadow คำอ่านไทย Oasis

Here’s a thought for every man who tries to understand
( เฮียร ซา ธอท ฟอ เอฝริ แม็น ฮู ทรายส์ ทู อันเดิซแทนด)
What is in his hands [what’s in his hands]
(ว็อท อีส ซิน ฮิส แฮ็นด [ ว็อท ซิน ฮิส แฮ็นด ])
He walks along the open road of love and life
(ฮี วอค อะลอง ดิ โอเพ็น โรด อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ไลฟ)
To find it if he can [to find it if he can]
(ทู ไฟนด ดิท อิฟ ฮี แค็น [ ทู ไฟนด ดิท อิฟ ฮี แค็น ])

Bound with all the weight of all the words he tried to say
(เบานด วิฑ ออล เดอะ เวท อ็อฝ ออล เดอะ เวิด ฮี ทไร ทู เซ)
Chained to all the places that he never wished to stay
(เชน ทู ออล เดอะ พเลซ แดท ฮี เนฝเวอะ วิฌ ทู ซเท)
Bound with all the weight of all the words he tried to say
(เบานด วิฑ ออล เดอะ เวท อ็อฝ ออล เดอะ เวิด ฮี ทไร ทู เซ)
As he faced the sun he cast no shadow
(แอ็ส ฮี เฟซ เดอะ ซัน ฮี คาซท โน แฌดโอ)
[Haaaaaaaa-ah]
([ Haaaaaaaa อา ])

As they took his soul they stole his pride [priiiii-hide] <-- 3 times (แอ็ส เด ทุค ฮิส โซล เด ซโทล ฮิส พไรด [ priiiii ไฮด ] < ที ไทม)
As he faced the sun he cast no shadow
(แอ็ส ฮี เฟซ เดอะ ซัน ฮี คาซท โน แฌดโอ)

[Haaaaaaaa-ah]
([ Haaaaaaaa อา ])
[Haaaaaaaa-ah]
([ Haaaaaaaa อา ])
[Haaaaaaaa-ah]
([ Haaaaaaaa อา ])

Here’s a thought for every man who tries to understand
(เฮียร ซา ธอท ฟอ เอฝริ แม็น ฮู ทรายส์ ทู อันเดิซแทนด)
What is in his hands [what’s in his hands]
(ว็อท อีส ซิน ฮิส แฮ็นด [ ว็อท ซิน ฮิส แฮ็นด ])
He walks along the open road of love and life
(ฮี วอค อะลอง ดิ โอเพ็น โรด อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ไลฟ)
To find it if he can [but only if he can]
(ทู ไฟนด ดิท อิฟ ฮี แค็น [ บัท โอ๊นลี่ อิฟ ฮี แค็น ])

Bound with all the weight of all the words he tried to say
(เบานด วิฑ ออล เดอะ เวท อ็อฝ ออล เดอะ เวิด ฮี ทไร ทู เซ)
Chained to all the places that he never wished to stay
(เชน ทู ออล เดอะ พเลซ แดท ฮี เนฝเวอะ วิฌ ทู ซเท)
Bound with all the weight of all the words he tried to say
(เบานด วิฑ ออล เดอะ เวท อ็อฝ ออล เดอะ เวิด ฮี ทไร ทู เซ)
As he faced the sun he cast no shadow
(แอ็ส ฮี เฟซ เดอะ ซัน ฮี คาซท โน แฌดโอ)
[Haaaaaaaa-ah]
([ Haaaaaaaa อา ])

As they took his soul they stole his pride [priiiii-hide] <-- 4 times (แอ็ส เด ทุค ฮิส โซล เด ซโทล ฮิส พไรด [ priiiii ไฮด ] < โฟว ไทม)
As he faced the sun he cast no shadow
(แอ็ส ฮี เฟซ เดอะ ซัน ฮี คาซท โน แฌดโอ)
As he faced the sun he cast no shadow [Haaaaaaa-ah] <-- 2 times (แอ็ส ฮี เฟซ เดอะ ซัน ฮี คาซท โน แฌดโอ [ Haaaaaaa อา ] < ทู ไทม)
As he faced the sun he cast no shadow
(แอ็ส ฮี เฟซ เดอะ ซัน ฮี คาซท โน แฌดโอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cast No Shadow คำอ่านไทย Oasis

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น