เนื้อเพลง Everything In Its Right Place คำอ่านไทย Radiohead

Everything, everything, everything, everything..
( เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
In its right place
(อิน อิทซ ไรท พเลซ)
In its right place
(อิน อิทซ ไรท พเลซ)
In its right place
(อิน อิทซ ไรท พเลซ)
Right place
(ไรท พเลซ)

Yesterday I woke up s*cking a lemon
(เยซเทอะดิ ไอ โวค อัพ เอส *คิง อะ เลมอัน)
Yesterday I woke up s*cking a lemon
(เยซเทอะดิ ไอ โวค อัพ เอส *คิง อะ เลมอัน)
Yesterday I woke up s*cking a lemon
(เยซเทอะดิ ไอ โวค อัพ เอส *คิง อะ เลมอัน)
Yesterday I woke up s*cking a lemon
(เยซเทอะดิ ไอ โวค อัพ เอส *คิง อะ เลมอัน)

Everything, everything, everything..
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
In its right place
(อิน อิทซ ไรท พเลซ)
In its right place
(อิน อิทซ ไรท พเลซ)
Right place
(ไรท พเลซ)

There are two colours in my head
(แดร์ อาร์ ทู คัลเออะ ซิน มาย เฮ็ด)
There are two colours in my head
(แดร์ อาร์ ทู คัลเออะ ซิน มาย เฮ็ด)
What was that you tried to say?
(ว็อท วอส แดท ยู ทไร ทู เซ)
What was that you tried to say?
(ว็อท วอส แดท ยู ทไร ทู เซ)
Tried to say.. tried to say..
(ทไร ทู เซ ทไร ทู เซ)
To say.. to say.. to say…
(ทู เซ ทู เซ ทู เซ)

Everything, everything, everything..
(เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง , เอ๊วี่ติง)
Everything in its right place
(เอ๊วี่ติง อิน อิทซ ไรท พเลซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everything In Its Right Place คำอ่านไทย Radiohead

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น