เนื้อเพลง Pi คำอ่านไทย Kate Bush

Sweet and gentle sensitive man
( สวี้ท แอ็นด เจ๊นเทิ่ล เซนซิทิฝ แม็น)
With an obsessive nature and deep fascination
(วิฑ แอน อบเซสซีฝ เนเชอะ แอ็นด ดีพ แฟซซิเนฌัน)
For numbers
(ฟอ นัมเบอะ)
And a complete infatuation with the calculation
(แอ็นด อะ ค็อมพลีท อินแฟชิวเอฌัน วิฑ เดอะ แคลคิวเลฌัน)
Of PI
(อ็อฝ ไพ)

Oh he love, he love, he love
(โอ ฮี ลัฝ , ฮี ลัฝ , ฮี ลัฝ)
He does love his numbers
(ฮี โด ลัฝ ฮิส นัมเบอะ)
And they run, they run, they run him
(แอ็นด เด รัน , เด รัน , เด รัน ฮิม)
In a great big circle
(อิน อะ กเรท บิก เซ๊อร์เคิ้ล)
In a circle of infinity
(อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ อินฟีนอิทิ)

3.1415926535 897932
(ที 1415926535 897932)
3846 264 338 3279
(3846 264 338 3279)

Oh he love, he love, he love
(โอ ฮี ลัฝ , ฮี ลัฝ , ฮี ลัฝ)
He does love his numbers
(ฮี โด ลัฝ ฮิส นัมเบอะ)
And they run, they run, they run him
(แอ็นด เด รัน , เด รัน , เด รัน ฮิม)
In a great big circle
(อิน อะ กเรท บิก เซ๊อร์เคิ้ล)
In a circle of infinity
(อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ อินฟีนอิทิ)
But he must, he must, he must
(บัท ฮี มัซท , ฮี มัซท , ฮี มัซท)
Put a number to it
(พัท ดา นัมเบอะ ทู อิท)

50288419 716939937510
(50288419 716939937510)
582319749 44 59230781
(582319749 44 59230781)
6406286208 821 4808651 32
(6406286208 821 4808651 32)

Oh he love, he love, he love
(โอ ฮี ลัฝ , ฮี ลัฝ , ฮี ลัฝ)
He does love his numbers
(ฮี โด ลัฝ ฮิส นัมเบอะ)
And they run, they run, they run him
(แอ็นด เด รัน , เด รัน , เด รัน ฮิม)
In a great big circle
(อิน อะ กเรท บิก เซ๊อร์เคิ้ล)
In a circle of infinity
(อิน อะ เซ๊อร์เคิ้ล อ็อฝ อินฟีนอิทิ)

82306647 0938446095 505 8223…
(82306647 0938446095 505 8223)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Pi คำอ่านไทย Kate Bush

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น