เนื้อเพลง Prayer of The Refugee คำอ่านไทย Rise Against

Warm yourself by the fire, son,
( วอม ยุรเซลฟ ไบ เดอะ ไฟร , ซัน ,)
And the morning will come soon.
(แอ็นด เดอะ มอนิง วิล คัม ซูน)
I’ll tell you stories of a better time,
(แอล เท็ล ยู สตอยสฺ อ็อฝ อะ เบทเทอะ ไทม ,)
In a place that we once knew.
(อิน อะ พเลซ แดท วี วันซ นยู)

Before we packed our bags
(บิโฟ วี แพ็ค เอ๊า แบ็ก)
And left all this behind us in the dust,
(แอ็นด เล็ฟท ดอร์ ดีซ บิไฮนด อัซ ซิน เดอะ ดัซท ,)
We had a place that we could call home,
(วี แฮ็ด อะ พเลซ แดท วี เคิด คอล โฮม ,)
And a life no one could touch.
(แอ็นด อะ ไลฟ โน วัน เคิด ทั๊ช)

Don’t hold me up now,
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ เนา ,)
I can stand my own ground,
(ไอ แค็น ซแท็นด มาย โอน กเรานด ,)
I don’t need your help now,
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ เนา ,)
You will let me down, down, down!
(ยู วิล เล็ท มี เดาน , เดาน , เดาน !)

Don’t hold me up now,
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ เนา ,)
I can stand my own ground,
(ไอ แค็น ซแท็นด มาย โอน กเรานด ,)
I don’t need your help now,
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ เนา ,)
You will let me down, down, down!
(ยู วิล เล็ท มี เดาน , เดาน , เดาน !)

Down!
(เดาน !)

We are the angry and the desperate,
(วี อาร์ ดิ แองกริ แอ็นด เดอะ เดซเพอะริท ,)
The hungry, and the cold,
(เดอะ ฮังกริ , แอ็นด เดอะ โคลด ,)
We are the ones that kept quiet,
(วี อาร์ ดิ วัน แดท เค็พท คไวเอ็ท ,)
And always did what we were told.
(แอ็นด ออลเว ดิด ว็อท วี เวอ โทลด)

But we’ve been sweating while you slept so calm,
(บัท หวีบ บีน sweatings ฮไวล ยู ซเล็พท โซ คาม ,)
In the safety of your home.
(อิน เดอะ เซพทิ อ็อฝ ยุร โฮม)
We’ve been pulling out the nails that hold up
(หวีบ บีน พลูลิง เอ้า เดอะ เนล แดท โฮลด อัพ)
Everything you’ve known.
(เอ๊วี่ติง ยู๊ฟ โนน)

Don’t hold me up now,
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ เนา ,)
I can stand my own ground,
(ไอ แค็น ซแท็นด มาย โอน กเรานด ,)
I don’t need your help now,
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ เนา ,)
You will let me down, down, down!
(ยู วิล เล็ท มี เดาน , เดาน , เดาน !)

Don’t hold me up now,
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ เนา ,)
I can stand my own ground,
(ไอ แค็น ซแท็นด มาย โอน กเรานด ,)
I don’t need your help now,
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ เนา ,)
You will let me down, down, down!
(ยู วิล เล็ท มี เดาน , เดาน , เดาน !)

So open your eyes child,
(โซ โอเพ็น ยุร ไอ ไชล ,)
Let’s be on our way.
(เล็ท บี ออน เอ๊า เว)
Broken windows and ashes
(บโรเค็น วีนโด แซน แอสเชรด)
Are guiding the way.
(อาร์ กายดิง เดอะ เว)

Keep quiet no longer,
(คีพ คไวเอ็ท โน ลองเงอ ,)
We’ll sing through the day,
(เว็ล ซิง ธรู เดอะ เด ,)
Of the lives that we’ve lost,
(อ็อฝ เดอะ ไลฝ แดท หวีบ ล็อซท ,)
And the lives we’ve reclaimed.
(แอ็นด เดอะ ไลฝ หวีบ ริคเลม)

Don’t hold me up now,
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ เนา ,)
I can stand my own ground,
(ไอ แค็น ซแท็นด มาย โอน กเรานด ,)
I don’t need your help now,
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ เนา ,)
You will let me down, down, down!
(ยู วิล เล็ท มี เดาน , เดาน , เดาน !)

Don’t hold me up now,
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ เนา ,)
I can stand my own ground,
(ไอ แค็น ซแท็นด มาย โอน กเรานด ,)
I don’t need your help now,
(ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ เนา ,)
You will let me down, down, down!
(ยู วิล เล็ท มี เดาน , เดาน , เดาน !)

Don’t hold me up…
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ)
[I don’t need your help, I’ll stand my ground]
([ ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ , แอล ซแท็นด มาย กเรานด ])
Don’t hold me up…
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ)
[I don’t need your help]
([ ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ ])
No! No! No!
(โน ! โน ! โน !)
Don’t hold me up!
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ !)
[I don’t need your help, I’ll stand my ground]
([ ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ , แอล ซแท็นด มาย กเรานด ])
Don’t hold me up!
(ด้อนท์ โฮลด มี อัพ !)
[I don’t need your help, I’ll stand my ground]
([ ไอ ด้อนท์ นีด ยุร เฮ็ลพ , แอล ซแท็นด มาย กเรานด ])
Don’t let me down, down, down, down, down!
(ด้อนท์ เล็ท มี เดาน , เดาน , เดาน , เดาน , เดาน !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Prayer of The Refugee คำอ่านไทย Rise Against

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น