เนื้อเพลง The Seperation Of Church and Skate คำอ่านไทย NOFX

Lost in a sea of combat boots
( ล็อซท อิน อะ ซี อ็อฝ คอมแบ็ท บูท)
Flush the bouncers with wasted youth
(ฟลัฌ เดอะ เบานเซอะ วิฑ ว็อซท ยูธ)
When did punk rock become so safe?
(ฮเว็น ดิด พรัค ร็อค บิคัม โซ เซฟ)
When did the scene become a joke?
(ฮเว็น ดิด เดอะ ซีน บิคัม อะ โจค)
The kids who used to live for beer and speed
(เดอะ คิด ฮู ยูซ ทู ไลฝ ฟอ เบีย แอ็นด ซพีด)
Now want their fries and coke
(เนา ว็อนท แด ฟายสฺ แซน โคค)
Cursing and birds are not allowed
(เคริสซิง แอ็นด เบิด แซร์ น็อท แอ็ลเลา)
In fact, let’s keep noise levels down
(อิน แฟ็คท , เล็ท คีพ นอยส เลฟเอ็ล เดาน)

Must separate the church and skate
(มัซท เซพอะริท เดอะ เชิช แอ็นด ซเคท)

Why don’t we put pads on the kids?
(ฮไว ด้อนท์ วี พัท แพ็ด ออน เดอะ คิด)
Helmets, head gear and mouth pieces
(เฮลเม็ท , เฮ็ด เกีย แอ็นด เมาธ พีซ)
Then we could pad the boards and walls
(เด็น วี เคิด แพ็ด เดอะ โบด แซน วอล)
Put cameras inside bathroom stalls
(พัท แคมเออะระ อีนไซด บาทรูม ซทอล)
We make sure only nice bands play
(วี เมค ฌุร โอ๊นลี่ ไน๊ซ์ แบ็นด พเล)
Make every show a Matinee
(เมค เอฝริ โฌ อะ แมทิเน)
Teach kids to be all they can be
(ทีช คิด ทู บี ออล เด แค็น บี)
and we could sing My Country Tis’ of Thee
(แอ็นด วี เคิด ซิง มาย คันทริ Tis อ็อฝ ฑี)
Sweet land of liberty
(สวี้ท แล็นด อ็อฝ ลีบเออะทิ)

When did punk rock become so safe?
(ฮเว็น ดิด พรัค ร็อค บิคัม โซ เซฟ)
I know it wasn’t Duane or Fletcher
(ไอ โน อิท วอสซึ้น Duane ออ Fletcher)
Who put up the barricades
(ฮู พัท อัพ เดอะ แบริเคด)
Like a stake in the heart
(ไลค เก ซเทค อิน เดอะ ฮาท)
Somehow we got driven apart
(ซัมฮาว วี ก็อท ดรีฝเอ็น อะพาท)

I want conflict, I want dissent
(ไอ ว็อนท คอนฟลิคท , ไอ ว็อนท ดิเซนท)
I want the scene to represent
(ไอ ว็อนท เดอะ ซีน ทู เรพริเสนท)
Our hatred for authority
(เอ๊า เฮทเร็ด ฟอ ออธอริทิ)
Our fight against complacency
(เอ๊า ไฟท อะเกนซท ค็อมพเลเซ็นซิ)
Stop singing songs about girls and love
(ซท็อพ ซิงกิง ซ็อง อะเบาท เกิล แซน ลัฝ)
You killed the owl, you freed the dove
(ยู คิล ดิ เอาล , ยู ฟรี เดอะ ดัฝ)
Confrontation and politics
(คอนฟ้อนเทเชิน แอ็นด พอลอิทิค)
Replaced with harmonies and shticks
(รีเพลย์ วิฑ harmonies แซน shticks)
When did punk rock become so tame?
(ฮเว็น ดิด พรัค ร็อค บิคัม โซ เทม)
These f*cking bands all sound the same
(ฑิส เอฟ *คิง แบ็นด ซอร์ เซานด เดอะ เซม)
We want our fights, we want our thugs
(วี ว็อนท เอ๊า ไฟท , วี ว็อนท เอ๊า ธัก)
We want our burns, we want our drugs
(วี ว็อนท เอ๊า เบิน , วี ว็อนท เอ๊า ดรัก)
Where is the violent apathy?
(ฮแว อีส เดอะ ไฝโอะเล็นท แอพอะธิ)
These f*cking records are rated G
(ฑิส เอฟ *คิง เรคออด แซร์ แร็ท จี)

When did punk rock become so safe?
(ฮเว็น ดิด พรัค ร็อค บิคัม โซ เซฟ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Seperation Of Church and Skate คำอ่านไทย NOFX

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น