เนื้อเพลง Stranger In Moscow คำอ่านไทย Michael Jackson

Written and Composed by Michael Jackson.
( วึ้น แอ็นด ค็อมโพส ไบ ไมเล แจคสัน)
Produced by Michael Jackson.
(พรอดยูซ ไบ ไมเล แจคสัน)

I was wandering in the rain
(ไอ วอส วอนเดอะริง อิน เดอะ เรน)
Mask of life, feelin’ insane
(มาซค อ็อฝ ไลฟ , ฟีลิน อินเซน)
Swift and sudden fall from grace
(ซิวิฟท แอ็นด ซัดดน ฟอล ฟร็อม กเรซ)
Sunny days seem far away
(ซันนิ เด ซีม ฟา อะเว)
Kremlin’s shadow belittlin’ me
(Kremlins แฌดโอ belittlin มี)
Stalin’s tomb won’t let me be
(สตอลลิน ทูม ว็อนท เล็ท มี บี)
On and on and on it came
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน หนิด เคม)
Wish the rain would just let me be
(วิฌ เดอะ เรน เวิด จัซท เล็ท มี บี)

How does it feel [How does it feel]
(เฮา โด ซิท ฟีล [ เฮา โด ซิท ฟีล ])
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
When you’re alone
(ฮเว็น ยัวร์ อะโลน)
And you’re cold inside
(แอ็นด ยัวร์ โคลด อีนไซด)

Here abandoned in my fame
(เฮียร อะแบนดัน อิน มาย เฟม)
Armageddon of the brain
(อามะเกดดัน อ็อฝ เดอะ บเรน)
KGB was doggin’ me
(KGB วอส ดอคกินมี)
Take my name and just let me be
(เทค มาย เนม แอ็นด จัซท เล็ท มี บี)
Then a begger boy called my name
(เด็น อะ begger บอย คอล มาย เนม)
Happy days will drown the pain
(แฮพพิ เด วิล ดเราน เดอะ เพน)
On and on and on it came
(ออน แอ็นด ออน แอ็นด ออน หนิด เคม)
And again, and again, and again…
(แอ็นด อะเกน , แอ็นด อะเกน , แอ็นด อะเกน)
Take my name and just let me be
(เทค มาย เนม แอ็นด จัซท เล็ท มี บี)

How does it feel [How does it feel]
(เฮา โด ซิท ฟีล [ เฮา โด ซิท ฟีล ])
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel [How does it feel now]
(เฮา โด ซิท ฟีล [ เฮา โด ซิท ฟีล เนา ])
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
When you’re alone
(ฮเว็น ยัวร์ อะโลน)
And you’re cold inside
(แอ็นด ยัวร์ โคลด อีนไซด)

How does it feel [How does it feel]
(เฮา โด ซิท ฟีล [ เฮา โด ซิท ฟีล ])
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel [How does it feel now]
(เฮา โด ซิท ฟีล [ เฮา โด ซิท ฟีล เนา ])
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
How does it feel
(เฮา โด ซิท ฟีล)
When you’re alone
(ฮเว็น ยัวร์ อะโลน)
And you’re cold inside
(แอ็นด ยัวร์ โคลด อีนไซด)

Like a stranger in Moscow
(ไลค เก ซทเรนเจอะ อิน มอซคาว)
Like a stranger in Moscow
(ไลค เก ซทเรนเจอะ อิน มอซคาว)
We’re talkin’ danger
(เวีย ทอคกิ่น เดนเจอะ)
We’re talkin’ danger baby
(เวีย ทอคกิ่น เดนเจอะ เบบิ)
Like a stranger in Moscow
(ไลค เก ซทเรนเจอะ อิน มอซคาว)
We’re talkin’ danger
(เวีย ทอคกิ่น เดนเจอะ)
We’re talkin’ danger baby
(เวีย ทอคกิ่น เดนเจอะ เบบิ)
Like a stranger in Moscow
(ไลค เก ซทเรนเจอะ อิน มอซคาว)
I’m livin’ lonely
(แอม ลีฝอิน โลนลิ)
I’m livin’ lonely baby
(แอม ลีฝอิน โลนลิ เบบิ)
A stranger in Moscow
(อะ ซทเรนเจอะ อิน มอซคาว)

[KGB interrogator – Russian to English Translation]
([ KGB อินเทโระเกเทอะ รัฌแอ็น ทู อีงกลิฌ ทแร็นซเลฌัน ])
” Why have you come from the West?
(” ฮไว แฮ็ฝ ยู คัม ฟร็อม เดอะ เว็ซท)
Confess! To steal the great achievements of
(ค็อนเฟซ ! ทู ซทีล เดอะ กเรท อะชีฝเม็นท อ็อฝ)
the people, the accomplishments of the workers… ”
(เดอะ พี๊เพิ่ล , ดิ แอ็คคอมพลิฌเม็นท อ็อฝ เดอะ เวอเคอะ “)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stranger In Moscow คำอ่านไทย Michael Jackson

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น