เนื้อเพลง W.M.A. คำอ่านไทย Pearl Jam

He Won The Lottery When He Was Born
( ฮี ว็อน เดอะ ลอทเทอะริ ฮเว็น ฮี วอส บอน)
Took His Mothers White Breast To His Tongue
(ทุค ฮิส ม๊าเธ่อร์ ฮไวท บเร็ซท ทู ฮิส ทัง)
Trained Like Dogs Color And Smell
(ทเรน ไลค ด็อก คัลเออะ แอ็นด ซเม็ล)
Walks By Me To Get To Him
(วอค ไบ มี ทู เก็ท ทู ฮิม)
Police Man X2
(โพะลีซ แม็น X2)
All My Peaces X2
(ออล มาย พีซ X2)

He Won The Lottery By Being Born
(ฮี ว็อน เดอะ ลอทเทอะริ ไบ บีอิง บอน)
Big Hand Slapped The White Male American
(บิก แฮ็นด สแลพ เดอะ ฮไวท เมล อะเมริแค็น)
Do No Wrong So Clean Cut
(ดู โน ร็อง โซ คลีน คัท)
Dirty His Hands It Comes Right Off
(เดอทิ ฮิส แฮ็นด ซิท คัม ไรท ออฟฟ)
Police Man X2
(โพะลีซ แม็น X2)

Police Stopped My Brother Again X3
(โพะลีซ สต๊อปพฺ มาย บรัฑเออะ อะเกน X3)
Police Man X2
(โพะลีซ แม็น X2)

Jesus Greets Me Looks Just Like Me
(จีสัซ กรีท มี ลุค จัซท ไลค มี)

Do No Wrong So Clean Cut
(ดู โน ร็อง โซ คลีน คัท)
Dirty His Hands It Comes Right Off
(เดอทิ ฮิส แฮ็นด ซิท คัม ไรท ออฟฟ)
Police Man X3
(โพะลีซ แม็น X3)
Police Stopped My Brother Again X3
(โพะลีซ สต๊อปพฺ มาย บรัฑเออะ อะเกน X3)
Police Man X2
(โพะลีซ แม็น X2)
Police Stopped My Brother Again X3
(โพะลีซ สต๊อปพฺ มาย บรัฑเออะ อะเกน X3)
Police Man X3
(โพะลีซ แม็น X3)
Hey Now Hey Now Hey Now X5
(เฮ เนา เฮ เนา เฮ เนา X5)
Hey X5
(เฮ X5)
Hey Now Hold On Hold On X3
(เฮ เนา โฮลด ออน โฮลด ออน X3)

All My Pieces Set Me Free Human Devices Set Me Free
(ออล มาย พีซ เซ็ท มี ฟรี ฮยูแม็น ดิไฝซ เซ็ท มี ฟรี)
All My Pieces Set Me Free X2
(ออล มาย พีซ เซ็ท มี ฟรี X2)
Human Devices Set Me Free X2
(ฮยูแม็น ดิไฝซ เซ็ท มี ฟรี X2)
All My Pieces Set Me Free X2
(ออล มาย พีซ เซ็ท มี ฟรี X2)
Human Devices Set Me Free X2
(ฮยูแม็น ดิไฝซ เซ็ท มี ฟรี X2)
Hey Hey Hey All X3
(เฮ เฮ เฮ ออล X3)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง W.M.A. คำอ่านไทย Pearl Jam

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น