เนื้อเพลง Spend My Life with You คำอ่านไทย Eric Benet feat Tamia

I never knew such a day could come
( ไอ เนฝเวอะ นยู ซัช อะ เด เคิด คัม)
And I never knew such a love
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ นยู ซัช อะ ลัฝ)
Could be inside of one
(เคิด บี อีนไซด อ็อฝ วัน)

And I never knew what my life was for
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ นยู ว็อท มาย ไลฟ วอส ฟอ)
But now that you’re here I know for sure
(บัท เนา แดท ยัวร์ เฮียร ไอ โน ฟอ ฌุร)

I never knew till I looked in your eyes
(ไอ เนฝเวอะ นยู ทิล ไอ ลุค อิน ยุร ไอ)
I was incomplete till the day you walked into my life
(ไอ วอส อินค็อมพลีท ทิล เดอะ เด ยู วอค อีนทุ มาย ไลฟ)
And I never knew that my heart could feel
(แอ็นด ดาย เนฝเวอะ นยู แดท มาย ฮาท เคิด ฟีล)
So precious and pure
(โซ พเรฌอัซ แซน พยูร)
One love so real
(วัน ลัฝ โซ ริแอ็ล)

Can I just see you every morning when
(แค็น นาย จัซท ซี ยู เอฝริ มอนิง ฮเว็น)
I open my eyes
(ไอ โอเพ็น มาย ไอ)
Can I just feel your heart beating beside me
(แค็น นาย จัซท ฟีล ยุร ฮาท บืดิงสฺ บิไซด มี)
Every night
(เอฝริ ไนท)
Can we just feel this way together
(แค็น วี จัซท ฟีล ดีซ เว ทุเกฑเออะ)
Till the end of all time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ออล ไทม)
Can I just spend my life with you
(แค็น นาย จัซท ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)

Now baby the days and the weeks
(เนา เบบิ เดอะ เด แซน เดอะ วีค)
And the years will roll by
(แอ็นด เดอะ เยีย วิล โรล ไบ)
But nothing will change the love inside
(บัท นัธอิง วิล เชนจ เดอะ ลัฝ อีนไซด)
Of you and I
(อ็อฝ ยู แอ็นด ดาย)

And baby I’ll never find any words
(แอ็นด เบบิ แอล เนฝเวอะ ไฟนด เอนอิ เวิด)
That could explain
(แดท เคิด เอ็คซพเลน)
Just how much my heart my life
(จัซท เฮา มัช มาย ฮาท มาย ไลฟ)
My soul you’ve changed
(มาย โซล ยู๊ฟ เชนจ)

Can you run to these open arms
(แค็น ยู รัน ทู ฑิส โอเพ็น อาม)
When no one else understands
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ อันเดิซแทนด)
Can we tell God and the whole world
(แค็น วี เท็ล ก็อด แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด)
I’m your woman, and you’re my man
(แอม ยุร วูมเอิน , แอ็นด ยัวร์ มาย แม็น)
Can’t you just feel how much I love you
(แค็นท ยู จัซท ฟีล เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
With one touch of my hand
(วิฑ วัน ทั๊ช อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Can I just spend my life with you
(แค็น นาย จัซท ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)

No touch has ever felt so wonderful
(โน ทั๊ช แฮ็ส เอฝเออะ เฟ็ลท โซ วันเดอะฟุล)
[You are incredible]
([ ยู อาร์ อินเคร๊ดิเบิ้ล ])
And a deeper love I’ve never known
(แอ็นด อะ ดิพเพอลัฝ แอฝ เนฝเวอะ โนน)
[I’ll never let you go]
([ แอล เนฝเวอะ เล็ท ยู โก ])
I swear this love is true
(ไอ ซแว ดีซ ลัฝ อีส ทรู)
[Now and forever to youto you]
([ เนา แอ็นด เฟาะเรฝเออะ ทู youto ยู ])
Can I just see you every morning when
(แค็น นาย จัซท ซี ยู เอฝริ มอนิง ฮเว็น)

I open my eyes
(ไอ โอเพ็น มาย ไอ)
Can I just feel your heart beating beside me
(แค็น นาย จัซท ฟีล ยุร ฮาท บืดิงสฺ บิไซด มี)
Every night
(เอฝริ ไนท)
Can we just feel this way together
(แค็น วี จัซท ฟีล ดีซ เว ทุเกฑเออะ)
Till the end of all time
(ทิล ดิ เอ็นด อ็อฝ ออล ไทม)
Can I just spend my life with you
(แค็น นาย จัซท ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
Can you run to these open arms
(แค็น ยู รัน ทู ฑิส โอเพ็น อาม)

When no one else understands
(ฮเว็น โน วัน เอ็ลซ อันเดิซแทนด)
Can we tell God and the whole world
(แค็น วี เท็ล ก็อด แอ็นด เดอะ โฮล เวิลด)
You’re my woman, and you’re my man
(ยัวร์ มาย วูมเอิน , แอ็นด ยัวร์ มาย แม็น)
Can’t you just feel how much I love you
(แค็นท ยู จัซท ฟีล เฮา มัช ไอ ลัฝ ยู)
With one touch of my hand
(วิฑ วัน ทั๊ช อ็อฝ มาย แฮ็นด)
Can I just spend my life with you
(แค็น นาย จัซท ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)

Can I just spend my life with you
(แค็น นาย จัซท ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
Can I just spend my life with you
(แค็น นาย จัซท ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
[Forever here with you]
([ เฟาะเรฝเออะ เฮียร วิฑ ยู ])
Can I just spend my life with you
(แค็น นาย จัซท ซเพ็นด มาย ไลฟ วิฑ ยู)
Can I just see you every morning when I
(แค็น นาย จัซท ซี ยู เอฝริ มอนิง ฮเว็น นาย)
Open my eyes
(โอเพ็น มาย ไอ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Spend My Life with You คำอ่านไทย Eric Benet feat Tamia

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น