เนื้อเพลง I’m Lost Without You คำอ่านไทย Blink 182

I swear that I can go on forever again
( ไอ ซแว แดท ไอ แค็น โก ออน เฟาะเรฝเออะ อะเกน)
Please let me know that my one bad day will end
(พลีส เล็ท มี โน แดท มาย วัน แบ็ด เด วิล เอ็นด)
I will go down as your lover, your friend
(ไอ วิล โก เดาน แอ็ส ยุร ลัฝเออะ , ยุร ฟเร็นด)
Give me your lips and with one kiss we begin
(กิฝ มี ยุร ลิพ แซน วิฑ วัน คิซ วี บีกีน)

Are you afraid of being alone
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ บีอิง อะโลน)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of leaving tonight
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ ลีฝอิงส ทุไนท)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)

I’ll leave my room open till sunrise for you
(แอล ลีฝ มาย รุม โอเพ็น ทิล ซีนไลท์ ฟอ ยู)
I’ll keep my eyes patiently focused on you
(แอล คีพ มาย ไอ เพเฌ็นทลิ โฟ๊คัส ออน ยู)
Where are you now I can hear footsteps I’m dreaming
(ฮแว อาร์ ยู เนา ไอ แค็น เฮีย ฟุทเสต็ป แอม ดรีมมิง)
And if you will, keep me from waking to believe this
(แอ็นด อิฟ ยู วิล , คีพ มี ฟร็อม เวคกิ้ง ทู บิลีฝ ดีซ)

Are you afraid of being alone
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ บีอิง อะโลน)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of leaving tonight
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ ลีฝอิงส ทุไนท)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)

Are you afraid of being alone
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ บีอิง อะโลน)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of leaving tonight
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ ลีฝอิงส ทุไนท)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of being alone
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ บีอิง อะโลน)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
Are you afraid of leaving tonight
(อาร์ ยู อัฟเรด อ็อฝ ลีฝอิงส ทุไนท)
Cause I am, I’m lost without you
(คอส ไอ แอ็ม , แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)

I’m lost without you
(แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
I’m lost without you
(แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
I’m lost without you
(แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
I’m lost without you
(แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)
I’m lost without you
(แอม ล็อซท วิเฑาท ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Lost Without You คำอ่านไทย Blink 182

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น