เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย Worlds Apart

I watch the moonlight, baby down on you tonight and as you’re sleeping, I am
( ไอ ว็อช เดอะ มูนไลท์ , เบบิ เดาน ออน ยู ทุไนท แอ็นด แอ็ส ยัวร์ ซลีพพิง , ไอ แอ็ม)
hypnotized
(ฮีพโนะไทส)
Just to steal this moment just to make it mine I’ll keep every dream hold inside
(จัซท ทู ซทีล ดีซ โมเม็นท จัซท ทู เมค อิท ไมน แอล คีพ เอฝริ ดรีม โฮลด อีนไซด)

* You touch my soul with the love, I have never known it’s the flame that will
(* ยู ทั๊ช มาย โซล วิฑ เดอะ ลัฝ , ไอ แฮ็ฝ เนฝเวอะ โนน อิทซ เดอะ ฟเลม แดท วิล)
always burn
(ออลเว เบิน)

** Whatever you ask me to sacrifice for you I wil, I will, I will
(** ฮว็อทเอฝเออะ ยู อาซค มี ทู แซคริไฟซ ฟอ ยู ไอ wil , ไอ วิล , ไอ วิล)
I will always be there for you be forever true I will, I will, I will
(ไอ วิล ออลเว บี แดร์ ฟอ ยู บี เฟาะเรฝเออะ ทรู ไอ วิล , ไอ วิล , ไอ วิล)
[Until time stand still I will]
([ อันทีล ไทม ซแท็นด ซทิล ไอ วิล ])

I will only have to stop the hands of time from turning to spend my life just lying
(ไอ วิล โอ๊นลี่ แฮ็ฝ ทู ซท็อพ เดอะ แฮ็นด อ็อฝ ไทม ฟร็อม เทินนิง ทู ซเพ็นด มาย ไลฟ จัซท ลายยิง)
here with you
(เฮียร วิฑ ยู)
Thought I know how to love but now we’re last on learning
(ธอท ไอ โน เฮา ทู ลัฝ บัท เนา เวีย ลาซท ออน เลอนิง)
Though much more before this night is through
(โธ มัช โม บิโฟ ดีซ ไนท อีส ธรู)

I feel this love grow stronger with every breath of beat every beat of my heart
(ไอ ฟีล ดีซ ลัฝ กโร สตองเกอร์ วิฑ เอฝริ บเร็ธ อ็อฝ บีท เอฝริ บีท อ็อฝ มาย ฮาท)

[Repeat **]
([ ริพีท ** ])

I steal the stars away and I’ll stop the drivin’ middle rain to be with you
(ไอ ซทีล เดอะ ซทา อะเว แอ็นด แอล ซท็อพ เดอะ ดรายวิน มิ๊ดเดิ้ล เรน ทู บี วิฑ ยู)
every step of the way
(เอฝริ ซเท็พ อ็อฝ เดอะ เว)
When I look into your eyes I see my only desire
(ฮเว็น นาย ลุค อีนทุ ยุร ไอ ซาย ซี มาย โอ๊นลี่ ดิไสร)

[Repeat * , ** , **] till fade
([ ริพีท * , ** , ** ] ทิล เฝด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง I Will คำอ่านไทย Worlds Apart

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น