เนื้อเพลง The Distance คำอ่านไทย Cake

Reluctantly crouched at the starting line
( ริลัคแท็นทลิ คเราช แอ็ท เดอะ ซทาททิง ไลน)
Engines pumping and thumping in time
(เอนจิน พัมปิง แอ็นด ธัมพิง อิน ไทม)
The green light flashes, the flags go up,
(เดอะ กรีน ไลท แฟลสเชด , เดอะ ฟแล็ก โก อัพ ,)
Churning and burning, they yearn for the cup
(Churnings แอ็นด เบรินนิง , เด เยิน ฟอ เดอะ คัพ)
They deftly maneuver and muscle for rank
(เด เดฟทลิ มะนูเฝอะ แอ็นด มั๊สเคิ่ล ฟอ แร็งค)
Fuel burning fast on an empty tank
(ฟยูเอ็ล เบรินนิง ฟัซท ออน แอน เอมทิ แท็งค)
Reckless and wild they pour through the turns
(เรคเล็ซ แซน ไวลด เด โพ ธรู เดอะ เทิน)
Their prowess is potent and secretly stern
(แด พเราเอ็ซ ซิส โพเท็นท แอ็นด ซีคเร็ทลิ ซเทิน)
They speed through the finish, the flags go down,
(เด ซพีด ธรู เดอะ ฟีนอิฌ , เดอะ ฟแล็ก โก เดาน ,)
The fans get up and they get out of town
(เดอะ แฟน เก็ท อัพ แอ็นด เด เก็ท เอ้า อ็อฝ ทาวน์)
The arena is empty except for one man
(ดิ อะรีนะ อีส เอมทิ เอ็กเซพท ฟอ วัน แม็น)
Still driving and striving as fast as he can
(ซทิล ดรายวิง แอ็นด strivings แอ็ส ฟัซท แอ็ส ฮี แค็น)

The sun has gone down and the moon has come up
(เดอะ ซัน แฮ็ส กอน เดาน แอ็นด เดอะ มูน แฮ็ส คัม อัพ)
And long ago somebody left with the cup
(แอ็นด ล็อง อะโก ซัมบอดี้ เล็ฟท วิฑ เดอะ คัพ)
But he’s driving and striving and hugging the turns
(บัท อีส ดรายวิง แอ็นด strivings แอ็นด huggings เดอะ เทิน)
And thinking of someone for whom he still burns
(แอ็นด ติ้งกิง อ็อฝ ซัมวัน ฟอ ฮูม ฮี ซทิล เบิน)
He’s going the distance
(อีส โกอิ้ง เดอะ ดีซแท็นซ)
He’s going for speed
(อีส โกอิ้ง ฟอ ซพีด)
She’s all alone [all alone]
(ชี ซอร์ อะโลน [ ออล อะโลน ])
All alone in her time of need
(ออล อะโลน อิน เฮอ ไทม อ็อฝ นีด)
Because he’s racing and pacing and plotting the course
(บิคอส อีส เรสซิ่ง แอ็นด เพซซิง แอ็นด plottings เดอะ โคซ)
He’s fighting and biting and riding on his horse
(อีส ไฟท์ดิง แอ็นด ไบดิ้ง แอ็นด ไรดอิง ออน ฮิส ฮอซ)
He’s going the distance
(อีส โกอิ้ง เดอะ ดีซแท็นซ)

No trophy no flowers no flash bulbs no line
(โน ทโรฟิ โน ฟเลาเออะ โน ฟแล็ฌ บัลบ โน ไลน)
He’s haunted by something he can not define
(อีส ฮอนท ไบ ซัมติง ฮี แค็น น็อท ดิไฟน)
Bowel shaking earthquakes of doubt and remorse
(Bowel เชคกิ้ง เอิทเควก อ็อฝ เดาท แอ็นด ริมอซ)
Assail him, impale him with monster truck force
(แอ็ซเซล ฮิม , อิมเพล ฮิม วิฑ มอนซเทอะ ทรัค โฟซ)
In his mind he’s still driving still making the grades
(อิน ฮิส ไมนด อีส ซทิล ดรายวิง ซทิล เมคอิง เดอะ กเรด)
She’s hoping in time that her memories will fade
(ชี โฮพปิง อิน ไทม แดท เฮอ เมรโมรี วิล เฝด)
Because he’s racing and pacing and plotting the course
(บิคอส อีส เรสซิ่ง แอ็นด เพซซิง แอ็นด plottings เดอะ โคซ)
He’s fighting and biting and riding on his horse
(อีส ไฟท์ดิง แอ็นด ไบดิ้ง แอ็นด ไรดอิง ออน ฮิส ฮอซ)

The sun has gone down and the moon has come up
(เดอะ ซัน แฮ็ส กอน เดาน แอ็นด เดอะ มูน แฮ็ส คัม อัพ)
And long ago somebody left with the cup
(แอ็นด ล็อง อะโก ซัมบอดี้ เล็ฟท วิฑ เดอะ คัพ)
But he’s striving and driving and hugging the turns
(บัท อีส strivings แอ็นด ดรายวิง แอ็นด huggings เดอะ เทิน)
And thinking of someone for whom he still burns
(แอ็นด ติ้งกิง อ็อฝ ซัมวัน ฟอ ฮูม ฮี ซทิล เบิน)
He’s going the distance
(อีส โกอิ้ง เดอะ ดีซแท็นซ)
He’s going for speed
(อีส โกอิ้ง ฟอ ซพีด)
She’s all alone [all alone]
(ชี ซอร์ อะโลน [ ออล อะโลน ])
All alone in her time of need
(ออล อะโลน อิน เฮอ ไทม อ็อฝ นีด)
Because he’s racing and pacing and plotting the course
(บิคอส อีส เรสซิ่ง แอ็นด เพซซิง แอ็นด plottings เดอะ โคซ)
He’s fighting and biting and riding on his horse
(อีส ไฟท์ดิง แอ็นด ไบดิ้ง แอ็นด ไรดอิง ออน ฮิส ฮอซ)
He’s racing and pacing and plotting the course
(อีส เรสซิ่ง แอ็นด เพซซิง แอ็นด plottings เดอะ โคซ)
He’s fighting and biting and riding on his horse
(อีส ไฟท์ดิง แอ็นด ไบดิ้ง แอ็นด ไรดอิง ออน ฮิส ฮอซ)
He’s going the distance
(อีส โกอิ้ง เดอะ ดีซแท็นซ)
He’s going for speed
(อีส โกอิ้ง ฟอ ซพีด)
He’s going the distance
(อีส โกอิ้ง เดอะ ดีซแท็นซ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง The Distance คำอ่านไทย Cake

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น