เนื้อเพลง On My Shoulder คำอ่านไทย Westlife

Nah nahnah nah nahnah
( นาห์ nahnah นาห์ nahnah)
All around the world
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
All around the world
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
Someone needs somebody
(ซัมวัน นีด ซัมบอดี้)
Let it be a shield
(เล็ท ดิธ บี อะ ฌีลด)
All around the world
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
All around the world
(ออล อะเรานด เดอะ เวิลด)
Someone’s feeling lonely
(ซัมวัน ฟีลอิง โลนลิ)
But I know you never will
(บัท ไอ โน ยู เนฝเวอะ วิล)

[ALL]
([ ออล ])
Cause when it all gets too much
(คอส ฮเว็น หนิด ออล เก็ท ทู มัช)
Put your head down on my shoulder
(พัท ยุร เฮ็ด เดาน ออน มาย โฌลเดอะ)
A little warmth when it gets colder
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล วอมธ ฮเว็น หนิด เก็ท โคลเดอ)
Now I don’t know the things that you’re going through
(เนา ไอ ด้อนท์ โน เดอะ ธิง แดท ยัวร์ โกอิ้ง ธรู)
But you can put your head down
(บัท ยู แค็น พัท ยุร เฮ็ด เดาน)
On my shoulder
(ออน มาย โฌลเดอะ)
Where the storm is it blows over
(ฮแว เดอะ ซทอม อีส ซิท บโล โอเฝอะ)
I know you’re there for me too
(ไอ โน ยัวร์ แดร์ ฟอ มี ทู)
No I’ll be there for you
(โน แอล บี แดร์ ฟอ ยู)

[BRYAN]
([ บายเอน])
You’re waiting for a change
(ยัวร์ เวททิง ฟอ รา เชนจ)
You’re waiting for the day
(ยัวร์ เวททิง ฟอ เดอะ เด)
When all that you remember is with you once again
(ฮเว็น ออล แดท ยู ริเมมเบอะ อีส วิฑ ยู วันซ อะเกน)
There’s a long road ahead
(แดร์ ซา ล็อง โรด อะเฮด)
Stretches out for miles
(สเตชเชด เอ้า ฟอ ไมล)
And if you want some company
(แอ็นด อิฟ ยู ว็อนท ซัม คัมพะนิ)
Walk with me a while
(วอค วิฑ มี อะ ฮไวล)
Ohh and when the road gets too rough
(โอ้ แอ็นด ฮเว็น เดอะ โรด เก็ท ทู รัฟ)

[ALL]
([ ออล ])
You can put your head down on my shoulder
(ยู แค็น พัท ยุร เฮ็ด เดาน ออน มาย โฌลเดอะ)
A little warmth when it gets colder
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล วอมธ ฮเว็น หนิด เก็ท โคลเดอ)
I don’t know the things that you’re going through
(ไอ ด้อนท์ โน เดอะ ธิง แดท ยัวร์ โกอิ้ง ธรู)
But you can put your head down
(บัท ยู แค็น พัท ยุร เฮ็ด เดาน)
On my shoulder
(ออน มาย โฌลเดอะ)
Where the storm is it blows over
(ฮแว เดอะ ซทอม อีส ซิท บโล โอเฝอะ)
I know you’re there for me too
(ไอ โน ยัวร์ แดร์ ฟอ มี ทู)
So I’ll be there for you, for you, for you, yeah, oooh
(โซ แอล บี แดร์ ฟอ ยู , ฟอ ยู , ฟอ ยู , เย่ , อู้)

[SHANE]
([ เชน ])
When it all..gets… too… much…
(ฮเว็น หนิด ออล เก็ท ทู มัช)

[ALL]
([ ออล ])
Put your head on my shoulder, on my shoulder
(พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ , ออน มาย โฌลเดอะ)
Your head on my shoulder, on my shoulder
(ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ , ออน มาย โฌลเดอะ)
Put your head on my shoulder, now
(พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ , เนา)

Oooh, you can put your head on my shoulder
(อู้ , ยู แค็น พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ)
Put your head on my shoulder
(พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ)
Put your head on my shoulder, now
(พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ , เนา)

Oooh, put your head on my shoulder
(อู้ , พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ)
A little warmth when it gets colder, Put your head on my shoulder
(อะ ลิ๊ทเทิ่ล วอมธ ฮเว็น หนิด เก็ท โคลเดอ , พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ)
I don’t know the things that you’re going through, Put your head on my shoulder
(ไอ ด้อนท์ โน เดอะ ธิง แดท ยัวร์ โกอิ้ง ธรู , พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ)

Baby, put your head on my shoulder
(เบบิ , พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ)
Where the storm is it blows over, Put your head on my shoulder
(ฮแว เดอะ ซทอม อีส ซิท บโล โอเฝอะ , พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ)
I know your there for me too, Put your head on my shoulder
(ไอ โน ยุร แดร์ ฟอ มี ทู , พัท ยุร เฮ็ด ออน มาย โฌลเดอะ)
So I’ll be there for you
(โซ แอล บี แดร์ ฟอ ยู)

Nahnah nahh nah nahnaah nah nah nah
(Nahnah nahh นาห์ nahnaah นาห์ นาห์ นาห์)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง On My Shoulder คำอ่านไทย Westlife

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น