เนื้อเพลง I’ll Remember คำอ่านไทย Madonna

Mmmm, mmmm
( อึม , อึม)
Say good-bye to not knowing when
(เซ เกิด ไบ ทู น็อท โนอิง ฮเว็น)
The truth in my whole life began
(เดอะ ทรูธ อิน มาย โฮล ไลฟ บิแกน)
Say good-bye to not knowing how to cry
(เซ เกิด ไบ ทู น็อท โนอิง เฮา ทู คไร)
You taught me that
(ยู ทอท มี แดท)

Chorus [first time substitute ” strength ” for ” love ” and ” saved ” for ” changed ” ]
(โครัซ [ เฟิซท ไทม ซับซทิทยูท ” ซทเร็งธ ” ฟอ ” ลัฝ ” แอ็นด ” เซฝ ” ฟอ ” เชนจ ” ])

And I’ll remember the love that you gave me
(แอ็นด แอล ริเมมเบอะ เดอะ ลัฝ แดท ยู เกฝ มี)
Now that I’m standing on my own
(เนา แดท แอม ซแทนดิง ออน มาย โอน)
I’ll remember the way that you changed me
(แอล ริเมมเบอะ เดอะ เว แดท ยู เชนจ มี)
I’ll remember
(แอล ริเมมเบอะ)

Inside I was a child
(อีนไซด ไอ วอส ซา ไชล)
That could not mend a broken wing
(แดท เคิด น็อท เม็นด อะ บโรเค็น วิง)
Outside I looked for a way
(เอาทไซด ไอ ลุค ฟอ รา เว)
To teach my heart to sing
(ทู ทีช มาย ฮาท ทู ซิง)

[chorus]
([ โครัซ ])

I learned to let go of the illusion that we can possess
(ไอ เลิน ทู เล็ท โก อ็อฝ ดิ อิลยูฌัน แดท วี แค็น พ็อสเสซ)
I learned to let go, I travel in stillness
(ไอ เลิน ทู เล็ท โก , ไอ ทแรฝแอ็ล อิน ซทีลเน็ซ)
And I’ll remember happiness
(แอ็นด แอล ริเมมเบอะ แฮพพิเน็ซ)
I’ll remember [I’ll remember]
(แอล ริเมมเบอะ [ แอล ริเมมเบอะ ])
Mmmmm… [I’ll remember]
(Mmmmm [ แอล ริเมมเบอะ ])
Mmmmm…
(Mmmmm)

[chorus]
([ โครัซ ])
[I’ll remember]
([ แอล ริเมมเบอะ ])

No I’ve never been afraid to cry
(โน แอฝ เนฝเวอะ บีน อัฟเรด ทู คไร)
Now I finally have a reason why
(เนา ไอ ไฟแน็ลลิ แฮ็ฝ อะ รี๊ซั่น ฮไว)
I’ll remember [I’ll remember]
(แอล ริเมมเบอะ [ แอล ริเมมเบอะ ])
[repeat 3 times, substituting ” And ” for ” Now ” the second and third times]
([ ริพีท ที ไทม , ซับซทิวดิง ” แอ็นด ” ฟอ ” เนา ” เดอะ เซคอันด แอ็นด เธิด ไทม ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’ll Remember คำอ่านไทย Madonna

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น