เนื้อเพลง Too Much Love Will Kill You (May, Musker, Lamers) คำอ่านไทย Queen

I’m just the pieces of the man I used to be
( แอม จัซท เดอะ พีซ อ็อฝ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)
Too many bitter tears are raining down on me
(ทู เมนอิ บีทเทอะ เทีย แซร์ เรนนิงเดาน ออน มี)
I’m far away from home
(แอม ฟา อะเว ฟร็อม โฮม)
And I’ve been facing this alone
(แอ็นด แอฝ บีน เฟซอิง ดีซ อะโลน)
For much too long
(ฟอ มัช ทู ล็อง)
I feel like no-one ever told the truth to me
(ไอ ฟีล ไลค โน วัน เอฝเออะ โทลด เดอะ ทรูธ ทู มี)
About growing up and what a struggle it would be
(อะเบาท กโรอิง อัพ แอ็นด ว็อท ดา สทรั๊กเกิ้ล อิท เวิด บี)
In my tangled state of mind
(อิน มาย แทงเกิล ซเทท อ็อฝ ไมนด)
I’ve been looking back to find
(แอฝ บีน ลุคอิง แบ็ค ทู ไฟนด)
Where I went wrong
(ฮแว ไอ เว็นท ร็อง)

Too much love will kill you
(ทู มัช ลัฝ วิล คิล ยู)
If you can’t make up your mind
(อิฟ ยู แค็นท เมค อัพ ยุร ไมนด)
Torn between the lover
(โทน บีทวิน เดอะ ลัฝเออะ)
And the love you leave behind
(แอ็นด เดอะ ลัฝ ยู ลีฝ บิไฮนด)
You’re headed for disaster
(ยัวร์ เฮ็ด ฟอ ดิสาซเทอะ)
cos you never read the signs
(คอซ ยู เนฝเวอะ เร็ด เดอะ ไซน)
Too much love will kill you
(ทู มัช ลัฝ วิล คิล ยู)
Every time
(เอฝริ ไทม)

I’m just the shadow of the man I used to be
(แอม จัซท เดอะ แฌดโอ อ็อฝ เดอะ แม็น นาย ยูซ ทู บี)
And it seems like there’s no way out of this for me
(แอ็นด ดิท ซีม ไลค แดร์ โน เว เอ้า อ็อฝ ดีซ ฟอ มี)
I used to bring you sunshine
(ไอ ยูซ ทู บริง ยู ซันชาย)
Now all I ever do is bring you down
(เนา ออล ไอ เอฝเออะ ดู อีส บริง ยู เดาน)
How would it be if you were standing in my shoes
(เฮา เวิด ดิท บี อิฟ ยู เวอ ซแทนดิง อิน มาย ฌู)
Can’t you see that it’s impossible to choose
(แค็นท ยู ซี แดท อิทซ อิมพ๊อซซิเบิ้ล ทู ชูส)
No there’s no making sense of it
(โน แดร์ โน เมคอิง เซ็นซ อ็อฝ อิท)
Every way I go I’m bound to lose
(เอฝริ เว ไอ โก แอม เบานด ทู ลูส)

Too much love will kill you
(ทู มัช ลัฝ วิล คิล ยู)
Just as sure as none at all
(จัซท แอ็ส ฌุร แอ็ส นัน แอ็ท ดอร์)
It’ll drain the power that’s in you
(อิว ดเรน เดอะ เพาเออะ แด๊ท ซิน ยู)
Make you plead and scream and crawl
(เมค ยู พลีด แอ็นด ซครีม แอ็นด ครอล)
And the pain will make you crazy
(แอ็นด เดอะ เพน วิล เมค ยู คเรสิ)
You’re the victim of your crime
(ยัวร์ เดอะ ฝิคทิม อ็อฝ ยุร คไรม)
Too much love will kill you
(ทู มัช ลัฝ วิล คิล ยู)
Every time
(เอฝริ ไทม)

Too much love will kill you
(ทู มัช ลัฝ วิล คิล ยู)
It’ll make your life a lie
(อิว เมค ยุร ไลฟ อะ ไล)
Yes, too much love will kill you
(เย็ซ , ทู มัช ลัฝ วิล คิล ยู)
And you won’t understand why
(แอ็นด ยู ว็อนท อันเดิซแทนด ฮไว)
You’d give your life, you’d sell your soul
(ยูต กิฝ ยุร ไลฟ , ยูต เซ็ล ยุร โซล)
But here it comes again
(บัท เฮียร อิท คัม อะเกน)
Too much love will kill you
(ทู มัช ลัฝ วิล คิล ยู)
In the end…
(อิน ดิ เอ็นด)
In the end.
(อิน ดิ เอ็นด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Too Much Love Will Kill You (May, Musker, Lamers) คำอ่านไทย Queen

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น