เนื้อเพลง So Gone คำอ่านไทย Monica

So gone over you, you, you, you
( โซ กอน โอเฝอะ ยู , ยู , ยู , ยู)

Yeah}
(เย่ })
{New Monica}
({นยู มอนหนิก้า })
{Woo}
({วู })

Silly of me
(ซีลลิ อ็อฝ มี)
Devoted so much time
(ดิโฝท โซ มัช ไทม)
To find you unfaithful, boy
(ทู ไฟนด ยู อันเฟธฟุล , บอย)
I never lost my mind
(ไอ เนฝเวอะ ล็อซท มาย ไมนด)

Drive pass your house every night
(ดไรฝ เพซ ยุร เฮาซ เอฝริ ไนท)
In an unmarked car
(อิน แอน unmarked คา)
Wondering what she had on me
(วันเดอะริง ว็อท ชี แฮ็ด ออน มี)
To make you break my heart, yeah
(ทู เมค ยู บเรค มาย ฮาท , เย่)

{You make me feel}
({ยู เมค มี ฟีล })
You make me feel I’m so gone [So gone], oh…
(ยู เมค มี ฟีล แอม โซ กอน [ โซ กอน ] , โอ)
You make me {You make me feel}
(ยู เมค มี {ยู เมค มี ฟีล })
Whoa and I love you to love you, baby, I {So gone},
(โว้ว แอ็นด ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบบิ , ไอ {โซ กอน } ,)
ooh
(อู้)

Nights I couldn’t sleep, uh
(ไนท ซาย คูดซึ่น ซลีพ , อา)
You let the sun beat you home
(ยู เล็ท เดอะ ซัน บีท ยู โฮม)
I asked myself over again
(ไอ อาซค ไมเซลฟ โอเฝอะ อะเกน)
What am I doing wrong
(ว็อท แอ็ม ไอ ดูอิง ร็อง)

To make you stay out all night
(ทู เมค ยู ซเท เอ้า ดอร์ ไนท)
And not think to call
(แอ็นด น็อท ธิงค ทู คอล)
What does she have over me
(ว็อท โด ชี แฮ็ฝ โอเฝอะ มี)
To make him not think to call home
(ทู เมค ฮิม น็อท ธิงค ทู คอล โฮม)

{You make me feel}
({ยู เมค มี ฟีล })
You make me feel I’m so gone {So gone}, oh…
(ยู เมค มี ฟีล แอม โซ กอน {โซ กอน } , โอ)
You make me {You make me feel}
(ยู เมค มี {ยู เมค มี ฟีล })
Whoa and I love you to love you, baby, I {So gone},
(โว้ว แอ็นด ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบบิ , ไอ {โซ กอน } ,)
ooh
(อู้)

Listen, boy, I’m a rowdy chick
(ลิ๊สซึ่น , บอย , แอม มา เราดิ ชิค)
Some times I have to fight ˜cause my mouth too slick
(ซัม ไทม ซาย แฮ็ฝ ทู ไฟท ˜cause มาย เมาธ ทู ซลิค)
Baby, why you doing me like I ain’t worth this s***
(เบบิ , ฮไว ยู ดูอิง มี ไลค ไก เอน เวิธ ดีซ เอส ***)
Make me wanna ride passed your house and sit
(เมค มี วอนนา ไรด พาซ ยุร เฮาซ แอ็นด ซิท)
Kick down your door and smack your chick
(คิด เดาน ยุร โด แอ็นด ซแม็ค ยุร ชิค)
Just to show you Monica not having it
(จัซท ทู โฌ ยู มอนหนิก้า น็อท แฮฝวิ่ง อิท)
So in love with you like a drug habit get
(โซ อิน ลัฝ วิฑ ยู ไลค เก ดรัก แฮบอิท เก็ท)
{So gone} You treat me so unreal
({โซ กอน } ยู ทรีท มี โซ อันรีแอ็ล)

What she do, I do better [Ooh…oh…]
(ว็อท ชี ดู , ไอ ดู เบทเทอะ [ อู้ โอ ])
What she do to make you love her [What did she do]
(ว็อท ชี ดู ทู เมค ยู ลัฝ เฮอ [ ว็อท ดิด ชี ดู ])
Is it real or forever
(อีส ซิท ริแอ็ล ออ เฟาะเรฝเออะ)
Baby, please can’t we stay together [Is it real or
(เบบิ , พลีส แค็นท วี ซเท ทุเกฑเออะ [ อีส ซิท ริแอ็ล ออ)
forever]
(เฟาะเรฝเออะ ])

What she do, I do better [Yeah, yeah, yeah, yeah]
(ว็อท ชี ดู , ไอ ดู เบทเทอะ [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
What she do to make you love her [Yeah, ooh…]
(ว็อท ชี ดู ทู เมค ยู ลัฝ เฮอ [ เย่ , อู้ ])
Is it real or forever [Is it real]
(อีส ซิท ริแอ็ล ออ เฟาะเรฝเออะ [ อีส ซิท ริแอ็ล ])
Baby, please can’t we stay together [Oh]
(เบบิ , พลีส แค็นท วี ซเท ทุเกฑเออะ [ โอ ])

Whoa and I love you to love you, baby [Whoa and I love
(โว้ว แอ็นด ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบบิ [ โว้ว แอ็นด ดาย ลัฝ)
you to love you, baby]
(ยู ทู ลัฝ ยู , เบบิ ])
Whoa and I love you to love you, baby, ooh…
(โว้ว แอ็นด ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบบิ , อู้)
Whoa and I love you to love you, baby [Whoa and I love
(โว้ว แอ็นด ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบบิ [ โว้ว แอ็นด ดาย ลัฝ)
you to love you, baby]
(ยู ทู ลัฝ ยู , เบบิ ])
Whoa and I love you to love you, baby [Just to show
(โว้ว แอ็นด ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบบิ [ จัซท ทู โฌ)
you Monica not having it], yeah
(ยู มอนหนิก้า น็อท แฮฝวิ่ง อิท ] , เย่)

{You make me feel}
({ยู เมค มี ฟีล })
You make me feel I’m so gone {So gone}, oh…
(ยู เมค มี ฟีล แอม โซ กอน {โซ กอน } , โอ)
You make me {You make me feel}
(ยู เมค มี {ยู เมค มี ฟีล })
Whoa and I love you to love you, baby, I {So gone},
(โว้ว แอ็นด ดาย ลัฝ ยู ทู ลัฝ ยู , เบบิ , ไอ {โซ กอน } ,)
ooh
(อู้)

Said that I need you
(เซ็ด แดท ไอ นีด ยู)
I don’t really need you
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ นีด ยู)
Said that I need you, ooh
(เซ็ด แดท ไอ นีด ยู , อู้)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง So Gone คำอ่านไทย Monica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น