เนื้อเพลง Gigolo คำอ่านไทย Nick Cannon feat R Kelly

[Intro – R. Kelly + [Nick Cannon]]
( [ อินโทร อาร์ เคลลี่ + [ นิค แคนนัน ] ])
Oh, oh, oh, oh, oh [Oh, uh, haha]
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ [ โอ , อา , ฮาฮา ])
Oh, oh, oh, oh, oh [Kels!]
(โอ , โอ , โอ , โอ , โอ [ Kels ! ])
[We in the club singing this for money, ha!]
([ วี อิน เดอะ คลับ ซิงกิง ดีซ ฟอ มันอิ , ฮา ! ])

[Chorus – R. Kelly]
([ โครัซ อาร์ เคลลี่ ])
I’m a gigolo, spending lot’s a dough
(แอม มา จีกโอะโล , ซเพ็นดิง ล็อท ซา โด)
You can tell the way wide-body, sitting on vogues
(ยู แค็น เท็ล เดอะ เว ไวด บอดอิ , ซีททิง ออน โผก)
And how I’m shining, wit the fresh, fresh clothes
(แอ็นด เฮา แอม ชายนิง , วิท เดอะ ฟเร็ฌ , ฟเร็ฌ คโลฑ)
Always surrounded, by so many [HO!]
(ออลเว ซะเรานด , ไบ โซ เมนอิ [ โฮ ! ])
I’m a gigolo, always on the go
(แอม มา จีกโอะโล , ออลเว ออน เดอะ โก)
Everytime I turn around, I got another show
(เอ๊รี่ไทม์ ไอ เทิน อะเรานด , ไอ ก็อท แอะนัธเออะ โฌ)
In the club, hit about three in a row
(อิน เดอะ คลับ , ฮิท อะเบาท ธรี อิน อะ เรา)
Drop in the Six, ’cause I love them [HO!]
(ดร็อพ อิน เดอะ ซิคซ , คอส ไอ ลัฝ เฑ็ม [ โฮ ! ])

[Verse 1 – Nick Cannon]
([ เฝิซ วัน นิค แคนนัน ])
Shorty I, only got one night in town, tell me baby where you down
(ชอร์ทดิง ไอ , โอ๊นลี่ ก็อท วัน ไนท อิน ทาวน์ , เท็ล มี เบบิ ฮแว ยู เดาน)
Bushes we won’t beat around, bushes we just eat ’em now
(Bushes วี ว็อนท บีท อะเรานด , bushes วี จัซท อีท เอ็ม เนา)
Feeling yo Masqueno blouse, seven jean, Black and Lebanese
(ฟีลอิง โย Masqueno บเลาซ , เซฝเอ็น จีน , บแล็ค แอ็นด เลบะนีส)
Head to her knees, please if you ever need a bachelor remember me
(เฮ็ด ทู เฮอ นี , พลีส อิฟ ยู เอฝเออะ นีด อะ แบชเลอะ ริเมมเบอะ มี)
Just rock to the melody, I got you in bed wit me
(จัซท ร็อค ทู เดอะ เมลโอะดิ , ไอ ก็อท ยู อิน เบ็ด วิท มี)
I thought you would never leave
(ไอ ธอท ยู เวิด เนฝเวอะ ลีฝ)
You wanna name meLike A-merie
(ยู วอนนา เนม meLike เก merie)
Know the chain freeze wrist be the same degrees
(โน เดอะ เชน ฟรีส ริซท บี เดอะ เซม ดิกรี)
Tryna get lil’ mami, in that thang of reese
(ทายนา เก็ท ลิล มัมมี , อิน แดท เตง อ็อฝ reese)
Only getting in for free, if you came wit me
(โอ๊นลี่ เกดดดิ้ง อิน ฟอ ฟรี , อิฟ ยู เคม วิท มี)
Cause I’ma grown man, not B2K
(คอส แอมอา กโรน แม็น , น็อท B2K)
If I need a girlfriend, it won’t be to-day
(อิฟ ฟาย นีด อะ เกลิลเฟรน , อิท ว็อนท บี ทู เด)
No, I’m NOT tryna be ya man, pimp bones in my body
(โน , แอม น็อท ทายนา บี ยา แม็น , พิมพ บอน ซิน มาย บอดอิ)
Rock them body-hotty, rock them, like ladi-dadi
(ร็อค เฑ็ม บอดอิ hotty , ร็อค เฑ็ม , ไลค ladi dadi)
Me and Kels on ducati’s, wanna see you drop it shawty
(มี แอ็นด Kels ออน ducatis , วอนนา ซี ยู ดร็อพ อิท ชาวดี้)
Oh weee, tryna leave the club, wit a groupie
(โอ วี , ทายนา ลีฝ เดอะ คลับ , วิท ดา กรูพพี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 2 – Nick Cannon]
([ เฝิซ ทู นิค แคนนัน ])
Ma I’m busy on tour, ma, you busy on the floor
(มา แอม บีสอิ ออน ทัวร์ , มา , ยู บีสอิ ออน เดอะ ฟโล)
Ma I’m feeling yo heels, them Christian Dior’s
(มา แอม ฟีลอิง โย ฮีล , เฑ็ม ครีซแช็น ดีออ)
I’m like David Beckham, keep a mean shoe game
(แอม ไลค เดหวิด Beckham , คีพ อะ มีน ฌู เกม)
But like my favorite records, keep spinning them thangs
(บัท ไลค มาย เฟเฝอะริท เรคออด , คีพ สปินนิ่ง เฑ็ม เตง)
Let my hair grow, cause I was looking for a change
(เล็ท มาย แฮ กโร , คอส ไอ วอส ลุคอิง ฟอ รา เชนจ)
Shorty call me the Scare Crow, I’m looking for some brain
(ชอร์ทดิง คอล มี เดอะ ซแค คโร , แอม ลุคอิง ฟอ ซัม บเรน)
In ” The Wiz ” , there it go, here it is, where the show
(อิน ” เดอะ วินซฺ ” , แดร์ อิท โก , เฮียร อิท อีส , ฮแว เดอะ โฌ)
Cause through yo dress, I can see yo drawls
(คอส ธรู โย ดเรซ , ไอ แค็น ซี โย ดรอล)
So shorty just shake it, make a round of applause
(โซ ชอร์ทดิง จัซท เฌค อิท , เมค เก เรานด อ็อฝ แอ็พลอส)
If you outta Hypnotic, ‘nother round at the bar
(อิฟ ยู เอ๊าตา ฮิพนอทอิค , นอทเดอ เรานด แอ็ท เดอะ บา)
And when we parking lot pimping, they surrounding the car
(แอ็นด ฮเว็น วี พาคกิ้ง ล็อท เพมปิง , เด ซะเรานดิงส เดอะ คา)
No, I’m NOT tryna be ya man, pimp bones in my body
(โน , แอม น็อท ทายนา บี ยา แม็น , พิมพ บอน ซิน มาย บอดอิ)
Rock them body-hotty, rock them, like ladi-dadi
(ร็อค เฑ็ม บอดอิ hotty , ร็อค เฑ็ม , ไลค ladi dadi)
Me and Kels on ducatis, wanna see you drop it shawty
(มี แอ็นด Kels ออน ducatis , วอนนา ซี ยู ดร็อพ อิท ชาวดี้)
Oh weee, tryna leave the club
(โอ วี , ทายนา ลีฝ เดอะ คลับ)
Wit a groupie, wit a groupie
(วิท ดา กรูพพี , วิท ดา กรูพพี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

[Verse 3 – Nick Cannon]

([ เฝิซ ที นิค แคนนัน ])
Mami, when we leave the club, leave wit us
(มัมมี , ฮเว็น วี ลีฝ เดอะ คลับ , ลีฝ วิท อัซ)
You don’t need ya car keys, we gon’ fair in the bus
(ยู ด้อนท์ นีด ยา คา คี , วี ก็อน แฟ อิน เดอะ บัซ)
And the way you wear ya jeans, is means to cuss
(แอ็นด เดอะ เว ยู แว ยา จีน , อีส มีน ทู ครัส)
So DAMN!, how you get them on, DAMN! big secrets on her
(โซ แด็ม ! , เฮา ยู เก็ท เฑ็ม ออน , แด็ม ! บิก ซีคเร็ท ออน เฮอ)
Throwback chick, hotter than Ms. Vic Damone
(โตวแบค ชิค , ฮอทเดอ แฑ็น เอมสฺ วิค Damone)
This the type of … I’m on, not picking up the phone
(ดีซ เดอะ ไทพ อ็อฝ แอม ออน , น็อท พีคคิงส อัพ เดอะ โฟน)
Unless you unblock ya joint, then put on ya coat
(อันเลซ ยู unblock ยา จอยนท , เด็น พัท ออน ยา โคท)
Know when to hit, when Nick get in the booth
(โน ฮเว็น ทู ฮิท , ฮเว็น นิค เก็ท อิน เดอะ บูธ)
Come through in something new, wit the invisible roof
(คัม ธรู อิน ซัมติง นยู , วิท ดิ อินฝิ๊ซิเบิ้ล รูฟ)
Oh the settings on my necklace them invisible too…
(โอ เดอะ เซททิง ออน มาย เนคเครด เฑ็ม อินฝิ๊ซิเบิ้ล ทู)
When we do what we do, we can’t be visible boo
(ฮเว็น วี ดู ว็อท วี ดู , วี แค็นท บี ฝีสอิบล บู)
The last thing I need is lawsuits, all I did is call you
(เดอะ ลาซท ธิง ไอ นีด อีส โลวูท , ออล ไอ ดิด อีส คอล ยู)
Initiated first move, shorty that was all you
(อินีฌอิเอท เฟิซท มูฝ , ชอร์ทดิง แดท วอส ซอร์ ยู)
I’m NOT tryna be ya man, pimp bones in my body
(แอม น็อท ทายนา บี ยา แม็น , พิมพ บอน ซิน มาย บอดอิ)
Rock them body-hotty, rock them, like ladi-dadi
(ร็อค เฑ็ม บอดอิ hotty , ร็อค เฑ็ม , ไลค ladi dadi)
Me and Kels on the cotty, wanna see you drop it shawty, oh weee
(มี แอ็นด Kels ออน เดอะ cotty , วอนนา ซี ยู ดร็อพ อิท ชาวดี้ , โอ วี)

[Chorus]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Gigolo คำอ่านไทย Nick Cannon feat R Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น