เนื้อเพลง Dancing คำอ่านไทย Barbra Streisand

[Dolly speaking]:
( [ ดอลลิ ซพีคอิง ] :)
Put your hand on her waist and stand
(พัท ยุร แฮ็นด ออน เฮอ เวซท แอ็นด ซแท็นด)
With her right in your left hand
(วิฑ เฮอ ไรท อิน ยุร เล็ฟท แฮ็นด)
And one and one two three, ah! one two three,
(แอ็นด วัน แอ็นด วัน ทู ธรี , อา ! วัน ทู ธรี ,)
Oh, no, this one…and one two three
(โอ , โน , ดีซ วัน แอ็นด วัน ทู ธรี)
one two three
(วัน ทู ธรี)

[Cornelius speaking]:
([ Cornelius ซพีคอิง ] :)
Look I’m dancing!
(ลุค แอม แด็นซิง !)
Well, I was.
(เว็ล , ไอ วอส)

[Dolly speaking]:
([ ดอลลิ ซพีคอิง ] :)
Of course you were, Mr. Hackl!
(อ็อฝ โคซ ยู เวอ , มีซเทอะ Hackl !)
[singing]
([ ซิงกิง ])
Take the someone whose arms you’re in
(เทค เดอะ ซัมวัน ฮูส อาม ยัวร์ อิน)
Hold onto her tight and spin
(โฮลด ออนทู เฮอ ไทท แอ็นด ซพิน)
And one two three, one two three, one two three
(แอ็นด วัน ทู ธรี , วัน ทู ธรี , วัน ทู ธรี)

[Cornelius:]
([ Cornelius : ])
Look, I’m dancing!
(ลุค , แอม แด็นซิง !)

[Dolly:]
([ ดอลลิ : ])
Come here.
(คัม เฮียร)
Turn around and turn around, try floating through the air
(เทิน อะเรานด แอ็นด เทิน อะเรานด , ทไร ฟโลทอิง ธรู ดิ แอ)
Can’t you be a little more aesthetic?
(แค็นท ยู บี อะ ลิ๊ทเทิ่ล โม เอ็ซเธทอิค)

[Cornelius:]
([ Cornelius : ])
Don’t you think my dancing has a polish and a flair?
(ด้อนท์ ยู ธิงค มาย แด็นซิง แฮ็ส ซา โพลอิฌ แอ็นด อะ ฟแล)

[Dolly:]
([ ดอลลิ : ])
The word I think I’d use is athletic!
(เดอะ เวิด ดาย ธิงค อาย ยูซ อีส แอ็ธเลทอิค !)

[Cornelius:]
([ Cornelius : ])
Well my heart is about to burst
(เว็ล มาย ฮาท อีส อะเบาท ทู เบิซท)
My head is about to pop
(มาย เฮ็ด อีส อะเบาท ทู พ็อพ)
And now that I’m dancing who cares if I ever stop!
(แอ็นด เนา แดท แอม แด็นซิง ฮู แค อิฟ ฟาย เอฝเออะ ซท็อพ !)

[Dolly:]
([ ดอลลิ : ])
That’s wonderful, Mr. Hackl!
(แด๊ท วันเดอะฟุล , มีซเทอะ Hackl !)

[Cornelius:]
([ Cornelius : ])
…Look, everybody! I, Cornelius Hackl…Sport
(ลุค , เอวี่บอดี้ ! ไอ , Cornelius Hackl ซโพท)
…I’m dancing!
(แอม แด็นซิง !)

[Dolly:]
([ ดอลลิ : ])
You’re next, Mr. Tucker!
(ยัวร์ เน็คซท , มีซเทอะ Tucker !)
Glide and step and then step and glide
(กไลด แอ็นด ซเท็พ แอ็นด เด็น ซเท็พ แอ็นด กไลด)

[Barnaby:]
([ Barnaby : ])
And everyone stand aside!
(แอ็นด เอ๊วี่วัน ซแท็นด อะไซด !)

[Dolly:]
([ ดอลลิ : ])
Oh, not yet Mr. Tucker! One, two, three…
(โอ , น็อท เย็ท มีซเทอะ Tucker ! วัน , ทู , ธรี)
One, two, three, ah!
(วัน , ทู , ธรี , อา !)

Cornelius
(Cornelius)
Look, he’s dancing!
(ลุค , อีส แด็นซิง !)
Dolly
(ดอลลิ)
I think he’s phenomenal!
(ไอ ธิงค อีส ฟินนอมอิแน็ล !)
You could learn to polka if you worked a week or so
(ยู เคิด เลิน ทู โพลคะ อิฟ ยู เวิค อะ วีค ออ โซ)
Or the tango filled with passion seething
(ออ เดอะ แทงโก ฟิล วิฑ แพฌอัน seethings)

[Barnaby:]
([ Barnaby : ])
I might join the chorus of the castle garden show
(ไอ ไมท จอยน เดอะ โครัซ อ็อฝ เดอะ แค๊สเซิ่ล ก๊าร์เด้น โฌ)

[Dolly:]
([ ดอลลิ : ])
Whatever you do, Mr. Tucker, kee-keep breathing
(ฮว็อทเอฝเออะ ยู ดู , มีซเทอะ Tucker , kee คีพ บรีสดิง)

[All three:]
([ ออล ธรี : ])
For my heart is about to burst
(ฟอ มาย ฮาท อีส อะเบาท ทู เบิซท)
My head is about to pop
(มาย เฮ็ด อีส อะเบาท ทู พ็อพ)
And now that we’re dancing who cares if we ever stop!
(แอ็นด เนา แดท เวีย แด็นซิง ฮู แค อิฟ วี เอฝเออะ ซท็อพ !)

[All:]
([ ออล : ])
Make the music weave a spell
(เมค เดอะ มยูสิค วีฝ อะ ซเพ็ล)
Whirl away your worry
(ฮเวิล อะเว ยุร เวอริ)
Things look almost twice as well
(ธิง ลุค ออลโมซท ทไวซ แอ็ส เว็ล)
When you’re slightly blurry
(ฮเว็น ยัวร์ ซไลทลิ บลูรี)
As around and around you go
(แอ็ส อะเรานด แอ็นด อะเรานด ยู โก)
Your spirits will hit the top
(ยุร ซพีริท วิล ฮิท เดอะ ท็อพ)
And now that we’re dancing
(แอ็นด เนา แดท เวีย แด็นซิง)
Who cares if we ever stop
(ฮู แค อิฟ วี เอฝเออะ ซท็อพ)
One-two-three
(วัน ทู ธรี)
One-two-three
(วัน ทู ธรี)
One-two
(วัน ทู)
And now that we’re dancing
(แอ็นด เนา แดท เวีย แด็นซิง)
Who cares if we ever stop!
(ฮู แค อิฟ วี เอฝเออะ ซท็อพ !)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Dancing คำอ่านไทย Barbra Streisand

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น