เนื้อเพลง Why Not คำอ่านไทย Hilary Duff

You act like you don’t know me
( ยู แอ็คท ไลค ยู ด้อนท์ โน มี)
When you see me on the street
(ฮเว็น ยู ซี มี ออน เดอะ ซทรีท)
You’re makin’ like I turn you off
(ยัวร์ เมกิน ไลค ไก เทิน ยู ออฟฟ)
When I know you think I’m sweet
(ฮเว็น นาย โน ยู ธิงค แอม สวี้ท)

It don’t have to be like that
(อิท ด้อนท์ แฮ็ฝ ทู บี ไลค แดท)
I guess you’re insecure
(ไอ เก็ซ ยัวร์ อินซิคยูร)
If you say what’s on your mind
(อิฟ ยู เซ ว็อท ออน ยุร ไมนด)
I might answer ‘Sure’
(ไอ ไมท อานเซอะ ฌุร)

So I walk a little slower
(โซ ไอ วอค กา ลิ๊ทเทิ่ล สโลเวอร์)
And I try to catch your eye
(แอ็นด ดาย ทไร ทู แค็ช ยุร ไอ)
Sometimes, it’s so hard to see
(ซัมไทม์ , อิทซ โซ ฮาด ทู ซี)
The good things passing by
(เดอะ เกิด ธิง พาซซิง ไบ)

There may never be a sign
(แดร์ เม เนฝเวอะ บี อะ ไซน)
NO flashing neon light
(โน แฟ๊ดชิง นีอ็อน ไลท)
Telling you to make your move
(เทลลิง ยู ทู เมค ยุร มูฝ)
Or when the time is right
(ออ ฮเว็น เดอะ ไทม อีส ไรท)

[CHORUS:]
([ โครัซ : ])
Why not
(ฮไว น็อท)
Take a crazy chance
(เทค เก คเรสิ ชานซ)
Why not
(ฮไว น็อท)
Do a crazy dance
(ดู อะ คเรสิ ดานซ)
If you lose the moment
(อิฟ ยู ลูส เดอะ โมเม็นท)
You might lose a lot
(ยู ไมท ลูส อะ ล็อท)
So… why not
(โซ ฮไว น็อท)
Why not
(ฮไว น็อท)

You always, dress in yellow
(ยู ออลเว , ดเรซ ซิน เยลโล)
When you wanna dress in gold
(ฮเว็น ยู วอนนา ดเรซ ซิน โกลด)
Instead of listening to your heart
(อินซเทด อ็อฝ ลิเซินนิง ทู ยุร ฮาท)
You do just what you’re told
(ยู ดู จัซท ว็อท ยัวร์ โทลด)

You keep waiting where you are
(ยู คีพ เวททิง ฮแว ยู อาร์)
For what, you’ll never know
(ฟอ ว็อท , โยว เนฝเวอะ โน)
Let’s just get into your car
(เล็ท จัซท เก็ท อีนทุ ยุร คา)
And go, baby, go
(แอ็นด โก , เบบิ , โก)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

Oh… oh
(โอ โอ)
I could be the one
(ไอ เคิด บี ดิ วัน)
for you
(ฟอ ยู)
Oh… yeah
(โอ เย่)
Maybe yes,
(เมบี เย็ซ ,)
maybe no
(เมบี โน)
Oh… oh
(โอ โอ)
It could be the thing to do
(อิท เคิด บี เดอะ ธิง ทู ดู)
What I’m saying is
(ว็อท แอม เซอิง อีส)
You gotta let me know
(ยู กอททะ เล็ท มี โน)

You’ll never get to heaven or even to L.A.
(โยว เนฝเวอะ เก็ท ทู เฮฝเอ็น ออ อีเฝ็น ทู แอล อะ)
If you don’t believe there’s a way
(อิฟ ยู ด้อนท์ บิลีฝ แดร์ ซา เว)
Why not
(ฮไว น็อท)
Take a star from the sky
(เทค เก ซทา ฟร็อม เดอะ ซไค)
Why not
(ฮไว น็อท)
Spread your wings and fly
(ซพเร็ด ยุร วิง แซน ฟไล)
It might take a little
(อิท ไมท เทค เก ลิ๊ทเทิ่ล)
And it might take a lot
(แอ็นด ดิท ไมท เทค เก ล็อท)
But… why not
(บัท ฮไว น็อท)
Why not
(ฮไว น็อท)

[CHORUS]
([ โครัซ ])

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Why Not คำอ่านไทย Hilary Duff

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น