เนื้อเพลง Say Goodbye คำอ่านไทย Dave Matthews Band

So here we are tonight
( โซ เฮียร วี อาร์ ทุไนท)
You and me together
(ยู แอ็นด มี ทุเกฑเออะ)
The storm outside, the fire is bright
(เดอะ ซทอม เอาทไซด , เดอะ ไฟร อีส ไบร๊ท)
And in your eyes I see
(แอ็นด อิน ยุร ไอ ซาย ซี)
What’s on my mind
(ว็อท ออน มาย ไมนด)
You’ve got me wild
(ยู๊ฟ ก็อท มี ไวลด)
Turned around inside
(เทิน อะเรานด อีนไซด)
And then desire, see, is creeping
(แอ็นด เด็น ดิไสร , ซี , อีส ครีพปิ้ง)
Up heavy inside here
(อัพ เฮฝอิ อีนไซด เฮียร)
And know you feel the same way
(แอ็นด โน ยู ฟีล เดอะ เซม เว)
I do now
(ไอ ดู เนา)
Now let’s make this an evening
(เนา เล็ท เมค ดีซ แอน อีฝนิง)
Lovers for a night, lovers for tonight
(ลัฝเออะ ฟอ รา ไนท , ลัฝเออะ ฟอ ทุไนท)
Stay here with me, love, tonight
(ซเท เฮียร วิฑ มี , ลัฝ , ทุไนท)
Just for an evening
(จัซท ฟอ แอน อีฝนิง)
When we make
(ฮเว็น วี เมค)
Our passion pictures
(เอ๊า แพฌอัน พีคเชอะ)
You and me twist up
(ยู แอ็นด มี ทวิซท อัพ)
Secret creatures
(ซีคเร็ท ครีเชอะ)
And we’ll stay here
(แอ็นด เว็ล ซเท เฮียร)
Tomorrow go back to being friends
(ทุมอโร โก แบ็ค ทู บีอิง ฟเร็นด)

Go back to being friends
(โก แบ็ค ทู บีอิง ฟเร็นด)
But tonight let’s be lovers,
(บัท ทุไนท เล็ท บี ลัฝเออะ ,)
We kiss and sweat
(วี คิซ แซน ซเว็ท)
We’ll turn this better thing
(เว็ล เทิน ดีซ เบทเทอะ ธิง)
To the best
(ทู เดอะ เบ็ซท)
Of all we can offer, Just a rogue kiss
(อ็อฝ ออล วี แค็น ออฟเฟอะ , จัซท ดา โรก คิซ)
Tangled tongues and lips,
(แทงเกิล ทัง แซน ลิพ ,)
See me this way
(ซี มี ดีซ เว)
I’m turning and turning for you
(แอม เทินนิง แอ็นด เทินนิง ฟอ ยู)
Girl just tonight
(เกิล จัซท ทุไนท)

Float away here with me
(ฟโลท อะเว เฮียร วิฑ มี)
An evening just wait and see
(แอน อีฝนิง จัซท เวท แอ็นด ซี)
But tomorrow go back to your man
(บัท ทุมอโร โก แบ็ค ทู ยุร แม็น)
I’m back to my world
(แอม แบ็ค ทู มาย เวิลด)
And we’re back to being friends
(แอ็นด เวีย แบ็ค ทู บีอิง ฟเร็นด)
Wait and see me,
(เวท แอ็นด ซี มี ,)
Tonight let’s do this thing
(ทุไนท เล็ท ดู ดีซ ธิง)
All we are is wasting hours until the sun comes up it’s all ours
(ออล วี อาร์ อีส เวซทิง เอาร อันทีล เดอะ ซัน คัม อัพ อิทซ ซอร์ เอ๊า)
On our way here
(ออน เอ๊า เว เฮียร)
Tomorrow go back to being friends
(ทุมอโร โก แบ็ค ทู บีอิง ฟเร็นด)

Go back to being friends
(โก แบ็ค ทู บีอิง ฟเร็นด)
Tonight let’s be lovers, say you will
(ทุไนท เล็ท บี ลัฝเออะ , เซ ยู วิล)
And hear me call, soft-spoken whispering love
(แอ็นด เฮีย มี คอล , ซ็อฟท ซโพเค็น วิซเปอร์ริง ลัฝ)
A thing or two I have to say here
(อะ ธิง ออ ทู ไอ แฮ็ฝ ทู เซ เฮียร)
Tonight let’s go all the way then
(ทุไนท เล็ท โก ออล เดอะ เว เด็น)
Love I’ll see you,
(ลัฝ แอล ซี ยู ,)
Just for this evening
(จัซท ฟอ ดีซ อีฝนิง)
Let’s strip down, trip out at this
(เล็ท ซทริพ เดาน , ทริพ เอ้า แอ็ท ดีซ)
One evening starts with a kiss
(วัน อีฝนิง ซทาท วิฑ อะ คิซ)
Run away
(รัน อะเว)

And tomorrow
(แอ็นด ทุมอโร)
back to being friends
(แบ็ค ทู บีอิง ฟเร็นด)
Lovers…love…lovers
(ลัฝเออะ ลัฝ ลัฝเออะ)
Just for tonight, one night…love you
(จัซท ฟอ ทุไนท , วัน ไนท ลัฝ ยู)
And tomorrow say goodbye
(แอ็นด ทุมอโร เซ กู๊ดบาย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Say Goodbye คำอ่านไทย Dave Matthews Band

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น