เนื้อเพลง Breathe No More คำอ่านไทย Evanescence

I’ve been looking in the mirror for so long.
( แอฝ บีน ลุคอิง อิน เดอะ มีเรอะ ฟอ โซ ล็อง)
That I’ve come to believe my souls on the other side.
(แดท แอฝ คัม ทู บิลีฝ มาย โซล ออน ดิ อัฑเออะ ไซด)
Oh the little pieces falling, shatter.
(โอ เดอะ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ ฟ๊อลิง , แฌทเทอะ)
Shards of me,
(Shards อ็อฝ มี ,)
To sharp to put back together.
(ทู ชาร์พ ทู พัท แบ็ค ทุเกฑเออะ)
To small to matter,
(ทู ซมอล ทู แมทเทอะ ,)
But big enough to cut me into so many little pieces.
(บัท บิก อินัฟ ทู คัท มี อีนทุ โซ เมนอิ ลิ๊ทเทิ่ล พีซ)
If I try to touch her,
(อิฟ ฟาย ทไร ทู ทั๊ช เฮอ ,)
And I bleed,
(แอ็นด ดาย บลีด ,)
I bleed,
(ไอ บลีด ,)
And I breathe,
(แอ็นด ดาย บรีฑ ,)
I breathe no more.
(ไอ บรีฑ โน โม)

Take a breath and I try to draw from my spirits well.
(เทค เก บเร็ธ แอ็นด ดาย ทไร ทู ดรอ ฟร็อม มาย ซพีริท เว็ล)
Yet again you refuse to drink like a stubborn child.
(เย็ท อะเกน ยู เรฟยุซ ทู ดริงค ไลค เก ซทับเบิน ไชล)
Lie to me,
(ไล ทู มี ,)
Convince me that I’ve been sick forever.
(ค็อนฝีนซ มี แดท แอฝ บีน ซิค เฟาะเรฝเออะ)
And all of this,
(แอ็นด ออล อ็อฝ ดีซ ,)
Will make sense when I get better.
(วิล เมค เซ็นซ ฮเว็น นาย เก็ท เบทเทอะ)
I know the difference,
(ไอ โน เดอะ ดีฟเฟอะเร็นซ ,)
Between myself and my reflection.
(บีทวิน ไมเซลฟ แอ็นด มาย ริฟเคลฌัน)
I just can’t help but to wonder,
(ไอ จัซท แค็นท เฮ็ลพ บัท ทู วันเดอะ ,)
Which of us do you love.
(ฮวิช อ็อฝ อัซ ดู ยู ลัฝ)
So I bleed,
(โซ ไอ บลีด ,)
I bleed,
(ไอ บลีด ,)
And I breathe,
(แอ็นด ดาย บรีฑ ,)
I breathe now…
(ไอ บรีฑ เนา)
Bleed,
(บลีด ,)
I bleed,
(ไอ บลีด ,)
And I breathe,
(แอ็นด ดาย บรีฑ ,)
I breathe,
(ไอ บรีฑ ,)
I breathe-
(ไอ บรีฑ)
I breathe no more.
(ไอ บรีฑ โน โม)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Breathe No More คำอ่านไทย Evanescence

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น