เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Liberty X

Everyday
( เอวี่เดย์)
Everyday
(เอวี่เดย์)
Everyday
(เอวี่เดย์)
Oooh
(อู้)
Everything I ever hear you say I know
(เอ๊วี่ติง ไอ เอฝเออะ เฮีย ยู เซ ไอ โน)
I feel, Oh Yeah
(ไอ ฟีล , โอ เย่)
Ooh Yeah
(อู้ เย่)

No more time left to think about it
(โน โม ไทม เล็ฟท ทู ธิงค อะเบาท ดิธ)
Been so long now I’ve been without it
(บีน โซ ล็อง เนา แอฝ บีน วิเฑาท ดิธ)
Always moving, Gotta reach the other side
(ออลเว มูฝอิง , กอททะ รีช ดิ อัฑเออะ ไซด)
Now I know how hard it could become
(เนา ไอ โน เฮา ฮาด ดิท เคิด บิคัม)
Don’t let it show,
(ด้อนท์ เล็ท ดิธ โฌ ,)
No never assume that I don’t realise
(โน เนฝเวอะ แอ็ซยูม แดท ไอ ด้อนท์ รีโอราย)

Gotta say what’s on my mind
(กอททะ เซ ว็อท ออน มาย ไมนด)
Gotta leave it all behind
(กอททะ ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
Gotta say this straight to you
(กอททะ เซ ดีซ ซทเรท ทู ยู)
Cos no longer can I hide
(คอซ โน ลองเงอ แค็น นาย ไฮด)

Everyday that I’m without you
(เอวี่เดย์ แดท แอม วิเฑาท ยู)
All I see
(ออล ไอ ซี)
Everywhere another reason to believe
(เอวี่แวร์ แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ)
Everything you never hear me say you know
(เอ๊วี่ติง ยู เนฝเวอะ เฮีย มี เซ ยู โน)
I feel, Ooh yeah
(ไอ ฟีล , อู้ เย่)
Everytime I close my eyes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คโลส มาย ไอ)
You’re on my mind
(ยัวร์ ออน มาย ไมนด)
Everyday and night
(เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท)
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
But everyday I let you go
(บัท เอวี่เดย์ ไอ เล็ท ยู โก)
Another time
(แอะนัธเออะ ไทม)

Yeah
(เย่)

On my own
(ออน มาย โอน)
My thoughts are playing
(มาย ธอท แซร์ พเลนิ่ง)
With all the things that you’ve been saying
(วิฑ ออล เดอะ ธิง แดท ยู๊ฟ บีน เซอิง)
You say you’re sorry for the things
(ยู เซ ยัวร์ ซอริ ฟอ เดอะ ธิง)
That you’ve done
(แดท ยู๊ฟ ดัน)
To my life
(ทู มาย ไลฟ)
Yeah, yeah
(เย่ , เย่)
I never know where it is that you came from
(ไอ เนฝเวอะ โน ฮแว อิท อีส แดท ยู เคม ฟร็อม)
Don’t wanna miss a thing
(ด้อนท์ วอนนา มิซ ซา ธิง)
But maybe it’s already gone
(บัท เมบี อิทซ ออลเรดอิ กอน)
Oooh
(อู้)
Yeah
(เย่)

Gotta say what’s on my mind
(กอททะ เซ ว็อท ออน มาย ไมนด)
[Gotta say what’s on my mind]
([ กอททะ เซ ว็อท ออน มาย ไมนด ])
Gotta leave it all behind
(กอททะ ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
[Gotta leave it all behind]
([ กอททะ ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด ])
Gotta say this straight to you
(กอททะ เซ ดีซ ซทเรท ทู ยู)
Cos no longer can I hide
(คอซ โน ลองเงอ แค็น นาย ไฮด)

Everyday that I’m without you
(เอวี่เดย์ แดท แอม วิเฑาท ยู)
All I see
(ออล ไอ ซี)
Everywhere another reason to believe
(เอวี่แวร์ แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ)
Everything you never hear me say you know
(เอ๊วี่ติง ยู เนฝเวอะ เฮีย มี เซ ยู โน)
I feel, Ooh yeah
(ไอ ฟีล , อู้ เย่)
[Ooh yeah]
([ อู้ เย่ ])
Everytime I close my eyes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คโลส มาย ไอ)
You’re on my mind
(ยัวร์ ออน มาย ไมนด)
Everyday and night
(เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท)
[Everyday and night]
([ เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท ])
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
But everyday I let you go
(บัท เอวี่เดย์ ไอ เล็ท ยู โก)
Another time
(แอะนัธเออะ ไทม)

Another time
(แอะนัธเออะ ไทม)

So do what you gotta do
(โซ ดู ว็อท ยู กอททะ ดู)
[Just do what you gotta do]
([ จัซท ดู ว็อท ยู กอททะ ดู ])
You’re just not doing it to me
(ยัวร์ จัซท น็อท ดูอิง อิท ทู มี)
No, no [No, no, no, no, no, no, no]
(โน , โน [ โน , โน , โน , โน , โน , โน , โน ])
Be what you gotta be
(บี ว็อท ยู กอททะ บี)
I won’t be here to see
(ไอ ว็อนท บี เฮียร ทู ซี)
[I won’t be here to see]
([ ไอ ว็อนท บี เฮียร ทู ซี ])
Go where you gotta go
(โก ฮแว ยู กอททะ โก)
Just get away from me
(จัซท เก็ท อะเว ฟร็อม มี)
[Geta away]
([ Geta อะเว ])
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
But I know
(บัท ไอ โน)

Gotta say what’s on your mind
(กอททะ เซ ว็อท ออน ยุร ไมนด)
Gotta leave it all behind Ooh [Yeah]
(กอททะ ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด อู้ [ เย่ ])

Everyday that I’m without you
(เอวี่เดย์ แดท แอม วิเฑาท ยู)
All I see
(ออล ไอ ซี)
[All I see]
([ ออล ไอ ซี ])
Everywhere another reason to believe
(เอวี่แวร์ แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ)
[another reason to believe]
([ แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ ])
Everything you never hear me say you know
(เอ๊วี่ติง ยู เนฝเวอะ เฮีย มี เซ ยู โน)
I feel, Ooh yeah
(ไอ ฟีล , อู้ เย่)
[Ooh yeah]
([ อู้ เย่ ])
Everytime I close my eyes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คโลส มาย ไอ)
You’re on my mind
(ยัวร์ ออน มาย ไมนด)
Everyday and night
(เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท)
[Everyday and night]
([ เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท ])
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
But everyday I let you go
(บัท เอวี่เดย์ ไอ เล็ท ยู โก)
Another time
(แอะนัธเออะ ไทม)

Another time
(แอะนัธเออะ ไทม)

Everyday that I’m without you
(เอวี่เดย์ แดท แอม วิเฑาท ยู)
All I see
(ออล ไอ ซี)
[All I see]
([ ออล ไอ ซี ])
Everywhere another reason to believe
(เอวี่แวร์ แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ)
[To believe]
([ ทู บิลีฝ ])
Everything you never hear me say you know
(เอ๊วี่ติง ยู เนฝเวอะ เฮีย มี เซ ยู โน)
[You say]
([ ยู เซ ])
I feel, Ooh yeah
(ไอ ฟีล , อู้ เย่)
[Ooh yeah]
([ อู้ เย่ ])
Everytime I close my eyes
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ คโลส มาย ไอ)
You’re on my mind
(ยัวร์ ออน มาย ไมนด)
[You’re on my mind]
([ ยัวร์ ออน มาย ไมนด ])
Everyday and night
(เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท)
[Everyday and night]
([ เอวี่เดย์ แอ็นด ไนท ])
I don’t wanna be alone
(ไอ ด้อนท์ วอนนา บี อะโลน)
But everyday I let you go
(บัท เอวี่เดย์ ไอ เล็ท ยู โก)
Another time
(แอะนัธเออะ ไทม)

Everyday that I’m without you
(เอวี่เดย์ แดท แอม วิเฑาท ยู)
All I see
(ออล ไอ ซี)
[Everyday that I’m without you all I see]
([ เอวี่เดย์ แดท แอม วิเฑาท ยู ออล ไอ ซี ])
Everywhere another reason to believe
(เอวี่แวร์ แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ)
[Everywhere another reason to believe]
([ เอวี่แวร์ แอะนัธเออะ รี๊ซั่น ทู บิลีฝ ])
Everything you never hear me say you know
(เอ๊วี่ติง ยู เนฝเวอะ เฮีย มี เซ ยู โน)
[Everyday]
([ เอวี่เดย์ ])
I feel, Ooh yeah
(ไอ ฟีล , อู้ เย่)
Everyday that I’m without you
(เอวี่เดย์ แดท แอม วิเฑาท ยู)
All I see
(ออล ไอ ซี)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Everyday คำอ่านไทย Liberty X

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น