เนื้อเพลง Watching The Detectives คำอ่านไทย Elvis Costello

costello.elvis/watching_the_detectives
( คอสเตลโล่ เอลวิส /กำลังว็อช __ดิเทคทิฝ)
Watching the Detectives
(วัทชิง เดอะ ดิเทคทิฝ)

Nice girls, not one with a defect
(ไน๊ซ์ เกิล , น็อท วัน วิฑ อะ ดิเฟคท)
cellophane shrink-wrapped, so correct
(cellophane ฌริงค แร็พท , โซ เคาะเรคท)
Red dogs under illegal legs,
(เร็ด ด็อก อันเดอะ อิลีแก็ล เล็ก ,)
She looks so good that he gets down and begs
(ชี ลุค โซ เกิด แดท ฮี เก็ท เดาน แอ็นด เบ็ก)
She is watching the detectives, ooh – ” he’s so cute ”
(ชี อีส วัทชิง เดอะ ดิเทคทิฝ , อู้ ” อีส โซ คยูท “)
She is watching the detectives when they shoot, shoot, shoot, shoot.
(ชี อีส วัทชิง เดอะ ดิเทคทิฝ ฮเว็น เด ฌูท , ฌูท , ฌูท , ฌูท)
They beat him up until the tear-drops start.
(เด บีท ฮิม อัพ อันทีล เดอะ เทีย ดร็อพ ซทาท)
But he can’t be wounded ’cause he’s got no heart
(บัท ฮี แค็นท บี วูนด คอส อีส ก็อท โน ฮาท)

Long shot of that jumping sign
(ล็อง ฌ็อท อ็อฝ แดท จัมปิง ไซน)
Visible shivers running down my spine
(ฝีสอิบล ฌีฝเออะ รันนิง เดาน มาย ซไพน)
Cut the baby taking off her clothes
(คัท เดอะ เบบิ เทคอิง ออฟฟ เฮอ คโลฑ)
Close-up of the sign that says ” We never close ”
(คโลส อัพ อ็อฝ เดอะ ไซน แดท เซ ” วี เนฝเวอะ คโลส “)
You snatch a tune, you match a cigarrette.
(ยู ซแน็ช อะ ทยูน , ยู แม็ช อะ cigarrette)
She pulls the eyes out with a face like a magnet
(ชี พุล ดิ ไอ เอ้า วิฑ อะ เฟซ ไลค เก แมกเน็ท)

I don’t know how much more of this I can take
(ไอ ด้อนท์ โน เฮา มัช โม อ็อฝ ดีซ ซาย แค็น เทค)
She filing her finger nails while they’re dragging the lake
(ชี ไฟลอิงส เฮอ ฟีงเกอะ เนล ฮไวล เดรว แดรกกิ้ง เดอะ เลค)
She is . . .
(ชี อีส)

You think you’re alone until you realize you’re in it.
(ยู ธิงค ยัวร์ อะโลน อันทีล ยู รีแอะไลส ยัวร์ อิน หนิด)
Now your fear is here to stay. Love is here for a visit.
(เนา ยุร เฟีย อีส เฮียร ทู ซเท ลัฝ อีส เฮียร ฟอ รา ฝีสอิท)
They call is instant justice when it’s past the legal limit.
(เด คอล อีส อีนซแท็นท จัสติกส ฮเว็น อิทซ พาซท เดอะ ลีแก็ล ลีมอิท)
Someone’s scratching at the window. I wonder who is it?
(ซัมวัน scratchings แอ็ท เดอะ วีนโด ไอ วันเดอะ ฮู อีส ซิท)
The detectives come to check if you belong to the parents
(เดอะ ดิเทคทิฝ คัม ทู เช็ค อิฟ ยู บิลอง ทู เดอะ แพเร็นท)
who are ready to hear the worst about their daughter’s disappearance.
(ฮู อาร์ เรดอิ ทู เฮีย เดอะ เวิซท อะเบาท แด ดอเทอะ ดิแซ็พเพียแร็นซ)
Though it nearly took a miracle to get you to stay
(โธ อิท เนียลิ ทุค กา มิ๊ราเคิ่ล ทู เก็ท ยู ทู ซเท)
it only took my little fingers to blow you away
(อิท โอ๊นลี่ ทุค มาย ลิ๊ทเทิ่ล ฟีงเกอะ ทู บโล ยู อะเว)

Just like watching the detectives. Don’t get cute
(จัซท ไลค วัทชิง เดอะ ดิเทคทิฝ ด้อนท์ เก็ท คยูท)
It’s just like watching the detectives. I get so angry when the tear-drops start
(อิทซ จัซท ไลค วัทชิง เดอะ ดิเทคทิฝ ซาย เก็ท โซ แองกริ ฮเว็น เดอะ เทีย ดร็อพ ซทาท)
but he can’t be wounded cause he’s got no heart.
(บัท ฮี แค็นท บี วูนด คอส อีส ก็อท โน ฮาท)
Watching the detectives. It’s just like watching the detectives.
(วัทชิง เดอะ ดิเทคทิฝ อิทซ จัซท ไลค วัทชิง เดอะ ดิเทคทิฝ)
Watching the detectives. Watching the detectives.
(วัทชิง เดอะ ดิเทคทิฝ วัทชิง เดอะ ดิเทคทิฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Watching The Detectives คำอ่านไทย Elvis Costello

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น