เนื้อเพลง Rubberneckin’ คำอ่านไทย Elvis Presley

Stop, look and listen baby that’s my philosophy
( ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น เบบิ แด๊ท มาย ฟิลอซโอะฟิ)
If your rubberneckin’ baby well that’s all right with me
(อิฟ ยุร rubberneckin เบบิ เว็ล แด๊ท ซอร์ ไรท วิฑ มี)
Stop, look and listen baby that’s my philosophy
(ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น เบบิ แด๊ท มาย ฟิลอซโอะฟิ)
It’s called rubberneckin’ baby but that’s all right with me
(อิทซ คอล rubberneckin เบบิ บัท แด๊ท ซอร์ ไรท วิฑ มี)
Some people say I’m wasting time yeh, but they don’t really know
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ แอม เวซทิง ไทม เย้ , บัท เด ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน)
I like what I see I see what I like yeh, it gives me such a glow
(ไอ ไลค ว็อท ไอ ซี ไอ ซี ว็อท ไอ ไลค เย้ , อิท กิฝ มี ซัช อะ กโล)

First thing in the morning, last thing at night
(เฟิซท ธิง อิน เดอะ มอนิง , ลาซท ธิง แอ็ท ไนท)
I look, stare everywhere and see everything inside
(ไอ ลุค , ซแท เอวี่แวร์ แอ็นด ซี เอ๊วี่ติง อีนไซด)
Stop, look and listen baby that’s my philosophy
(ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น เบบิ แด๊ท มาย ฟิลอซโอะฟิ)
If your rubberneckin’ baby well that’s all right with me
(อิฟ ยุร rubberneckin เบบิ เว็ล แด๊ท ซอร์ ไรท วิฑ มี)
Stop, look and listen baby that’s my philosophy
(ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น เบบิ แด๊ท มาย ฟิลอซโอะฟิ)
It’s called rubberneckin’ baby but that’s all right with me
(อิทซ คอล rubberneckin เบบิ บัท แด๊ท ซอร์ ไรท วิฑ มี)
Some people say I’m wasting time yeh, but they don’t really know
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ แอม เวซทิง ไทม เย้ , บัท เด ด้อนท์ ริแอ็ลลิ โน)
I like what I see I see what I like yeh, it gives me such a glow
(ไอ ไลค ว็อท ไอ ซี ไอ ซี ว็อท ไอ ไลค เย้ , อิท กิฝ มี ซัช อะ กโล)

Sittin’ on the back porch all by myself
(ซิทดิน ออน เดอะ แบ็ค โพช ออล ไบ ไมเซลฟ)
Along came Mary Jane with somebody else
(อะลอง เคม แมริ เจน วิฑ ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
Well, stop, look and listen baby that’s my philosophy
(เว็ล , ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น เบบิ แด๊ท มาย ฟิลอซโอะฟิ)
It’s called rubberneckin’ baby but that’s all right with me
(อิทซ คอล rubberneckin เบบิ บัท แด๊ท ซอร์ ไรท วิฑ มี)

Some people say I’m wasting time yeh, but I don’t really care
(ซัม พี๊เพิ่ล เซ แอม เวซทิง ไทม เย้ , บัท ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค)
I like what I see, I see what I like yeh, it gives me such a glow
(ไอ ไลค ว็อท ไอ ซี , ไอ ซี ว็อท ไอ ไลค เย้ , อิท กิฝ มี ซัช อะ กโล)

Sittin’ on the back porch all by myself
(ซิทดิน ออน เดอะ แบ็ค โพช ออล ไบ ไมเซลฟ)
Along came Mary Jane with somebody else
(อะลอง เคม แมริ เจน วิฑ ซัมบอดี้ เอ็ลซ)
Well, stop, look and listen baby that’s my philosophy
(เว็ล , ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น เบบิ แด๊ท มาย ฟิลอซโอะฟิ)
It’s called rubberneckin’ baby but that’s all right with me
(อิทซ คอล rubberneckin เบบิ บัท แด๊ท ซอร์ ไรท วิฑ มี)
Stop, look and listen baby that’s my philosophy
(ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น เบบิ แด๊ท มาย ฟิลอซโอะฟิ)
Stop, look and listen baby that’s my philosophy
(ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น เบบิ แด๊ท มาย ฟิลอซโอะฟิ)
Stop, look and listen baby that’s my philosophy
(ซท็อพ , ลุค แอ็นด ลิ๊สซึ่น เบบิ แด๊ท มาย ฟิลอซโอะฟิ)
Stop
(ซท็อพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Rubberneckin’ คำอ่านไทย Elvis Presley

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น