เนื้อเพลง Stand By You คำอ่านไทย S Club 7

Damn You
( แด็ม ยู)
I Think I Can Feel Something Special
(ไอ ธิงค ไอ แค็น ฟีล ซัมติง ซเพฌแอ็ล)
Going On
(โกอิ้ง ออน)
Something That Has Happened Between Us
(ซัมติง แดท แฮ็ส แฮพเพ็น บีทวิน อัซ)
I Feel
(ไอ ฟีล)
More Than You Could Ever Imagine
(โม แฑ็น ยู เคิด เอฝเออะ อิแมจอิน)
So Clear
(โซ คเลีย)
I Want You To Know I’m Gonna
(ไอ ว็อนท ยู ทู โน แอม กอนนะ)

Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
If You Want Me Too
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
I’m Gonna Stand By You
(แอม กอนนะ ซแท็นด ไบ ยู)
If You Want Me Tonight
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทุไนท)
I Will Stand By You
(ไอ วิล ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Cos I Wanna Be With You
(คอซ ซาย วอนนา บี วิฑ ยู)
I’ll Stand By You
(แอล ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By
(ซแท็นด ไบ)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By
(ซแท็นด ไบ)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By
(ซแท็นด ไบ)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By
(ซแท็นด ไบ)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
I Really Wanna Be With You
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู)
I Really Wanna Be With You
(ไอ ริแอ็ลลิ วอนนา บี วิฑ ยู)

Damn You
(แด็ม ยู)
Don’t You Know Its Over Together
(ด้อนท์ ยู โน อิทซ โอเฝอะ ทุเกฑเออะ)
Us Two
(อัซ ทู)
Nothings Gonna Come In Between Us
(นัธอิง กอนนะ คัม อิน บีทวิน อัซ)
I Know
(ไอ โน)
We’re Going To Different Directions
(เวีย โกอิ้ง ทู ดีฟเฟอะเร็นท ดิเรคฌัน)
But You
(บัท ยู)
Will Always Be On My Mind
(วิล ออลเว บี ออน มาย ไมนด)
And If You Think You Ain’t Gonna Get Me
(แอ็นด อิฟ ยู ธิงค ยู เอน กอนนะ เก็ท มี)
I Just Want You To Know
(ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู โน)

Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
If You Want Me Too
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทู)
I’m Gonna Stand By You
(แอม กอนนะ ซแท็นด ไบ ยู)
If You Want Me Tonight
(อิฟ ยู ว็อนท มี ทุไนท)
I Will Stand By You
(ไอ วิล ซแท็นด ไบ ยู)
Cos I Wanna Be With You
(คอซ ซาย วอนนา บี วิฑ ยู)

I’ll Stand By You
(แอล ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By
(ซแท็นด ไบ)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By
(ซแท็นด ไบ)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By
(ซแท็นด ไบ)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Stand By
(ซแท็นด ไบ)
Stand By You
(ซแท็นด ไบ ยู)
Cos I Wanna Be With You
(คอซ ซาย วอนนา บี วิฑ ยู)
I’ll Stand By You
(แอล ซแท็นด ไบ ยู)
Cos I Wanna Be With You
(คอซ ซาย วอนนา บี วิฑ ยู)
I’ll Stand By You
(แอล ซแท็นด ไบ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Stand By You คำอ่านไทย S Club 7

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น