เนื้อเพลง Lately คำอ่านไทย Samantha Mumba

Oh Oh Yeah Oh Yeah Oh
( โอ โอ เย่ โอ เย่ โอ)

Lately
(เลทลิ)
Been Thinking Bout You Baby
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)
Lately
(เลทลิ)
Been Thinking Bout You Baby
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)

Have You Ever Felt A Breeze Hit Your Heart
(แฮ็ฝ ยู เอฝเออะ เฟ็ลท ดา บรีส ฮิท ยุร ฮาท)
Like The Wind Was Blowing It Apart
(ไลค เดอะ วินด วอส โบลวิง อิท อะพาท)
Has You Spiining Like A Merry Go Round
(แฮ็ส ยู Spiinings ไลค เก เมริ โก เรานด)
Indications Of A Storm Touching Ground
(อินดิเคฌัน อ็อฝ อะ ซทอม ทัชชิง กเรานด)
I Wish That I Could Weather Down Any Storm
(ไอ วิฌ แดท ไอ เคิด เวฑเออะ เดาน เอนอิ ซทอม)
But I Guess It Was A Heartbreak From The Norm
(บัท ไอ เก็ซ ซิท วอส ซา ฮาร์ทเบรก ฟร็อม เดอะ นอม)
It Was A Day I Will Always Remember
(อิท วอส ซา เด ไอ วิล ออลเว ริเมมเบอะ)
The Saddest Day In Sweet November
(เดอะ แซดเดเรตสฺ เด อิน สวี้ท โนะเฝมเบอะ)

Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)
Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)

I’m On My Knees Praying ‘god Help Me Please’
(แอม ออน มาย นี เพลยอิง ก็อด เฮ็ลพ มี พลีส)
Bring My Baby Back Bring Him Right Back To Me
(บริง มาย เบบิ แบ็ค บริง ฮิม ไรท แบ็ค ทู มี)
If Loving You Is Right
(อิฟ ลัฝอิง ยู อีส ไรท)
I Don’t Ever Want To Be Wrong
(ไอ ด้อนท์ เอฝเออะ ว็อนท ทู บี ร็อง)
Instead I Drown Myself With Tears
(อินซเทด ดาย ดเราน ไมเซลฟ วิฑ เทีย)
Sittin’ Here Singing Another Love Song
(ซิทดิน เฮียร ซิงกิง แอะนัธเออะ ลัฝ ซ็อง)

Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)
Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)

Lately I’ve Been Torn Apart
(เลทลิ แอฝ บีน โทน อะพาท)
I Wish You Han’t Broke My Heart
(ไอ วิฌ ยู Hant บโรค มาย ฮาท)
I’ve Been Missing You Babe Missing You Everyday
(แอฝ บีน มีซซิง ยู เบบ มีซซิง ยู เอวี่เดย์)
Lately I’ve Been Torn Apart
(เลทลิ แอฝ บีน โทน อะพาท)
I Wish You Han’t Broke My Heart
(ไอ วิฌ ยู Hant บโรค มาย ฮาท)
I’ve Been Missing You Babe Missing You Everyday
(แอฝ บีน มีซซิง ยู เบบ มีซซิง ยู เอวี่เดย์)

Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)
Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)

Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)
Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby I Realised I Love You
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ ไอ รีโอราย ดาย ลัฝ ยู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)
Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)
Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)
Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)
Lately I’ve Been Watching You
(เลทลิ แอฝ บีน วัทชิง ยู)
Been Thinking Bout You Baby And Everything You Do
(บีน ติ้งกิง เบาท ยู เบบิ แอ็นด เอ๊วี่ติง ยู ดู)
Just Sitting Away
(จัซท ซีททิง อะเว)
Watching The Days Go By
(วัทชิง เดอะ เด โก ไบ)

Lately
(เลทลิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Lately คำอ่านไทย Samantha Mumba

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น