เนื้อเพลง If You Leave Me Now คำอ่านไทย The Isley Brothers

[Intro]
( [ อินโทร ])
Don’t go
(ด้อนท์ โก)
Don’t go
(ด้อนท์ โก)
Oh whoa, don’t go, yeah
(โอ โว้ว , ด้อนท์ โก , เย่)
Don’t go, you can’t leave me now
(ด้อนท์ โก , ยู แค็นท ลีฝ มี เนา)
Oh, oh, whoa don’t go
(โอ , โอ , โว้ว ด้อนท์ โก)

If you leave me now
(อิฟ ยู ลีฝ มี เนา)
You take away the biggest part of me, oh baby
(ยู เทค อะเว เดอะ บิ๊กเกส พาท อ็อฝ มี , โอ เบบิ)
Ooooh no, woman please don’t go
(อู้ โน , วูมเอิน พลีส ด้อนท์ โก)
Ooooh no, I gotta have your lovin’
(อู้ โน , ไอ กอททะ แฮ็ฝ ยุร ลัฝวิน)

And if you leave me now
(แอ็นด อิฟ ยู ลีฝ มี เนา)
You’ll take away the very heart of me, babe
(โยว เทค อะเว เดอะ เฝริ ฮาท อ็อฝ มี , เบบ)
Don’t break my heart woman
(ด้อนท์ บเรค มาย ฮาท วูมเอิน)
Oooh no, no baby please don’t go
(อู้ โน , โน เบบิ พลีส ด้อนท์ โก)
Oooh no, I want you to stay
(อู้ โน , ไอ ว็อนท ยู ทู ซเท)

Oh listen
(โอ ลิ๊สซึ่น)
A love like ours, this love is hard to find
(อะ ลัฝ ไลค เอ๊า , ดีซ ลัฝ อีส ฮาด ทู ไฟนด)
How could we let it slip away, oh whoa
(เฮา เคิด วี เล็ท ดิธ ซลิพ อะเว , โอ โว้ว)
You see we come too far baby, to leave it all behind
(ยู ซี วี คัม ทู ฟา เบบิ , ทู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
Look around
(ลุค อะเรานด)
How could we end it all this way, don’t
(เฮา เคิด วี เอ็นด ดิท ออล ดีซ เว , ด้อนท์)
When tomorrow comes and we both regret
(ฮเว็น ทุมอโร คัม แซน วี โบธ ริกเรท)
The things that we said, said today baby
(เดอะ ธิง แดท วี เซ็ด , เซ็ด ทุเด เบบิ)

Oh yeah, don’t leave me
(โอ เย่ , ด้อนท์ ลีฝ มี)
Don’t leave me, don’t leave me, ooh yeah
(ด้อนท์ ลีฝ มี , ด้อนท์ ลีฝ มี , อู้ เย่)
Try and understand baby
(ทไร แอ็นด อันเดิซแทนด เบบิ)

Ooooh, baby
(อู้ , เบบิ)
A love like ours, this love is hard to find
(อะ ลัฝ ไลค เอ๊า , ดีซ ลัฝ อีส ฮาด ทู ไฟนด)
They don’t have any baby
(เด ด้อนท์ แฮ็ฝ เอนอิ เบบิ)
How could we let it slip away, oh it’s slippin’ baby
(เฮา เคิด วี เล็ท ดิธ ซลิพ อะเว , โอ อิทซ สลิปพิน เบบิ)
I feel it slippin’ baby, slippin’ away
(ไอ ฟีล อิท สลิปพิน เบบิ , สลิปพิน อะเว)
We come too far to leave it all behind
(วี คัม ทู ฟา ทู ลีฝ อิท ดอร์ บิไฮนด)
How could we end it all today
(เฮา เคิด วี เอ็นด ดิท ออล ทุเด)
Oh when tomorrow comes and we’ll both regret
(โอ ฮเว็น ทุมอโร คัม แซน เว็ล โบธ ริกเรท)
The things that we said today, baby
(เดอะ ธิง แดท วี เซ็ด ทุเด , เบบิ)
I don’t want that on me girl
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท แดท ออน มี เกิล)

And oh
(แอ็นด โอ)
If you leave me now, you’ll take away the biggest
(อิฟ ยู ลีฝ มี เนา , โยว เทค อะเว เดอะ บิ๊กเกส)
The biggest, the biggest part of me
(เดอะ บิ๊กเกส , เดอะ บิ๊กเกส พาท อ็อฝ มี)
Oooh, oh no, don’t go baby
(อู้ , โอ โน , ด้อนท์ โก เบบิ)
Oooh, I just want you to stay, shorty
(อู้ , ไอ จัซท ว็อนท ยู ทู ซเท , ชอร์ทดิง)
Stay baby, stay, stay, stay babe
(ซเท เบบิ , ซเท , ซเท , ซเท เบบ)
Don’t go baby
(ด้อนท์ โก เบบิ)
La da da da da da da da da
(ลา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา ดา)
Please don’t go
(พลีส ด้อนท์ โก)
No, no, no, no, no, no
(โน , โน , โน , โน , โน , โน)
Oh, I ain’t gon’ let you leave babe
(โอ , ไอ เอน ก็อน เล็ท ยู ลีฝ เบบ)
Oh, I’m gonna try my best to stop you baby
(โอ , แอม กอนนะ ทไร มาย เบ็ซท ทู ซท็อพ ยู เบบิ)
Oh babe
(โอ เบบ)

Oh, this is Mr. Biggs baby [Don’t go]
(โอ , ดีซ ซิส มีซเทอะ บิ๊กก เบบิ [ ด้อนท์ โก ])
Oh, you know he can’t let you do that [Don’t go]
(โอ , ยู โน ฮี แค็นท เล็ท ยู ดู แดท [ ด้อนท์ โก ])
Not this week, not today, not this year [Don’t go]
(น็อท ดีซ วีค , น็อท ทุเด , น็อท ดีซ เยีย [ ด้อนท์ โก ])
No way, no no no no no [Don’t go]
(โน เว , โน โน โน โน โน [ ด้อนท์ โก ])
No way baby [Don’t go]
(โน เว เบบิ [ ด้อนท์ โก ])
Oh you ain’t leaving
(โอ ยู เอน ลีฝอิงส)
Nobody leaves Mr. Biggs
(โนบอดี้ ลีฝ มีซเทอะ บิ๊กก)
Means you too baby [Don’t go]
(มีน ยู ทู เบบิ [ ด้อนท์ โก ])
Oh yeah [Don’t go, don’t go]
(โอ เย่ [ ด้อนท์ โก , ด้อนท์ โก ])
Everybody around here know it babe [Don’t go]
(เอวี่บอดี้ อะเรานด เฮียร โน อิท เบบ [ ด้อนท์ โก ])
Think about your friends [Don’t go]
(ธิงค อะเบาท ยุร ฟเร็นด [ ด้อนท์ โก ])
Think about the neighbors [Don’t go]
(ธิงค อะเบาท เดอะ เนเบอะ [ ด้อนท์ โก ])
Your mother, oh you’re father [Don’t go]
(ยุร ม๊าเธ่อร์ , โอ ยัวร์ ฟาเฑอะ [ ด้อนท์ โก ])
Even the Lord baby girl [Don’t go]
(อีเฝ็น เดอะ ลอด เบบิ เกิล [ ด้อนท์ โก ])
What would he say to me [Don’t go]
(ว็อท เวิด ฮี เซ ทู มี [ ด้อนท์ โก ])
Whoa, I think he’s so embarassed
(โว้ว , ไอ ธิงค อีส โซ อิมเบราอัส)
And I ain’t gon’ have it [Don’t go]
(แอ็นด ดาย เอน ก็อน แฮ็ฝ อิท [ ด้อนท์ โก ])
No, not today baby
(โน , น็อท ทุเด เบบิ)
If you leave me now
(อิฟ ยู ลีฝ มี เนา)
Move, walk away from the door
(มูฝ , วอค อะเว ฟร็อม เดอะ โด)
Close that door girl
(คโลส แดท โด เกิล)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง If You Leave Me Now คำอ่านไทย The Isley Brothers

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น