เนื้อเพลง Making Out คำอ่านไทย No Doubt

I’m on the second floor
( แอม ออน เดอะ เซคอันด ฟโล)
With a lock on my door
(วิฑ อะ ล็อค ออน มาย โด)
I’m looking at a picture of your face
(แอม ลุคอิง แอ็ท ดา พีคเชอะ อ็อฝ ยุร เฟซ)
The last time I looked
(เดอะ ลาซท ไทม ไอ ลุค)
You were looking really good
(ยู เวอ ลุคอิง ริแอ็ลลิ เกิด)
But somehow pictures fade
(บัท ซัมฮาว พีคเชอะ เฝด)

We’re on the phone
(เวีย ออน เดอะ โฟน)
We’re all alone
(เวีย ออล อะโลน)
And that just ain’t good enough
(แอ็นด แดท จัซท เอน เกิด อินัฟ)
I go around the world
(ไอ โก อะเรานด เดอะ เวิลด)
To see your face
(ทู ซี ยุร เฟซ)
Cause this just ain’t good enough
(คอส ดีซ จัซท เอน เกิด อินัฟ)

So I’m just kicking it
(โซ แอม จัซท คิคกิ้ง อิท)
I’m counting the days
(แอม เค๊าติง เดอะ เด)
I hardly can wait for us to hang out
(ไอ ฮาดลิ แค็น เวท ฟอ อัซ ทู แฮ็ง เอ้า)
I’m really missing it in so many ways
(แอม ริแอ็ลลิ มีซซิง อิท อิน โซ เมนอิ เว)
I anticipate us making out
(ไอ แอ็นทีซอิเพท อัซ เมคอิง เอ้า)

Sip my morning tea
(ซิพ มาย มอนิง ที)
But you’re not next to me
(บัท ยัวร์ น็อท เน็คซท ทู มี)
Here goes another day
(เฮียร โกซ แอะนัธเออะ เด)
And driving in my car
(แอ็นด ดรายวิง อิน มาย คา)
I wonder how you are
(ไอ วันเดอะ เฮา ยู อาร์)
While our favorite music plays
(ฮไวล เอ๊า เฟเฝอะริท มยูสิค พเล)

And the flowers arrive to my surprise
(แอ็นด เดอะ ฟเลาเออะ แอะไรฝ ทู มาย เซิพไรส)
But that just ain’t good enough
(บัท แดท จัซท เอน เกิด อินัฟ)
And I got the note, it gave me hope
(แอ็นด ดาย ก็อท เดอะ โนท , อิท เกฝ มี โฮพ)
But that just ain’t good enough
(บัท แดท จัซท เอน เกิด อินัฟ)

So I’m just kicking it
(โซ แอม จัซท คิคกิ้ง อิท)
I’m counting the days
(แอม เค๊าติง เดอะ เด)
I hardly can wait for us to hang out
(ไอ ฮาดลิ แค็น เวท ฟอ อัซ ทู แฮ็ง เอ้า)
I’m really missing it in so many ways
(แอม ริแอ็ลลิ มีซซิง อิท อิน โซ เมนอิ เว)
I anticipate us making out
(ไอ แอ็นทีซอิเพท อัซ เมคอิง เอ้า)

So I’m just kicking it
(โซ แอม จัซท คิคกิ้ง อิท)
I’m counting the days
(แอม เค๊าติง เดอะ เด)
I hardly can wait for us to hang out
(ไอ ฮาดลิ แค็น เวท ฟอ อัซ ทู แฮ็ง เอ้า)
I’m really missing it in so many ways
(แอม ริแอ็ลลิ มีซซิง อิท อิน โซ เมนอิ เว)
I anticipate us making out
(ไอ แอ็นทีซอิเพท อัซ เมคอิง เอ้า)

Soon you’ll be here with me
(ซูน โยว บี เฮียร วิฑ มี)
Soon you’ll be right here with me
(ซูน โยว บี ไรท เฮียร วิฑ มี)

I’m with my friends till the night ends
(แอม วิฑ มาย ฟเร็นด ทิล เดอะ ไนท เอ็นด)
But that just ain’t good enough
(บัท แดท จัซท เอน เกิด อินัฟ)
And honestly you can trust me
(แอ็นด ออนเอ็ซทลิ ยู แค็น ทรัซท มี)
But that just ain’t good enough
(บัท แดท จัซท เอน เกิด อินัฟ)

So I’m just kicking it
(โซ แอม จัซท คิคกิ้ง อิท)
I’m counting the days
(แอม เค๊าติง เดอะ เด)
I hardly can wait for us to hang out
(ไอ ฮาดลิ แค็น เวท ฟอ อัซ ทู แฮ็ง เอ้า)
I’m really missing it in so many ways
(แอม ริแอ็ลลิ มีซซิง อิท อิน โซ เมนอิ เว)
I anticipate us making out
(ไอ แอ็นทีซอิเพท อัซ เมคอิง เอ้า)

So I’m just kicking it
(โซ แอม จัซท คิคกิ้ง อิท)
I’m counting the days
(แอม เค๊าติง เดอะ เด)
I hardly can wait for us to hang out
(ไอ ฮาดลิ แค็น เวท ฟอ อัซ ทู แฮ็ง เอ้า)
I’m really missing it in so many ways
(แอม ริแอ็ลลิ มีซซิง อิท อิน โซ เมนอิ เว)
I anticipate us making out
(ไอ แอ็นทีซอิเพท อัซ เมคอิง เอ้า)

So I’m just kicking it
(โซ แอม จัซท คิคกิ้ง อิท)
I’m counting the days
(แอม เค๊าติง เดอะ เด)
I hardly can wait for us to hang out
(ไอ ฮาดลิ แค็น เวท ฟอ อัซ ทู แฮ็ง เอ้า)
I’m really missing it in so many ways
(แอม ริแอ็ลลิ มีซซิง อิท อิน โซ เมนอิ เว)
I anticipate us making out
(ไอ แอ็นทีซอิเพท อัซ เมคอิง เอ้า)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Making Out คำอ่านไทย No Doubt

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น