เนื้อเพลง Super Xero (By Myself Demo) คำอ่านไทย Linkin Park

What do I do to ignore what’s behind me?
( ว็อท ดู ไอ ดู ทู อิกโน ว็อท บิไฮนด มี)
Do I follow my fate and escape blindly?
(ดู ไอ ฟอลโล มาย เฟท แอ็นด เอ็ซเคพ บไลนดลิ)
Do I hide my pride away from these bad dreams
(ดู ไอ ไฮด มาย พไรด อะเว ฟร็อม ฑิส แบ็ด ดรีม)
And give into sad thoughts that are maddening?
(แอ็นด กิฝ อีนทุ แซ็ด ธอท แดท อาร์ แมดดีนิง)
Do I let it go and try to stand it?
(ดู ไอ เล็ท ดิธ โก แอ็นด ทไร ทู ซแท็นด ดิท)
Or do I try to catch them redhanded?
(ออ ดู ไอ ทไร ทู แค็ช เฑ็ม redhanded)
Do I trust some and get fooled by phoniness?
(ดู ไอ ทรัซท ซัม แอ็นด เก็ท ฟูล ไบ โฟรนีเนส)
Or do I trust nobody and live life in lonliness?
(ออ ดู ไอ ทรัซท โนบอดี้ แอ็นด ไลฝ ไลฟ อิน ลอนลีเนส)

The sunlight burns the skin of sleeping men
(เดอะ ซันไลท์ เบิน เดอะ ซคิน อ็อฝ ซลีพพิง เม็น)
I make the right turns but I’m lost within
(ไอ เมค เดอะ ไรท เทิน บัท แอม ล็อซท วิฑีน)
I put on my daily fa?ade but then
(ไอ พัท ออน มาย เดลิ ฟา เอด บัท เด็น)
I just end up gettin’ hurt again
(ไอ จัซท เอ็นด อัพ เกดดิน เฮิท อะเกน)

[pre-chorus:]
([ พรี โครัซ : ])
By myself [Myself]
(ไบ ไมเซลฟ [ ไมเซลฟ ])
I ask why [but in my mind I find]
(ไอ อาซค ฮไว [ บัท อิน มาย ไมนด ดาย ไฟนด ])
I can’t rely on myself [Myself]
(ไอ แค็นท ริไล ออน ไมเซลฟ [ ไมเซลฟ ])
I ask why [but in my mind I find]
(ไอ อาซค ฮไว [ บัท อิน มาย ไมนด ดาย ไฟนด ])
I can’t rely on myself
(ไอ แค็นท ริไล ออน ไมเซลฟ)

[chorus]:
([ โครัซ ] :)
I can’t hold on
(ไอ แค็นท โฮลด ออน)
To what I want when I’m stretched so thin
(ทู ว็อท ไอ ว็อนท ฮเว็น แอม ซทเร็ช โซ ธิน)
It’s all too much to take in
(อิทซ ซอร์ ทู มัช ทู เทค อิน)
I can’t hold on
(ไอ แค็นท โฮลด ออน)
To anything watchin’ everything spin
(ทู เอนอิธิง วันชิน เอ๊วี่ติง ซพิน)
With thoughts of failure sinking in
(วิฑ ธอท อ็อฝ เฟลเยอะ ซีงคิง อิน)

If I turn my back I’m defenseless
(อิฟ ฟาย เทิน มาย แบ็ค แอม ดิเฟนซเล็ซ)
And to give in to fate seems senseless
(แอ็นด ทู กิฝ อิน ทู เฟท ซีม เซนซเล็ซ)
If I hide my pride and let it all go on
(อิฟ ฟาย ไฮด มาย พไรด แอ็นด เล็ท ดิธ ดอร์ โก ออน)
Then they’ll take from me ’til everything is gone
(เด็น เด๊ว เทค ฟร็อม มี ทิล เอ๊วี่ติง อีส กอน)
If I let them go I’ll be outdone
(อิฟ ฟาย เล็ท เฑ็ม โก แอล บี เอาทดัน)
But if I try to catch them I’ll be outrun
(บัท อิฟ ฟาย ทไร ทู แค็ช เฑ็ม แอล บี เอาทรัน)
If I’m killed by the questions like a cancer
(อิฟ แอม คิล ไบ เดอะ คเวซชัน ไลค เก แคนเซอะ)
Then I’ll be buried in the silence of the answer…
(เด็น แอล บี เบริ อิน เดอะ ไซเล็นซ อ็อฝ ดิ อานเซอะ)

[pre-chorus and chorus]
([ พรี โครัซ แซน โครัซ ])

How do you think
(เฮา ดู ยู ธิงค)
That I’ve lost so much
(แดท แอฝ ล็อซท โซ มัช)
I’m always afraid
(แอม ออลเว อัฟเรด)
That I’m out of touch
(แดท แอม เอ้า อ็อฝ ทั๊ช)
How do you expect
(เฮา ดู ยู เอ็คซเพคท)
That I will know what to do
(แดท ไอ วิล โน ว็อท ทู ดู)
When all I know
(ฮเว็น ออล ไอ โน)
Is what you tell me to
(อีส ว็อท ยู เท็ล มี ทู)

Don’t you [know]
(ด้อนท์ ยู [ โน ])
I can’t tell you how to make it [go]
(ไอ แค็นท เท็ล ยู เฮา ทู เมค อิท [ โก ])
No matter what I do, how hard I [try]
(โน แมทเทอะ ว็อท ไอ ดู , เฮา ฮาด ดาย [ ทไร ])
I can’t seem to convince myself [why]
(ไอ แค็นท ซีม ทู ค็อนฝีนซ ไมเซลฟ [ ฮไว ])
I’m stuck on the outside
(แอม ซทัค ออน ดิ เอาทไซด)
[x2]
([ x2 ])

[chorus]
([ โครัซ ])

I can’t hold on
(ไอ แค็นท โฮลด ออน)
To what I want when I’m stretched so thin
(ทู ว็อท ไอ ว็อนท ฮเว็น แอม ซทเร็ช โซ ธิน)
It’s all too much to take in
(อิทซ ซอร์ ทู มัช ทู เทค อิน)
I can’t hold on
(ไอ แค็นท โฮลด ออน)
To anything watchin’ everything spin
(ทู เอนอิธิง วันชิน เอ๊วี่ติง ซพิน)
With thoughts of failure from with…[in]
(วิฑ ธอท อ็อฝ เฟลเยอะ ฟร็อม วิฑ [ อิน ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Super Xero (By Myself Demo) คำอ่านไทย Linkin Park

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น