เนื้อเพลง I’m Sorry คำอ่านไทย All-4-One

i know i was wrong
( ไอ โน ไอ วอส ร็อง)
for treating you the way i did [the way i did]
(ฟอ ทีทดิง ยู เดอะ เว ไอ ดิด [ เดอะ เว ไอ ดิด ])
i have so much on my mind
(ไอ แฮ็ฝ โซ มัช ออน มาย ไมนด)
i didn’t know where you fit in [where you fit in]
(ไอ ดิ๊นอิน โน ฮแว ยู ฟิท อิน [ ฮแว ยู ฟิท อิน ])
and if i could do it all over again [again]
(แอ็นด อิฟ ฟาย เคิด ดู อิท ดอร์ โอเฝอะ อะเกน [ อะเกน ])
i’ll never treat you that way
(แอล เนฝเวอะ ทรีท ยู แดท เว)
[i’ll never treat you that way again]
([ แอล เนฝเวอะ ทรีท ยู แดท เว อะเกน ])
i apologize for the pain that i caused
(ไอ อะพอลโอะไจส ฟอ เดอะ เพน แดท ไอ แคสซฺ)
and i just wanna say [i just wanna say]
(แอ็นด ดาย จัซท วอนนา เซ [ ไอ จัซท วอนนา เซ ])
i’m sorry [i’m sorry]
(แอม ซอริ [ แอม ซอริ ])
so sorry [so sorry]
(โซ ซอริ [ โซ ซอริ ])
for treating you the way i did [i didn’t mean it baby]
(ฟอ ทีทดิง ยู เดอะ เว ไอ ดิด [ ไอ ดิ๊นอิน มีน หนิด เบบิ ])
i’m sorry [i’m sorry]
(แอม ซอริ [ แอม ซอริ ])
so sorry [so sorry]
(โซ ซอริ [ โซ ซอริ ])
for leaving you the way i did
(ฟอ ลีฝอิงส ยู เดอะ เว ไอ ดิด)

when i close my eyes
(ฮเว็น นาย คโลส มาย ไอ)
i think of how it used to be [used to be]
(ไอ ธิงค อ็อฝ เฮา อิท ยูซ ทู บี [ ยูซ ทู บี ])
that’s when i realized
(แด๊ท ฮเว็น นาย รีแอะไลส)
just how much you mean to me [you mean to me]
(จัซท เฮา มัช ยู มีน ทู มี [ ยู มีน ทู มี ])
a second chance is all that i need [i need]
(อะ เซคอันด ชานซ อีส ซอร์ แดท ไอ นีด [ ไอ นีด ])
to change what’s wrong and make it right
(ทู เชนจ ว็อท ร็อง แอ็นด เมค อิท ไรท)
[to change what’s wrong and make it right]
([ ทู เชนจ ว็อท ร็อง แอ็นด เมค อิท ไรท ])
a fool i was to let you slip away [away]
(อะ ฟูล ไอ วอส ทู เล็ท ยู ซลิพ อะเว [ อะเว ])
when i know i need you in my life [need you in my life]
(ฮเว็น นาย โน ไอ นีด ยู อิน มาย ไลฟ [ นีด ยู อิน มาย ไลฟ ])

i’m sorry [i’m sorry]
(แอม ซอริ [ แอม ซอริ ])
so sorry [so sorry]
(โซ ซอริ [ โซ ซอริ ])
for treating you the way i did
(ฟอ ทีทดิง ยู เดอะ เว ไอ ดิด)
[i didn’t mean to hurt you baby]
([ ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เฮิท ยู เบบิ ])
i’m sorry [i’m sorry]
(แอม ซอริ [ แอม ซอริ ])
so sorry [so sorry]
(โซ ซอริ [ โซ ซอริ ])
for leaving you the way i did
(ฟอ ลีฝอิงส ยู เดอะ เว ไอ ดิด)

and i know everytime [everytime]
(แอ็นด ดาย โน เอ๊รี่ไทม์ [ เอ๊รี่ไทม์ ])
everytime i treated you unkind [so unkind]
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ ทีอี ยู อันไคนด [ โซ อันไคนด ])
you still gave your best to me [to me]
(ยู ซทิล เกฝ ยุร เบ็ซท ทู มี [ ทู มี ])
i’ll do anything to get you back in to my life
(แอล ดู เอนอิธิง ทู เก็ท ยู แบ็ค อิน ทู มาย ไลฟ)
i need to hold you again [hold you]
(ไอ นีด ทู โฮลด ยู อะเกน [ โฮลด ยู ])
kiss you again [kiss you]
(คิซ ยู อะเกน [ คิซ ยู ])
make love to you [love you]
(เมค ลัฝ ทู ยู [ ลัฝ ยู ])
and i’ll do it again [to you]
(แอ็นด แอล ดู อิท อะเกน [ ทู ยู ])
listen to me [listen to me]
(ลิ๊สซึ่น ทู มี [ ลิ๊สซึ่น ทู มี ])
i’m down on my knees [down on my knees]
(แอม เดาน ออน มาย นี [ เดาน ออน มาย นี ])
can we start over again [can we start over]
(แค็น วี ซทาท โอเฝอะ อะเกน [ แค็น วี ซทาท โอเฝอะ ])

i’m sorry [i’m sorry]
(แอม ซอริ [ แอม ซอริ ])
so sorry [so sorry]
(โซ ซอริ [ โซ ซอริ ])
for treating you the way i did
(ฟอ ทีทดิง ยู เดอะ เว ไอ ดิด)
[i didn’t mean to hurt you baby]
([ ไอ ดิ๊นอิน มีน ทู เฮิท ยู เบบิ ])
i’m sorry [i’m sorry]
(แอม ซอริ [ แอม ซอริ ])
so sorry [so so sorry]
(โซ ซอริ [ โซ โซ ซอริ ])
for leaving you the way i did
(ฟอ ลีฝอิงส ยู เดอะ เว ไอ ดิด)
you gotta believe me when i say that
(ยู กอททะ บิลีฝ มี ฮเว็น นาย เซ แดท)
i’m sorry [so sorry]
(แอม ซอริ [ โซ ซอริ ])
so sorry
(โซ ซอริ)
for treating you [for treating you the way i did]
(ฟอ ทีทดิง ยู [ ฟอ ทีทดิง ยู เดอะ เว ไอ ดิด ])
i’ll never never never hurt you again
(แอล เนฝเวอะ เนฝเวอะ เนฝเวอะ เฮิท ยู อะเกน)
i’m sorry [so sorry]
(แอม ซอริ [ โซ ซอริ ])
for leaving you [ for leaving you the way i did]
(ฟอ ลีฝอิงส ยู [ ฟอ ลีฝอิงส ยู เดอะ เว ไอ ดิด ])
i’m sorry baby
(แอม ซอริ เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I’m Sorry คำอ่านไทย All-4-One

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น