เนื้อเพลง That’s When I’ll Stop Loving You คำอ่านไทย N’Sync

When Winter Comes In Summer
( ฮเว็น วีนเทอะ คัม ซิน ซัมเมอะ)
When There’s No More Forever
(ฮเว็น แดร์ โน โม เฟาะเรฝเออะ)
That’s When I’ll Stop Loving You
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
That’s When I’ll Stop Loving You
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

I’m Sure You’ve Heard These Words Before
(แอม ฌุร ยู๊ฟ เฮิด ฑิส เวิด บิโฟ)
And I Know It’s Hard For You To Trust Them Once More
(แอ็นด ดาย โน อิทซ ฮาด ฟอ ยู ทู ทรัซท เฑ็ม วันซ โม)
You’re Afraid It All Might End
(ยัวร์ อัฟเรด ดิท ออล ไมท เอ็นด)
And A Broken Heart You’re Scared Of Breaking Again
(แอ็นด อะ บโรเค็น ฮาท ยัวร์ ซคา อ็อฝ บเรคคิง อะเกน)
Cause You Gotta Believe Me
(คอส ยู กอททะ บิลีฝ มี)
I’ll Never Leave You
(แอล เนฝเวอะ ลีฝ ยู)
You’ll Never Cry As Long As I’m Am There
(โยว เนฝเวอะ คไร แอ็ส ล็อง แอ็ส แอม แอ็ม แดร์)
And I Will Always Be There
(แอ็นด ดาย วิล ออลเว บี แดร์)
You Will Never Be Without No
(ยู วิล เนฝเวอะ บี วิเฑาท โน)

When Winter Comes In Summer
(ฮเว็น วีนเทอะ คัม ซิน ซัมเมอะ)
When There’s No More Forever
(ฮเว็น แดร์ โน โม เฟาะเรฝเออะ)
When Lies Become The Truth
(ฮเว็น ไล บิคัม เดอะ ทรูธ)
Well You’ll Know Then Baby
(เว็ล โยว โน เด็น เบบิ)
That’s When I’ll Stop Loving
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง)
That’s When I’ll Stop Loving You
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
That’s When I’ll Stop Loving You Yeah
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง ยู เย่)

As Long As Sunlight Lights The Sky
(แอ็ส ล็อง แอ็ส ซันไลท์ ไลท เดอะ ซไค)
The Light Of Love Will Be Found In These Eyes Of Mine
(เดอะ ไลท อ็อฝ ลัฝ วิล บี เฟานด อิน ฑิส ไอ อ็อฝ ไมน)
These Eyes Of Mine
(ฑิส ไอ อ็อฝ ไมน)
And I Will Shine That Light For You
(แอ็นด ดาย วิล ไฌน แดท ไลท ฟอ ยู)
You’re The Only One I’ll Ever Give This Heart To
(ยัวร์ ดิ โอ๊นลี่ วัน แอล เอฝเออะ กิฝ ดีซ ฮาท ทู)
What I’m Trying To Say Is Nothing Will Change This
(ว็อท แอม ทไรอิง ทู เซ อีส นัธอิง วิล เชนจ ดีซ)
Loving On Time You Will Find There
(ลัฝอิง ออน ไทม ยู วิล ไฟนด แดร์)
Cause I Will Always Be There
(คอส ไอ วิล ออลเว บี แดร์)
You Will Always Have All My Love
(ยู วิล ออลเว แฮ็ฝ ออล มาย ลัฝ)

When Winter Comes In Summer
(ฮเว็น วีนเทอะ คัม ซิน ซัมเมอะ)
When There’s No More Forever
(ฮเว็น แดร์ โน โม เฟาะเรฝเออะ)
When Lies Become The Truth
(ฮเว็น ไล บิคัม เดอะ ทรูธ)
Well You’ll Know Then Baby
(เว็ล โยว โน เด็น เบบิ)
That’s When I’ll Stop Loving
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง)
That’s When I’ll Stop Loving You
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง ยู)
That’s When I’ll Stop Loving You
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

When This World Doesn’t Turn Anymore
(ฮเว็น ดีซ เวิลด ดัสอินท เทิน แอนนี่มอ)
When All The Stars Decide To Stop Shining
(ฮเว็น ออล เดอะ ซทา ดิไซด ทู ซท็อพ ชายนิง)
Till Then I’m Gonna Be By Your Side
(ทิล เด็น แอม กอนนะ บี ไบ ยุร ไซด)
I’m Gonna Be Loving You Forever
(แอม กอนนะ บี ลัฝอิง ยู เฟาะเรฝเออะ)
Every Day Of My Life Baby Oh Yeah
(เอฝริ เด อ็อฝ มาย ไลฟ เบบิ โอ เย่)
Well You’ll Know Then Baby
(เว็ล โยว โน เด็น เบบิ)
That’s When I’ll Stop Loving
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง)
That’s When I’ll Stop Loving
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง)
That’s When I’ll Stop Loving You
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

When Winter Comes In Summer
(ฮเว็น วีนเทอะ คัม ซิน ซัมเมอะ)
When There’s No More Forever
(ฮเว็น แดร์ โน โม เฟาะเรฝเออะ)
When Lies Become The Truth
(ฮเว็น ไล บิคัม เดอะ ทรูธ)
Well You’ll Know Then Baby
(เว็ล โยว โน เด็น เบบิ)
That’s When I’ll Stop Loving
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง)
That’s When I’ll Stop Loving You
(แด๊ท ฮเว็น แอล ซท็อพ ลัฝอิง ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง That’s When I’ll Stop Loving You คำอ่านไทย N’Sync

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น