เนื้อเพลง Tu Amor คำอ่านไทย RBD

()

Mi amor, Im not sure of the right words to say
(มี อาร์มอร์ , แอม น็อท ฌุร อ็อฝ เดอะ ไรท เวิด ทู เซ)
Maybe these simple words will do best to best explain
(เมบี ฑิส ซิ๊มเพิ่ล เวิด วิล ดู เบ็ซท ทู เบ็ซท เอ็คซพเลน)

What I feel in my heart, what I feel more each day
(ว็อท ไอ ฟีล อิน มาย ฮาท , ว็อท ไอ ฟีล โม อีช เด)
Oh, how to make you see, how to let you know
(โอ , เฮา ทู เมค ยู ซี , เฮา ทู เล็ท ยู โน)
How to say, how to say how I love you so
(เฮา ทู เซ , เฮา ทู เซ เฮา ไอ ลัฝ ยู โซ)

With words you understand
(วิฑ เวิด ยู อันเดิซแทนด)
Words that get right through to your heart
(เวิด แดท เก็ท ไรท ธรู ทู ยุร ฮาท)
Heres the place to start
(เฮียร เดอะ พเลซ ทู ซทาท)

Tu amor, I will always be
(ทู อาร์มอร์ , ไอ วิล ออลเว บี)
Tu amor means the world to me
(ทู อาร์มอร์ มีน เดอะ เวิลด ทู มี)
Esteras siempre en mi corazon
(Esteras siempre อัง มี โคเรสัน)
Youre the one in my soul
(ยัวร์ ดิ วัน อิน มาย โซล)
And I live for tu amor, tu amor
(แอ็นด ดาย ไลฝ ฟอ ทู อาร์มอร์ , ทู อาร์มอร์)

Mi amor love you more with each look in your eyes
(มี อาร์มอร์ ลัฝ ยู โม วิฑ อีช ลุค อิน ยุร ไอ)
Maybe these simple words will do best to best describe
(เมบี ฑิส ซิ๊มเพิ่ล เวิด วิล ดู เบ็ซท ทู เบ็ซท ดิซไครบ)

What I feel in my heart, what Ill feel for all time
(ว็อท ไอ ฟีล อิน มาย ฮาท , ว็อท แอล ฟีล ฟอ ออล ไทม)
Oh, how to make you see, how to let you know
(โอ , เฮา ทู เมค ยู ซี , เฮา ทู เล็ท ยู โน)
How to say, how to say how I need you so
(เฮา ทู เซ , เฮา ทู เซ เฮา ไอ นีด ยู โซ)

With words you understand
(วิฑ เวิด ยู อันเดิซแทนด)
Words that get right through to your soul
(เวิด แดท เก็ท ไรท ธรู ทู ยุร โซล)
Words that let you know
(เวิด แดท เล็ท ยู โน)

Tu amor, I will always be
(ทู อาร์มอร์ , ไอ วิล ออลเว บี)
Tu amor means the world to me
(ทู อาร์มอร์ มีน เดอะ เวิลด ทู มี)
Esteras siempre en mi corazon
(Esteras siempre อัง มี โคเรสัน)
Youre the one in my soul
(ยัวร์ ดิ วัน อิน มาย โซล)
And I live for tu amor, tu amor
(แอ็นด ดาย ไลฝ ฟอ ทู อาร์มอร์ , ทู อาร์มอร์)

Youre the one that I need in my arms
(ยัวร์ ดิ วัน แดท ไอ นีด อิน มาย อาม)
Believe me these words I say
(บิลีฝ มี ฑิส เวิด ซาย เซ)
Are words that come straight from my heart
(อาร์ เวิด แดท คัม ซทเรท ฟร็อม มาย ฮาท)
How do I make you believe
(เฮา ดู ไอ เมค ยู บิลีฝ)
Nothing else means as much as what you mean to me
(นัธอิง เอ็ลซ มีน แอ็ส มัช แอ็ส ว็อท ยู มีน ทู มี)

[Foreign Content]
([ ฟอริน ค็อนเทนท ])

Tu amor, I will always be
(ทู อาร์มอร์ , ไอ วิล ออลเว บี)
Tu amor means the world to me
(ทู อาร์มอร์ มีน เดอะ เวิลด ทู มี)
Esteras siempre en mi corazon
(Esteras siempre อัง มี โคเรสัน)
Youre the one in my soul
(ยัวร์ ดิ วัน อิน มาย โซล)
And I live for tu amor, tu amor
(แอ็นด ดาย ไลฝ ฟอ ทู อาร์มอร์ , ทู อาร์มอร์)

Tu amor
(ทู อาร์มอร์)
Tu amor, I will always be
(ทู อาร์มอร์ , ไอ วิล ออลเว บี)
Tu amor
(ทู อาร์มอร์)
Tu amor, I will always be
(ทู อาร์มอร์ , ไอ วิล ออลเว บี)

[Foreign Content]
([ ฟอริน ค็อนเทนท ])

Tu amor
(ทู อาร์มอร์)
Tu amor
(ทู อาร์มอร์)

Tu amor
(ทู อาร์มอร์)

Read more: RBD – Tu Amor Lyrics | MetroLyrics
(เร็ด โม : RBD ทู อาร์มอร์ ลีริค | MetroLyrics)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Tu Amor คำอ่านไทย RBD

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น