เนื้อเพลง If I Want To คำอ่านไทย Usher

[Usher [JD]]
( [ อัฌเออะ [ JD ] ])
Every time I look up
(เอฝริ ไทม ไอ ลุค อัพ)
I see it in your face
(ไอ ซี อิท อิน ยุร เฟซ)
You wanna hook up with me
(ยู วอนนา ฮุค อัพ วิฑ มี)
[You know you wanna hook up – stop playing]
([ ยู โน ยู วอนนา ฮุค อัพ ซท็อพ พเลนิ่ง ])
Instead of acting like you supposed to
(อินซเทด อ็อฝ แอคทิง ไลค ยู ซัพโพส ทู)
You cop an attitude like you’re good for me
(ยู ค็อพ แอน แอททิทยูด ไลค ยัวร์ เกิด ฟอ มี)
And you know good and damn well that…
(แอ็นด ยู โน เกิด แอ็นด แด็ม เว็ล แดท)

If I want to – I can take you from your man
(อิฟ ฟาย ว็อนท ทู ไอ แค็น เทค ยู ฟร็อม ยุร แม็น)
With my eyes closed
(วิฑ มาย ไอ คโลส)
I can have you eating out the palm out of my hand
(ไอ แค็น แฮ็ฝ ยู อีสดิง เอ้า เดอะ พาม เอ้า อ็อฝ มาย แฮ็นด)
And all your little girl friends to
(แอ็นด ออล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ฟเร็นด ทู)
[No you can’t – you’re a playa I don’t want you]
([ โน ยู แค็นท ยัวร์ อะ พอลเย ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ])
Yes I can and I will if I – if I want to
(เย็ซ ซาย แค็น แอ็นด ดาย วิล อิฟ ฟาย อิฟ ฟาย ว็อนท ทู)
If I – if I want to baby
(อิฟ ฟาย อิฟ ฟาย ว็อนท ทู เบบิ)

Ain’t nobody tryna clown you
(เอน โนบอดี้ ทายนา คเลาน ยู)
But you’re too damn old to play high school games with me
(บัท ยัวร์ ทู แด็ม โอลด ทู พเล ไฮ ซคูล เกม วิฑ มี)
[You know that – too damn old]
([ ยู โน แดท ทู แด็ม โอลด ])
Yes you do
(เย็ซ ยู ดู)
Cause even when I’m not around you
(คอส อีเฝ็น ฮเว็น แอม น็อท อะเรานด ยู)
I hear from my friends you be asking ’bout me
(ไอ เฮีย ฟร็อม มาย ฟเร็นด ยู บี อาคกิ้ง เบาท มี)
[What’s up with him – that’s what you be saying]
([ ว็อท อัพ วิฑ ฮิม แด๊ท ว็อท ยู บี เซอิง ])

I don’t really care
(ไอ ด้อนท์ ริแอ็ลลิ แค)
How long you’ve been together with your man?
(เฮา ล็อง ยู๊ฟ บีน ทุเกฑเออะ วิฑ ยุร แม็น)
It’s just a matter of time
(อิทซ จัซท ดา แมทเทอะ อ็อฝ ไทม)
Before I make you mine
(บิโฟ ไอ เมค ยู ไมน)
I wanna make it clear
(ไอ วอนนา เมค อิท คเลีย)
So there’s no misunderstandings
(โซ แดร์ โน มิซันเดอร์สแตนดิง)
That I get what I want – when I want, yeah
(แดท ไอ เก็ท ว็อท ไอ ว็อนท ฮเว็น นาย ว็อนท , เย่)

If I want to – I can take you from your man
(อิฟ ฟาย ว็อนท ทู ไอ แค็น เทค ยู ฟร็อม ยุร แม็น)
With my eyes closed
(วิฑ มาย ไอ คโลส)
I can have you eating out the palm out of my hand
(ไอ แค็น แฮ็ฝ ยู อีสดิง เอ้า เดอะ พาม เอ้า อ็อฝ มาย แฮ็นด)
And all your little girl friends to
(แอ็นด ออล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ฟเร็นด ทู)
[No you can’t – you’re a playa I don’t want you]
([ โน ยู แค็นท ยัวร์ อะ พอลเย ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ])
Yes I can and I will if I – if I want to
(เย็ซ ซาย แค็น แอ็นด ดาย วิล อิฟ ฟาย อิฟ ฟาย ว็อนท ทู)
If I – if I want to baby
(อิฟ ฟาย อิฟ ฟาย ว็อนท ทู เบบิ)

If I want to – I can take you from your man
(อิฟ ฟาย ว็อนท ทู ไอ แค็น เทค ยู ฟร็อม ยุร แม็น)
With my eyes closed
(วิฑ มาย ไอ คโลส)
I can have you eating out the palm out of my hand
(ไอ แค็น แฮ็ฝ ยู อีสดิง เอ้า เดอะ พาม เอ้า อ็อฝ มาย แฮ็นด)
And all your little girl friends to
(แอ็นด ออล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ฟเร็นด ทู)
[No you can’t – you’re a playa I don’t want you]
([ โน ยู แค็นท ยัวร์ อะ พอลเย ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ])
Yes I can and I will if I – if I want to
(เย็ซ ซาย แค็น แอ็นด ดาย วิล อิฟ ฟาย อิฟ ฟาย ว็อนท ทู)
If I – if I want to baby
(อิฟ ฟาย อิฟ ฟาย ว็อนท ทู เบบิ)

[Yeah, uh – oh]
([ เย่ , อา โอ ])
That I get what I want – when I want
(แดท ไอ เก็ท ว็อท ไอ ว็อนท ฮเว็น นาย ว็อนท)
If I wanted to
(อิฟ ฟาย ว็อนท ทู)

[If I wanted to – I’d have you doing whatever I want you to]
([ อิฟ ฟาย ว็อนท ทู อาย แฮ็ฝ ยู ดูอิง ฮว็อทเอฝเออะ ไอ ว็อนท ยู ทู ])
[You know – right now I’m just not really doing that]
([ ยู โน ไรท เนา แอม จัซท น็อท ริแอ็ลลิ ดูอิง แดท ])
[But if I wanted to – anything]
([ บัท อิฟ ฟาย ว็อนท ทู เอนอิธิง ])
[I’m saying – you and your girls, I could have them too]
([ แอม เซอิง ยู แอ็นด ยุร เกิล , ไอ เคิด แฮ็ฝ เฑ็ม ทู ])
Listen to me!
(ลิ๊สซึ่น ทู มี !)

If I want to – I can take you from your man
(อิฟ ฟาย ว็อนท ทู ไอ แค็น เทค ยู ฟร็อม ยุร แม็น)
With my eyes closed
(วิฑ มาย ไอ คโลส)
I can have you eating out the palm out of my hand
(ไอ แค็น แฮ็ฝ ยู อีสดิง เอ้า เดอะ พาม เอ้า อ็อฝ มาย แฮ็นด)
And all your little girl friends to
(แอ็นด ออล ยุร ลิ๊ทเทิ่ล เกิล ฟเร็นด ทู)
[No you can’t – you’re a playa I don’t want you]
([ โน ยู แค็นท ยัวร์ อะ พอลเย ไอ ด้อนท์ ว็อนท ยู ])
Yes I can and I will if I – if I want to
(เย็ซ ซาย แค็น แอ็นด ดาย วิล อิฟ ฟาย อิฟ ฟาย ว็อนท ทู)
If I – if I want to baby
(อิฟ ฟาย อิฟ ฟาย ว็อนท ทู เบบิ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If I Want To คำอ่านไทย Usher

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น