เนื้อเพลง Respect คำอ่านไทย Pink

1 and 2 and 3 and 4
( วัน แอ็นด ทู แอ็นด ที แอ็นด โฟว)
This my rap song
(ดีซ มาย แร็พ ซ็อง)

1-2-3-4
(วัน ทู ที โฟว)
I get really sick and tired of boys up in my face
(ไอ เก็ท ริแอ็ลลิ ซิค แอ็นด ไทร อ็อฝ บอย อัพ อิน มาย เฟซ)

Pick up lines like ” What’s your sign ” won’t get
(พิค อัพ ไลน ไลค ” ว็อท ยุร ไซน ” ว็อนท เก็ท)
you anyplace
(ยู แอนนีเพซ)
When me and all my girls go walking down the
(ฮเว็น มี แอ็นด ออล มาย เกิล โก วอคกิง เดาน เดอะ)
street
(ซทรีท)
It seems we can’t go anywhere without a car that
(อิท ซีม วี แค็นท โก เอนอิฮแว วิเฑาท ดา คา แดท)
goes ” Beep-beep ”
(โกซ ” บีพ บีพ “)

Cuz this body is a priceless piece of lovin’
(คัซ ดีซ บอดอิ อีส ซา พไรซเล็ซ พีซ อ็อฝ ลัฝวิน)
unconditionally
(อันค็อนดีฌอะแน็ล)
So, Mr. Big-stuff, who you think you are?
(โซ , มีซเทอะ บิก ซทัฟ , ฮู ยู ธิงค ยู อาร์)
You was thinkin’ you’s gonna get it for free
(ยู วอส ติ้งกิน ยู กอนนะ เก็ท ดิธ ฟอ ฟรี)
Now, now, now,
(เนา , เนา , เนา ,)

Hey ladies
(เฮ เลดิส)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Let ’em know it ain’t easy
(เล็ท เอ็ม โน อิท เอน อีสอิ)
R-E-S-P-E-C-T
(อาร์ อี เอส พี อี ซี ที)
Let’s come togeta’
(เล็ท คัม togeta)
Sista’s
(Sistas)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Its time to be greedy
(อิทซ ไทม ทู บี กรีดอิ)
Nothin’ good comes for free
(นอทติน เกิด คัม ฟอ ฟรี)

Mirror on the wall, damn I sure look fine
(มีเรอะ ออน เดอะ วอล , แด็ม นาย ฌุร ลุค ไฟน)
I can’t blame those horny boys, I would make me
(ไอ แค็นท บเลม โฑส ฮอนิ บอย , ไอ เวิด เมค มี)
mine
(ไมน)
When I pass you in a club, ” Ooh, lala! ” you gasp
(ฮเว็น นาย เพซ ยู อิน อะ คลับ , ” อู้ , ลอล่า ! ” ยู กาซพ)
Back up boy, I ain’t your toy, or your piece of
(แบ็ค อัพ บอย , ไอ เอน ยุร ทอย , ออ ยุร พีซ อ็อฝ)
ass
(อาซ)

Cuz this body is a priceless piece of lovin’
(คัซ ดีซ บอดอิ อีส ซา พไรซเล็ซ พีซ อ็อฝ ลัฝวิน)
unconditionally
(อันค็อนดีฌอะแน็ล)
So, Mr. Big-stuff, who you think you are?
(โซ , มีซเทอะ บิก ซทัฟ , ฮู ยู ธิงค ยู อาร์)
You was thinkin’ you’s gonna get it for free
(ยู วอส ติ้งกิน ยู กอนนะ เก็ท ดิธ ฟอ ฟรี)
Now, now, now
(เนา , เนา , เนา)

Hey ladies
(เฮ เลดิส)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Let ’em know it ain’t easy
(เล็ท เอ็ม โน อิท เอน อีสอิ)
R-E-S-P-E-C-T
(อาร์ อี เอส พี อี ซี ที)
Let’s come togeta’
(เล็ท คัม togeta)
Sista’s
(Sistas)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Its time to be greedy
(อิทซ ไทม ทู บี กรีดอิ)
Nothin’ good comes for free
(นอทติน เกิด คัม ฟอ ฟรี)

Hey ladies
(เฮ เลดิส)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Let ’em know it ain’t easy
(เล็ท เอ็ม โน อิท เอน อีสอิ)
R-E-S-P-E-C-T
(อาร์ อี เอส พี อี ซี ที)
Let’s come togeta’
(เล็ท คัม togeta)
Sista’s
(Sistas)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Its time to be greedy
(อิทซ ไทม ทู บี กรีดอิ)
Nothin’ good comes for free
(นอทติน เกิด คัม ฟอ ฟรี)

No jealousy, no envy girls, c’mon, let’s work it
(โน เจลอะซิ , โน เอนฝิ เกิล , ซีมอน , เล็ท เวิค อิท)
out
(เอ้า)
No freebies in the limousine, that’s not what its
(โน ฟรีบี้ ซิน เดอะ ลีมอุสีน , แด๊ท น็อท ว็อท อิทซ)
about
(อะเบาท)
Let ’em know there’s work to do, give it up he
(เล็ท เอ็ม โน แดร์ เวิค ทู ดู , กิฝ อิท อัพ ฮี)
won’t call you
(ว็อนท คอล ยู)
Respect is just a minimum, go on girl and get you
(ริซเพคท อีส จัซท ดา มีนอิมัม , โก ออน เกิล แอ็นด เก็ท ยู)
some
(ซัม)

1-2-3-4
(วัน ทู ที โฟว)

Hey ladies
(เฮ เลดิส)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Let ’em know it ain’t easy
(เล็ท เอ็ม โน อิท เอน อีสอิ)
R-E-S-P-E-C-T
(อาร์ อี เอส พี อี ซี ที)
Let’s come togeta’
(เล็ท คัม togeta)
Sista’s
(Sistas)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Its time to be greedy
(อิทซ ไทม ทู บี กรีดอิ)
Nothin’ good comes for free
(นอทติน เกิด คัม ฟอ ฟรี)

Hey ladies
(เฮ เลดิส)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Let ’em know it ain’t easy
(เล็ท เอ็ม โน อิท เอน อีสอิ)
R-E-S-P-E-C-T
(อาร์ อี เอส พี อี ซี ที)
Let’s come togeta’
(เล็ท คัม togeta)
Sista’s
(Sistas)
[Yeah!]
([ เย่ ! ])
Its time to be greedy
(อิทซ ไทม ทู บี กรีดอิ)
Nothin’ good comes for free
(นอทติน เกิด คัม ฟอ ฟรี)

Let’s come together
(เล็ท คัม ทุเกฑเออะ)
C’mon girls let’s work it out
(ซีมอน เกิล เล็ท เวิค อิท เอ้า)
Let’s come together
(เล็ท คัม ทุเกฑเออะ)
We’ll show them what we’re talkin’ bout
(เว็ล โฌ เฑ็ม ว็อท เวีย ทอคกิ่น เบาท)
Let’s come together
(เล็ท คัม ทุเกฑเออะ)
C’mon girls let’s work it out
(ซีมอน เกิล เล็ท เวิค อิท เอ้า)
Let’s come together
(เล็ท คัม ทุเกฑเออะ)
Let’s come together
(เล็ท คัม ทุเกฑเออะ)
Let’s come together
(เล็ท คัม ทุเกฑเออะ)
Nothin’ good comes for free
(นอทติน เกิด คัม ฟอ ฟรี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Respect คำอ่านไทย Pink

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น