เนื้อเพลง U Got Nerve คำอ่านไทย Aaliyah

Uh
( อา)
Uh, c’mon
(อา , ซีมอน)
Watch out
(ว็อช เอ้า)
Uh, c’mon
(อา , ซีมอน)
Oh, oh…
(โอ , โอ)

Gave you chances on top of chances
(เกฝ ยู ชานซ ออน ท็อพ อ็อฝ ชานซ)
Opportunities taken for granted
(ออปโพทูนีดิสฺ เทคเอ็น ฟอ กรานท)
My reality is all your infidelities
(มาย ริแอลอิทิ อีส ซอร์ ยุร อินฟิเดวลีดีสฺ)
Cause insanity
(คอส อินแซนอิทิ)
Why you askin’ me?
(ฮไว ยู แอสกิน มี)
Took my kindnes for a sign of weakness
(ทุค มาย kindnes ฟอ รา ไซน อ็อฝ วีคเน็ซ)
My own blindness cause my sadness
(มาย โอน บไลนดเน็ซ คอส มาย แซดเน็ซ)
No longer am I a slave over your madness
(โน ลองเงอ แอ็ม ไอ อะ ซเลฝ โอเฝอะ ยุร แมดเน็ซ)
I am glad it’s finally over
(ไอ แอ็ม กแล็ด อิทซ ไฟแน็ลลิ โอเฝอะ)

Who do you think you are now?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา)
I can’t believe you’ve got the nerve, boy
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย)
Who do you think you are now?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา)
I can’t believe you’ve got the nerve, boy
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย)

See I’m tired of all the games
(ซี แอม ไทร อ็อฝ ออล เดอะ เกม)
That you seem to like to play
(แดท ยู ซีม ทู ไลค ทู พเล)
See what you can do for me
(ซี ว็อท ยู แค็น ดู ฟอ มี)
Is forget you knew my name
(อีส เฟาะเกท ยู นยู มาย เนม)
See your qualities are less than pleasing
(ซี ยุร ควาลีดีสฺ แซร์ เลซ แฑ็น พลีสอิง)
I got more than one reason for leaving
(ไอ ก็อท โม แฑ็น วัน รี๊ซั่น ฟอ ลีฝอิงส)
It’s time to close shop, open new chapters
(อิทซ ไทม ทู คโลส ฌ็อพ , โอเพ็น นยู แชพเทอะ)
See new beginnings is what I’m after
(ซี นยู บีกีนนิง ซิส ว็อท แอม อาฟเทอะ)
Get your skeletons up out my closet
(เก็ท ยุร ซเคลอิทัน อัพ เอ้า มาย คลอสเอ็ท)
Don’t make me lose it, I just might lose it
(ด้อนท์ เมค มี ลูส อิท , ไอ จัซท ไมท ลูส อิท)

Who do you think you are now? [yeah]
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา [ เย่ ])
I can’t believe you’ve got the nerve, boy [can’t believe]
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย [ แค็นท บิลีฝ ])
Who do you think you are now? [yeah, yeah]
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา [ เย่ , เย่ ])
I can’t believe you’ve got the nerve, boy [yeah, babe]
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย [ เย่ , เบบ ])

Who do you think you are now? [who do you think you are?]
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา [ ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ ])
I can’t believe you’ve got the nerve, boy [yeah, yeah, yeah]
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย [ เย่ , เย่ , เย่ ])
Who do you think you are now?

(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา)
I can’t believe you’ve got the nerve, boy
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย)

See I’m tired of all the games
(ซี แอม ไทร อ็อฝ ออล เดอะ เกม)
That you seem to like to play
(แดท ยู ซีม ทู ไลค ทู พเล)
See what you need to do is forget you knew my name
(ซี ว็อท ยู นีด ทู ดู อีส เฟาะเกท ยู นยู มาย เนม)
I’m a play ya til you’ve left
(แอม มา พเล ยา ทิล ยู๊ฟ เล็ฟท)
Cause you talkin’ me to death
(คอส ยู ทอคกิ่น มี ทู เด็ธ)
See I ain’t even sad that I’m here all by myself
(ซี ไอ เอน อีเฝ็น แซ็ด แดท แอม เฮียร ออล ไบ ไมเซลฟ)

Who do you think you are now?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา)
I can’t believe you’ve got the nerve, boy [yeah, yeah]
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย [ เย่ , เย่ ])
Who do you think you are now?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา)
I can’t believe you’ve got the nerve, boy [yeah, yeah]
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย [ เย่ , เย่ ])

Who do you think you are now?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา)
I can’t believe you’ve got the nerve, boy [yeah, yeah, yeah, yeah]
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย [ เย่ , เย่ , เย่ , เย่ ])
Who do you think you are now?
(ฮู ดู ยู ธิงค ยู อาร์ เนา)
I can’t believe you’ve got the nerve, boy [yeah, yeah]
(ไอ แค็นท บิลีฝ ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย [ เย่ , เย่ ])

Oh, oh
(โอ , โอ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
Oh, oh
(โอ , โอ)
You’ve got the nerve, boy
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย)
Oh, oh
(โอ , โอ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
You’ve got the nerve, boy [got the nerve, boy]
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย [ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย ])
You’ve got the nerve, boy
(ยู๊ฟ ก็อท เดอะ เนิฝ , บอย)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง U Got Nerve คำอ่านไทย Aaliyah

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น