เนื้อเพลง Take It Away คำอ่านไทย The Used

Life’s greatest questions have always been: Who am I? Where did I come from? Why am I here? Where am I going? You are about to see and hear one of the most significant messages given to us from God.
( ไลฟ เกสเดด คเวซชัน แฮ็ฝ ออลเว บีน : ฮู แอ็ม ไอ ฮแว ดิด ดาย คัม ฟร็อม ฮไว แอ็ม ไอ เฮียร ฮแว แอ็ม ไอ โกอิ้ง ยู อาร์ อะเบาท ทู ซี แอ็นด เฮีย วัน อ็อฝ เดอะ โมซท ซิกนีฟอิแค็นท เมซซิจ กีฝเอ็น ทู อัซ ฟร็อม ก็อด)

Get down
(เก็ท เดาน)
Wooooooo!
(Wooooooo !)
Get down
(เก็ท เดาน)

I’m lying to myself
(แอม ลายยิง ทู ไมเซลฟ)
And this dagger’s my excuse
(แอ็นด ดีซ แดกเกอะ มาย เอ็คซคยูซ)
I’m a pawn
(แอม มา พอน)
I Should have paid up
(ไอ เชิด แฮ็ฝ เพลด อัพ)
And I left an hour late
(แอ็นด ดาย เล็ฟท แอน เอาร เลท)
I was laid up
(ไอ วอส เลด อัพ)

I must abuse myself
(ไอ มัซท อับยูซ ไมเซลฟ)
I’m against all that I’ve made up
(แอม อะเกนซท ดอร์ แดท แอฝ เมด อัพ)
Set in stone the sun will come
(เซ็ท อิน ซโทน เดอะ ซัน วิล คัม)
And I hate light
(แอ็นด ดาย เฮท ไลท)
You know I hate light
(ยู โน ไอ เฮท ไลท)
To me it looks so pretty burning
(ทู มี อิท ลุค โซ พรีททิ เบรินนิง)

Burn the sun
(เบิน เดอะ ซัน)
Burn the light
(เบิน เดอะ ไลท)
Take take take take take take it away
(เทค เทค เทค เทค เทค เทค อิท อะเว)
Take my hand
(เทค มาย แฮ็นด)
Take my life
(เทค มาย ไลฟ)
Take take take take take take it away
(เทค เทค เทค เทค เทค เทค อิท อะเว)

I must have caught something
(ไอ มัซท แฮ็ฝ คอท ซัมติง)
In the heat of all these dances
(อิน เดอะ ฮีท อ็อฝ ออล ฑิส ดานซ)
I’m a worm with no more chances
(แอม มา เวิม วิฑ โน โม ชานซ)
And I’ve lost all doubt
(แอ็นด แอฝ ล็อซท ดอร์ เดาท)
In a chemical romance
(อิน อะ เคมอิแค็ล โระแมนซ)

I can’t stop itching
(ไอ แค็นท ซท็อพ อิทชิง)
over thoughts of tarnished hope
(โอเฝอะ ธอท อ็อฝ ทานิฌ โฮพ)
kinda funny
(กินดา ฟันนิ)
lonely feeling
(โลนลิ ฟีลอิง)
I’m not in love
(แอม น็อท อิน ลัฝ)
You know it’s not love
(ยู โน อิทซ น็อท ลัฝ)
To me it looks so pretty burning
(ทู มี อิท ลุค โซ พรีททิ เบรินนิง)

Burn the sun
(เบิน เดอะ ซัน)
Burn the light
(เบิน เดอะ ไลท)
Take take take take take take it away
(เทค เทค เทค เทค เทค เทค อิท อะเว)
Take my hand
(เทค มาย แฮ็นด)
Take my life
(เทค มาย ไลฟ)
Take take take take take take it away
(เทค เทค เทค เทค เทค เทค อิท อะเว)

Burn the sun
(เบิน เดอะ ซัน)
Burn the light
(เบิน เดอะ ไลท)
Take take take take take take it away
(เทค เทค เทค เทค เทค เทค อิท อะเว)
Take my hand
(เทค มาย แฮ็นด)
Take my life
(เทค มาย ไลฟ)
Take take take take take take it away
(เทค เทค เทค เทค เทค เทค อิท อะเว)

Brothers and sisters
(บรัฑเออะ แซน ซีซเทอะ)
I’m right here with you
(แอม ไรท เฮียร วิฑ ยู)
Cause everyone’s got one
(คอส เอ๊วี่วัน ก็อท วัน)
A story to kill me
(อะ ซโทริ ทู คิล มี)
I’m so apathetic in my resentment
(แอม โซ แอพะเธทอิค อิน มาย ริเสนทเม็นท)
Living, loving, knowing not
(ลีฝอิง , ลัฝอิง , โนอิง น็อท)

Take my hand [x8]
(เทค มาย แฮ็นด [ x8 ])
Take my life
(เทค มาย ไลฟ)
Take my heart take my mind
(เทค มาย ฮาท เทค มาย ไมนด)
Take my life take my life
(เทค มาย ไลฟ เทค มาย ไลฟ)

Burn the sun burn the light
(เบิน เดอะ ซัน เบิน เดอะ ไลท)
Take take take take take take it away
(เทค เทค เทค เทค เทค เทค อิท อะเว)
Take my hand take my life
(เทค มาย แฮ็นด เทค มาย ไลฟ)
Take take take take take take it away
(เทค เทค เทค เทค เทค เทค อิท อะเว)
Burn the sun burn the light
(เบิน เดอะ ซัน เบิน เดอะ ไลท)
Take take take take take take it away
(เทค เทค เทค เทค เทค เทค อิท อะเว)
Take my hand take my life
(เทค มาย แฮ็นด เทค มาย ไลฟ)
Take my life
(เทค มาย ไลฟ)
Take my life
(เทค มาย ไลฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Take It Away คำอ่านไทย The Used

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น