เนื้อเพลง Heaven คำอ่านไทย Kem

I see the way you look at me
( ไอ ซี เดอะ เว ยู ลุค แกท มี)
As if to say its right
(แอ็ส อิฟ ทู เซ อิทซ ไรท)
I pray for you day in and day out
(ไอ พเร ฟอ ยู เด อิน แอ็นด เด เอ้า)

Something’s happening to me
(ซัมติง แฮพเพะนิง ทู มี)
The man I used to be is gone
(เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี อีส กอน)
He gave up his life
(ฮี เกฝ อัพ ฮิส ไลฟ)
So I could go on
(โซ ไอ เคิด โก ออน)
Girl, on in heaven
(เกิล , ออน อิน เฮฝเอ็น)
Where the love of a lifetime resides
(ฮแว เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ ริไสด)
In you
(อิน ยู)
Girl there’s heaven in you babe
(เกิล แดร์ เฮฝเอ็น อิน ยู เบบ)
Oh Girl and it’s so meant to be
(โอ เกิล แอ็นด อิทซ โซ เม็นท ทู บี)
This place where two souls collide
(ดีซ พเลซ ฮแว ทู โซล ค็อลไลด)
There’s no pain, no fear, only you and I
(แดร์ โน เพน , โน เฟีย , โอ๊นลี่ ยู แอ็นด ดาย)

Something’s happening to me
(ซัมติง แฮพเพะนิง ทู มี)
The man I used to be is gone
(เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี อีส กอน)
He gave up his life
(ฮี เกฝ อัพ ฮิส ไลฟ)
So I could go on and on
(โซ ไอ เคิด โก ออน แอ็นด ออน)
Girl, on in heaven
(เกิล , ออน อิน เฮฝเอ็น)
Where the love of a lifetime resides
(ฮแว เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ ริไสด)
Somewhere in you girl
(ซัมแวร์ อิน ยู เกิล)
I’ve been looking for heaven baby
(แอฝ บีน ลุคอิง ฟอ เฮฝเอ็น เบบิ)
See I spent my lifetime only to find
(ซี ไอ ซเพ็นท มาย ไลฟ์ไทม์ โอ๊นลี่ ทู ไฟนด)
Heaven’s in you, girl
(เฮฝเอ็น ซิน ยู , เกิล)
Heaven’s in you baby
(เฮฝเอ็น ซิน ยู เบบิ)
Here I spent a lifetime
(เฮียร ไอ ซเพ็นท ดา ไลฟ์ไทม์)
Trying to find heaven yeah
(ทไรอิง ทู ไฟนด เฮฝเอ็น เย่)

Umm Girl yeah
(อืม เกิล เย่)
Oh, oh girl
(โอ , โอ เกิล)
Searching my lifetime
(เซิชอิง มาย ไลฟ์ไทม์)
Trying to find heaven yeah
(ทไรอิง ทู ไฟนด เฮฝเอ็น เย่)
Umm Baby
(อืม เบบิ)
Gotta find you
(กอททะ ไฟนด ยู)
Come on girl
(คัมมอน เกิล)
Heaven’s in you baby
(เฮฝเอ็น ซิน ยู เบบิ)
Yeah it’s right there
(เย่ อิทซ ไรท แดร์)
Inside your heart baby Ooh Girl
(อีนไซด ยุร ฮาท เบบิ อู้ เกิล)
I’ve been looking for heaven baby
(แอฝ บีน ลุคอิง ฟอ เฮฝเอ็น เบบิ)
Where the love of a lifetime yeah,
(ฮแว เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์ เย่ ,)
It resides somewhere in you girl.
(อิท ริไสด ซัมแวร์ อิน ยู เกิล)
I’ve been looking for heaven babe
(แอฝ บีน ลุคอิง ฟอ เฮฝเอ็น เบบ)
See I spent my lifetime
(ซี ไอ ซเพ็นท มาย ไลฟ์ไทม์)
Trying to find it
(ทไรอิง ทู ไฟนด ดิท)
Eah yeah, eah yeah
(อี่ เย่ , อี่ เย่)
I, I oooh girl
(ไอ , ไอ อู้ เกิล)
I want you baby
(ไอ ว็อนท ยู เบบิ)
I want to give my love to you
(ไอ ว็อนท ทู กิฝ มาย ลัฝ ทู ยู)
Yeah Baby
(เย่ เบบิ)
Heaven’s right there in your heart girl
(เฮฝเอ็น ไรท แดร์ อิน ยุร ฮาท เกิล)
Heaven’s inside of you
(เฮฝเอ็น อีนไซด อ็อฝ ยู)
Heaven’s inside of you
(เฮฝเอ็น อีนไซด อ็อฝ ยู)
Yeah eah.
(เย่ อี่)

Heaven’s in you
(เฮฝเอ็น ซิน ยู)
Heaven’s in you babe
(เฮฝเอ็น ซิน ยู เบบ)
It’s right there
(อิทซ ไรท แดร์)
On the inside
(ออน ดิ อีนไซด)
Heaven’s in you girl
(เฮฝเอ็น ซิน ยู เกิล)
You’re like heaven
(ยัวร์ ไลค เฮฝเอ็น)
You’re the love of a lifetime
(ยัวร์ เดอะ ลัฝ อ็อฝ อะ ไลฟ์ไทม์)
And I find my strength in you
(แอ็นด ดาย ไฟนด มาย ซทเร็งธ อิน ยู)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Heaven คำอ่านไทย Kem

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น