เนื้อเพลง Real Love คำอ่านไทย The Beatles

All my little plans and schemes,
( ออล มาย ลิ๊ทเทิ่ล แพล็น แซน ซคีม ,)
lost like some forgotten dreams,
(ล็อซท ไลค ซัม ฟอร์กอทเดน ดรีม ,)
seems that all I really was doing
(ซีม แดท ดอร์ ไอ ริแอ็ลลิ วอส ดูอิง)
was waiting for you.
(วอส เวททิง ฟอ ยู)

Just like little girls and boys,
(จัซท ไลค ลิ๊ทเทิ่ล เกิล แซน บอย ,)
playing with their little toys.
(พเลนิ่ง วิฑ แด ลิ๊ทเทิ่ล ทอย)
Seems like all they really were doing
(ซีม ไลค ออล เด ริแอ็ลลิ เวอ ดูอิง)
was waiting for love.
(วอส เวททิง ฟอ ลัฝ)

Don’t need to be alone,
(ด้อนท์ นีด ทู บี อะโลน ,)
no need to be alone.
(โน นีด ทู บี อะโลน)
It’s real love, it’s real.
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)
Yes it’s real love, it’s real.
(เย็ซ อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)

From this moment on I know
(ฟร็อม ดีซ โมเม็นท ออน นาย โน)
exactly where my life will go.
(เอ็กแสคทลิ ฮแว มาย ไลฟ วิล โก)
Seems that all I really was doing
(ซีม แดท ดอร์ ไอ ริแอ็ลลิ วอส ดูอิง)
was waiting for love.
(วอส เวททิง ฟอ ลัฝ)

Don’t need to be afraid,
(ด้อนท์ นีด ทู บี อัฟเรด ,)
no need to be afraid.
(โน นีด ทู บี อัฟเรด)
It’s real love, it’s real.
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)
Yes it’s real love, it’s real.
(เย็ซ อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)

Thought I’d been in love before,
(ธอท อาย บีน อิน ลัฝ บิโฟ ,)
but in my heart, I wanted more.
(บัท อิน มาย ฮาท , ไอ ว็อนท โม)
Seems like all I really was doing
(ซีม ไลค ออล ไอ ริแอ็ลลิ วอส ดูอิง)
was waiting for you.
(วอส เวททิง ฟอ ยู)

Don’t need to be alone,
(ด้อนท์ นีด ทู บี อะโลน ,)
don’t need to be alone.
(ด้อนท์ นีด ทู บี อะโลน)
It’s real love, it’s real.
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)
It’s real love, it’s real.
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)
Yes it’s real love, it’s real.
(เย็ซ อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)
It’s real love, it’s real.
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)
Yes it’s real love, it’s real.
(เย็ซ อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)
It’s real love, it’s real.
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)
Yes it’s real love, it’s real.
(เย็ซ อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)
It’s real love, it’s real.
(อิทซ ริแอ็ล ลัฝ , อิทซ ริแอ็ล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Real Love คำอ่านไทย The Beatles

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น