เนื้อเพลง I Swear คำอ่านไทย Marc Anthony

I have never seen an angel standing oh so close to me
( ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ ซีน แอน เอนเจล ซแทนดิง โอ โซ คโลส ทู มี)
I have never touched someone and felt so electricity
(ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ ทั๊ช ซัมวัน แอ็นด เฟ็ลท โซ อิเลคทรีซอิทิ)
I am taken over by the endless possibilities
(ไอ แอ็ม เทคเอ็น โอเฝอะ ไบ ดิ เอ็นเล็ซ โพซบิวลีที่)
And I’m waiting for the day you say that you belong to me
(แอ็นด แอม เวททิง ฟอ เดอะ เด ยู เซ แดท ยู บิลอง ทู มี)
I swear
(ไอ ซแว)
No one will ever love you better
(โน วัน วิล เอฝเออะ ลัฝ ยู เบทเทอะ)
I swear
(ไอ ซแว)
We could be so good together
(วี เคิด บี โซ เกิด ทุเกฑเออะ)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
I never wanted anyone the way I want you [baby]
(ไอ เนฝเวอะ ว็อนท เอนอิวัน เดอะ เว ไอ ว็อนท ยู [ เบบิ ])
I never met someone who gives me everything you do
(ไอ เนฝเวอะ เม็ท ซัมวัน ฮู กิฝ มี เอ๊วี่ติง ยู ดู)
I swear
(ไอ ซแว)
If I’m with you there’s no other
(อิฟ แอม วิฑ ยู แดร์ โน อัฑเออะ)
I swear
(ไอ ซแว)
There will never be another
(แดร์ วิล เนฝเวอะ บี แอะนัธเออะ)

Cause of you there are more reasond to be thatnkful everday
(คอส อ็อฝ ยู แดร์ อาร์ โม reasond ทู บี thatnkful everday)
Cause of you I’m reminded of the chances I should take
(คอส อ็อฝ ยู แอม ริไมนด อ็อฝ เดอะ ชานซ ซาย เชิด เทค)
It’t the comfort of your warm embrace that shelters all the rain
(Itt เดอะ คัมเฟิท อ็อฝ ยุร วอม เอ็มบเรซ แดท เฌลเทอะ ซอร์ เดอะ เรน)
And there’s nothing I wouldn’t give for you to feel the same
(แอ็นด แดร์ นัธอิง ไอ วูดดึ่น กิฝ ฟอ ยู ทู ฟีล เดอะ เซม)
I swear
(ไอ ซแว)
No one will ever love you better
(โน วัน วิล เอฝเออะ ลัฝ ยู เบทเทอะ)
I swear
(ไอ ซแว)
We could be so good together
(วี เคิด บี โซ เกิด ทุเกฑเออะ)

[Repeat Chorus]
([ ริพีท โครัซ ])

Somewhere, Somehow you appeared
(ซัมแวร์ , ซัมฮาว ยู แอ็พเพีย)
And everything’s so different now
(แอ็นด เอ๊วี่ติง โซ ดีฟเฟอะเร็นท เนา)
When your around
(ฮเว็น ยุร อะเรานด)
The promise of all we could be
(เดอะ พรอมอิซ อ็อฝ ออล วี เคิด บี)
Is what keeps me going now
(อีส ว็อท คีพ มี โกอิ้ง เนา)
I’m never down
(แอม เนฝเวอะ เดาน)

[Repeat Chorus [x’s 4]]
([ ริพีท โครัซ [ xs โฟว ] ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Swear คำอ่านไทย Marc Anthony

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น