เนื้อเพลง If I Can’t Have You คำอ่านไทย a1

Another picture on the wall
( แอะนัธเออะ พีคเชอะ ออน เดอะ วอล)
Another life I used to live
(แอะนัธเออะ ไลฟ ไอ ยูซ ทู ไลฝ)
Another meaning once untrue
(แอะนัธเออะ มีนนิง วันซ อันทรู)
With every memory of you
(วิฑ เอฝริ เมมโอะริ อ็อฝ ยู)
Broken in my sleep
(บโรเค็น อิน มาย ซลีพ)
Another moment lost in time
(แอะนัธเออะ โมเม็นท ล็อซท อิน ไทม)
You talked of love and I agreed
(ยู ทอค อ็อฝ ลัฝ แอ็นด ดาย อักรี)
So many chances passed us by
(โซ เมนอิ ชานซ พาซ อัซ ไบ)
And now I’ve lost the strength to try
(แอ็นด เนา แอฝ ล็อซท เดอะ ซทเร็งธ ทู ทไร)
Your love was never mine to keep
(ยุร ลัฝ วอส เนฝเวอะ ไมน ทู คีพ)
We can’t hold on we’re losing track
(วี แค็นท โฮลด ออน เวีย โรซิง ทแรค)
So where’s the road to take us back
(โซ ฮแว เดอะ โรด ทู เทค อัซ แบ็ค)
And how did we forget what we believed
(แอ็นด เฮา ดิด วี เฟาะเกท ว็อท วี บิลีฝ)

If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
And if the love has gone
(แอ็นด อิฟ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
And if you just can’t find it in yourself to carry on
(แอ็นด อิฟ ยู จัซท แค็นท ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ ทู แคริ ออน)
And if you had to leave
(แอ็นด อิฟ ยู แฮ็ด ทู ลีฝ)
And take my life forever
(แอ็นด เทค มาย ไลฟ เฟาะเรฝเออะ)
Cuz I would never be with anybody else
(คัซ ไอ เวิด เนฝเวอะ บี วิฑ เอนอิบอดิ เอ็ลซ)
If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)

With every night I lie awake
(วิฑ เอฝริ ไนท ไอ ไล อะเวค)
With every day we grow apart
(วิฑ เอฝริ เด วี กโร อะพาท)
Is there a promise we can’t break
(อีส แดร์ อะ พรอมอิซ วี แค็นท บเรค)
We never learn from our mistakes
(วี เนฝเวอะ เลิน ฟร็อม เอ๊า มิซเทค)
From the very start
(ฟร็อม เดอะ เฝริ ซทาท)
We can’t hold on we’re losing track
(วี แค็นท โฮลด ออน เวีย โรซิง ทแรค)
So where’s the road to take us back
(โซ ฮแว เดอะ โรด ทู เทค อัซ แบ็ค)
And how did we forget what we believed
(แอ็นด เฮา ดิด วี เฟาะเกท ว็อท วี บิลีฝ)

If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
And if the love has gone
(แอ็นด อิฟ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
And if you just can’t find it in yourself to carry on
(แอ็นด อิฟ ยู จัซท แค็นท ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ ทู แคริ ออน)
And if you had to leave
(แอ็นด อิฟ ยู แฮ็ด ทู ลีฝ)
And take my life forever
(แอ็นด เทค มาย ไลฟ เฟาะเรฝเออะ)
Cuz I would never be with anybody else
(คัซ ไอ เวิด เนฝเวอะ บี วิฑ เอนอิบอดิ เอ็ลซ)
If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)

Don’t look back on yesterday
(ด้อนท์ ลุค แบ็ค ออน เยซเทอะดิ)
Cuz the time has been and gone
(คัซ เดอะ ไทม แฮ็ส บีน แอ็นด กอน)
Think of what tomorrow holds
(ธิงค อ็อฝ ว็อท ทุมอโร โฮลด)
Without you it feels so wrong
(วิเฑาท ยู อิท ฟีล โซ ร็อง)
I can’t carry on
(ไอ แค็นท แคริ ออน)

If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
And if the love has gone
(แอ็นด อิฟ เดอะ ลัฝ แฮ็ส กอน)
And if you just can’t find it in yourself to carry on
(แอ็นด อิฟ ยู จัซท แค็นท ไฟนด ดิท อิน ยุรเซลฟ ทู แคริ ออน)
And if you had to leave
(แอ็นด อิฟ ยู แฮ็ด ทู ลีฝ)
And take my life forever
(แอ็นด เทค มาย ไลฟ เฟาะเรฝเออะ)
Cuz I would never be with anybody else
(คัซ ไอ เวิด เนฝเวอะ บี วิฑ เอนอิบอดิ เอ็ลซ)
If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)
Oh no
(โอ โน)
If I can’t have you
(อิฟ ฟาย แค็นท แฮ็ฝ ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Can’t Have You คำอ่านไทย a1

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น