เนื้อเพลง The One คำอ่านไทย Mariah Carey

See I’m going through a situation
( ซี แอม โกอิ้ง ธรู อะ ซิชิวเอฌัน)
That I can’t help
(แดท ไอ แค็นท เฮ็ลพ)
Wanna get a little closer
(วอนนา เก็ท ดา ลิ๊ทเทิ่ล โคลเซอร์)
But I promised myself
(บัท ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ)
That I would never give my heart
(แดท ไอ เวิด เนฝเวอะ กิฝ มาย ฮาท)
Away again
(อะเว อะเกน)
Oo oo babe, I know it’s hard
(โอโอ โอโอ เบบ , ไอ โน อิทซ ฮาด)
Butcha gotta understand it
(Butcha กอททะ อันเดิซแทนด ดิท)
The truth is all the hurt and the pain
(เดอะ ทรูธ อีส ซอร์ เดอะ เฮิท แอ็นด เดอะ เพน)
And the sh*t that you get
(แอ็นด เดอะ ฌะ *ที แดท ยู เก็ท)
When you have it
(ฮเว็น ยู แฮ็ฝ อิท)
Ain’t worth it
(เอน เวิธ อิท)
I’ve been there so many times
(แอฝ บีน แดร์ โซ เมนอิ ไทม)
I should know better but I
(ไอ เชิด โน เบทเทอะ บัท ไอ)
Can’t stop what I feel
(แค็นท ซท็อพ ว็อท ไอ ฟีล)
When you’re next to me
(ฮเว็น ยัวร์ เน็คซท ทู มี)
I really think I
(ไอ ริแอ็ลลิ ธิงค ไอ)

Finally found somebody
(ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้)
That could be the one
(แดท เคิด บี ดิ วัน)
But I promised myself
(บัท ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ)
That I wouldn’t give in to love
(แดท ไอ วูดดึ่น กิฝ อิน ทู ลัฝ)
And I’m scared
(แอ็นด แอม ซคา)
And I’m nervous
(แอ็นด แอม เนอฝัซ)
Don’t wanna be hurt anymore
(ด้อนท์ วอนนา บี เฮิท แอนนี่มอ)
This is bad
(ดีซ ซิส แบ็ด)
Cause I know that you’re the one
(คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ดิ วัน)

[Baby you’re the one]
([ เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ])
[Baby you’re the one]
([ เบบิ ยัวร์ ดิ วัน ])

See the problem with relationships
(ซี เดอะ พรอบเล็ม วิฑ ริเลฌันฌิพ)
In general is that it’s always a game
(อิน เจนเออะแร็ล อีส แดท อิทซ ออลเว ซา เกม)
In the beginning they’ll do
(อิน เดอะ บีกีนนิง เด๊ว ดู)
Anything to have you
(เอนอิธิง ทู แฮ็ฝ ยู)
And once they do it’s never the same
(แอ็นด วันซ เด ดู อิทซ เนฝเวอะ เดอะ เซม)
And I, know everyone out there can relate
(แอ็นด ดาย , โน เอ๊วี่วัน เอ้า แดร์ แค็น ริเลท)
So the question is
(โซ เดอะ คเวซชัน อีส)
One: do I really wanna trust this feeling
(วัน : ดู ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา ทรัซท ดีซ ฟีลอิง)
Two: do I wanna let it pass me by
(ทู : ดู ไอ วอนนา เล็ท ดิธ เพซ มี ไบ)
Three: do you think it’s only superficial
(ธรี : ดู ยู ธิงค อิทซ โอ๊นลี่ ซยูเพอะฟีฌแอ็ล)
Four: could it actually be different this time
(โฟ : เคิด ดิท แอคชัวลิ บี ดีฟเฟอะเร็นท ดีซ ไทม)
Someone to love me
(ซัมวัน ทู ลัฝ มี)
Someone to be my everything
(ซัมวัน ทู บี มาย เอ๊วี่ติง)
Maybe I’ve stumbled upon
(เมบี แอฝ แสตมเบิล อุพอน)

Finally found somebody [The only one]
(ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้ [ ดิ โอ๊นลี่ วัน ])
That could be the one
(แดท เคิด บี ดิ วัน)
But I promised myself
(บัท ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ)
That I wouldn’t give in to love [No, no]
(แดท ไอ วูดดึ่น กิฝ อิน ทู ลัฝ [ โน , โน ])
And I’m scared
(แอ็นด แอม ซคา)
And I’m nervous [I just don’t wanna be hurt]
(แอ็นด แอม เนอฝัซ [ ไอ จัซท ด้อนท์ วอนนา บี เฮิท ])
Don’t wanna be hurt anymore
(ด้อนท์ วอนนา บี เฮิท แอนนี่มอ)
This is bad
(ดีซ ซิส แบ็ด)
Cause I know that you’re the one
(คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ดิ วัน)
[But boy I think you might be the one]
([ บัท บอย ไอ ธิงค ยู ไมท บี ดิ วัน ])
Finally found somebody
(ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้)
That could be the one [Maybe I’ve found]
(แดท เคิด บี ดิ วัน [ เมบี แอฝ เฟานด ])
But I promised myself
(บัท ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ)
That I wouldn’t give in to love
(แดท ไอ วูดดึ่น กิฝ อิน ทู ลัฝ)
And I’m scared
(แอ็นด แอม ซคา)
And I’m nervous [Boy I’m so afraid]
(แอ็นด แอม เนอฝัซ [ บอย แอม โซ อัฟเรด ])
Don’t wanna be hurt anymore
(ด้อนท์ วอนนา บี เฮิท แอนนี่มอ)
This is bad
(ดีซ ซิส แบ็ด)
Cause I know that you’re the one
(คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ดิ วัน)
[‘Cause I know you’re the one]
([ คอส ไอ โน ยัวร์ ดิ วัน ])

Oh baby
(โอ เบบิ)
Sweet darling
(สวี้ท ดาลิง)
I
(ไอ)
I think I finally found
(ไอ ธิงค ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด)

Finally found somebody [The only one]
(ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้ [ ดิ โอ๊นลี่ วัน ])
That could be the one
(แดท เคิด บี ดิ วัน)
But I promised myself
(บัท ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ)
That I wouldn’t give in to love
(แดท ไอ วูดดึ่น กิฝ อิน ทู ลัฝ)
And I’m scared
(แอ็นด แอม ซคา)
And I’m nervous [No]
(แอ็นด แอม เนอฝัซ [ โน ])
Don’t wanna be hurt anymore
(ด้อนท์ วอนนา บี เฮิท แอนนี่มอ)
[I don’t wanna be hurt anymore]
([ ไอ ด้อนท์ วอนนา บี เฮิท แอนนี่มอ ])
This is bad ’cause I know that you’re the one
(ดีซ ซิส แบ็ด คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ดิ วัน)
[But I think you might really be the one]
([ บัท ไอ ธิงค ยู ไมท ริแอ็ลลิ บี ดิ วัน ])
Finally found somebody
(ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้)
Could be the one, but I promised myself [Finally found]
(เคิด บี ดิ วัน , บัท ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ [ ไฟแน็ลลิ เฟานด ])
That I wouldn’t give in to love
(แดท ไอ วูดดึ่น กิฝ อิน ทู ลัฝ)
[I promised myself not to give in]
([ ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ น็อท ทู กิฝ อิน ])
And I’m scared
(แอ็นด แอม ซคา)
And I’m nervous
(แอ็นด แอม เนอฝัซ)
This is bad
(ดีซ ซิส แบ็ด)
[Anymore this is bad]
([ แอนนี่มอ ดีซ ซิส แบ็ด ])
Don’t wanna be hurt anymore
(ด้อนท์ วอนนา บี เฮิท แอนนี่มอ)
This is bad
(ดีซ ซิส แบ็ด)
Cause I know that you’re the one
(คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ดิ วัน)
[‘Cause I know that you’re the one]
([ คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ดิ วัน ])
Finally found somebody
(ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้)
Could be the one
(เคิด บี ดิ วัน)
[I finally found somebody that could be the one]
([ ไอ ไฟแน็ลลิ เฟานด ซัมบอดี้ แดท เคิด บี ดิ วัน ])
But I promised myself
(บัท ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ)
[But I promised myself that I wouldn’t give in to love]
([ บัท ไอ พรอมอิซ ไมเซลฟ แดท ไอ วูดดึ่น กิฝ อิน ทู ลัฝ ])
That I wouldn’t give in to love
(แดท ไอ วูดดึ่น กิฝ อิน ทู ลัฝ)
And I’m scared
(แอ็นด แอม ซคา)
[And I’m scared]
([ แอ็นด แอม ซคา ])
And I’m nervous
(แอ็นด แอม เนอฝัซ)
[And I’m nervous]
([ แอ็นด แอม เนอฝัซ ])
Don’t wanna be hurt anymore
(ด้อนท์ วอนนา บี เฮิท แอนนี่มอ)
This is bad
(ดีซ ซิส แบ็ด)
Cause I know that you’re the one
(คอส ไอ โน แดท ยัวร์ ดิ วัน)
[Please, please baby baby]
([ พลีส , พลีส เบบิ เบบิ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The One คำอ่านไทย Mariah Carey

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น