เนื้อเพลง Hotel คำอ่านไทย Cassidy feat R Kelly

[R Kelly:]
( [ อาร์ เคลลี่ : ])
Ladies and gentlemen, you are listening to the sounds of swiss beats.
(เลดิส แซน เจนเทิลเมน , ยู อาร์ ลิเซินนิง ทู เดอะ เซานด อ็อฝ ซวิซ บีท)
We got cassidy in here. Kels! We in our throwbacks.
(วี ก็อท แคซซีดี อิน เฮียร Kels ! วี อิน เอ๊า โตวแบค)
This is for the ladies, we got room keys.
(ดีซ ซิส ฟอ เดอะ เลดิส , วี ก็อท รุม คี)

[Chorus [R Kelly]:]
([ โครัซ [ อาร์ เคลลี่ ] : ])
Girl you wanna come to my hotel, baby I will leave you my room key.
(เกิล ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล , เบบิ ไอ วิล ลีฝ ยู มาย รุม คี)
I’m feelin’ the way you carry yourself girl.
(แอม ฟีลิน เดอะ เว ยู แคริ ยุรเซลฟ เกิล)
And I wanna get with you ‘cuz you’s a cutie.
(แอ็นด ดาย วอนนา เก็ท วิฑ ยู คัซ ยู ซา คิวดี)

So if you wanna come to my hotel, all you gotta do is holler at me.
(โซ อิฟ ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล , ออล ยู กอททะ ดู อีส ฮอลเลอะ แรท มี)
Cuz we’re having an after party, checkin’ out 6 in the mornin’,
(คัซ เวีย แฮฝวิ่ง แอน อาฟเทอะ พาทิ , เชคกิน เอ้า ซิก อิน เดอะ มอร์นิน ,)
6 in the mornin’, 6 in the mornin’, 6 in the mornin’, 6 in the mornin’
(ซิก อิน เดอะ มอร์นิน , ซิก อิน เดอะ มอร์นิน , ซิก อิน เดอะ มอร์นิน , ซิก อิน เดอะ มอร์นิน)
checkin’ out 6 in the mornin’, 6 in the mornin’
(เชคกิน เอ้า ซิก อิน เดอะ มอร์นิน , ซิก อิน เดอะ มอร์นิน)

[Cassidy:]
([ แคซซีดี : ])
I’m staying in the hotel, not the motel or the holi-day inn.
(แอม สเตย์ยิ่ง อิน เดอะ โฮเทล , น็อท เดอะ โมะเทล ออ เดอะ holi เด อิน)
If that girl don’t participate, well then I’ma take her friend.
(อิฟ แดท เกิล ด้อนท์ พาทีซอิเพท , เว็ล เด็น แอมอา เทค เฮอ ฟเร็นด)
Well if, mami is with it then, mami can give it then, mami a rider, I’ma, slide up beside her.
(เว็ล อิฟ , มัมมี อีส วิฑ อิท เด็น , มัมมี แค็น กิฝ อิท เด็น , มัมมี อะ ไรดเออะ , แอมอา , ซไลด อัพ บิไซด เฮอ)
I got a suite, you can creep on through, I know you tryin’ to get your freak on too,
(ไอ ก็อท ดา ซวีท , ยู แค็น ครีพ ออน ธรู , ไอ โน ยู ทายอิน ทู เก็ท ยุร ฟรีค ออน ทู ,)
I’ll do it all for that [lady], yeah I ball for that [lady], hit the mall for that [lady],
(แอล ดู อิท ดอร์ ฟอ แดท [ เลดิ ] , เย่ ไอ บอล ฟอ แดท [ เลดิ ] , ฮิท เดอะ มอล ฟอ แดท [ เลดิ ] ,)
keep it fly for them [ladies], keep my eye on them [ladies], hot tub for them [ladies],
(คีพ อิท ฟไล ฟอ เฑ็ม [ เลดิส ] , คีพ มาย ไอ ออน เฑ็ม [ เลดิส ] , ฮ็อท ทับ ฟอ เฑ็ม [ เลดิส ] ,)
pop bub’ for them [ladies], I got love for ma [ladies], yeeah!
(พ็อพ บับบฺ ฟอ เฑ็ม [ เลดิส ] , ไอ ก็อท ลัฝ ฟอ มา [ เลดิส ] , เย้ !)

[Chorus [R Kelly]]
([ โครัซ [ อาร์ เคลลี่ ] ])
Girl you wanna come to my hotel, baby I will leave you my room key.
(เกิล ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล , เบบิ ไอ วิล ลีฝ ยู มาย รุม คี)
I’m feelin’ the way you carry yourself girl.
(แอม ฟีลิน เดอะ เว ยู แคริ ยุรเซลฟ เกิล)
And I wanna get with you ‘cuz you’s a cutie.
(แอ็นด ดาย วอนนา เก็ท วิฑ ยู คัซ ยู ซา คิวดี)
So if you wanna come to my hotel, all you gotta do is holler at me.
(โซ อิฟ ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล , ออล ยู กอททะ ดู อีส ฮอลเลอะ แรท มี)
Cuz we’re having an after party, checkin’ out 6 in the mornin’
(คัซ เวีย แฮฝวิ่ง แอน อาฟเทอะ พาทิ , เชคกิน เอ้า ซิก อิน เดอะ มอร์นิน)

[Cassidy:]
([ แคซซีดี : ])
We’re the new Car-tel, R.Kel with the kid Cass-idy.
(เวีย เดอะ นยู คา เทล , อาร์ Kel วิฑ เดอะ คิด Cass idy)
Girl if you man start actin’ up, ask for him or ask for me.
(เกิล อิฟ ยู แม็น ซทาท แอสติน อัพ , อาซค ฟอ ฮิม ออ อาซค ฟอ มี)
Cuz see, we could go get it crackin, but you know what’ll happen,
(คัซ ซี , วี เคิด โก เก็ท ดิธ แครกคิน , บัท ยู โน วาร์ดิล แฮพเพ็น ,)
we be under the covers, makin’ love to each other.
(วี บี อันเดอะ เดอะ คัฝเออะ , เมกิน ลัฝ ทู อีช อัฑเออะ)
I got a double bed, one’s to sleep on, other one’s to get my freak on, [ladies] it’s all for them [ladies].
(ไอ ก็อท ดา ดั๊บเบิ้ล เบ็ด , วัน ทู ซลีพ ออน , อัฑเออะ วัน ทู เก็ท มาย ฟรีค ออน , [ เลดิส ] อิทซ ซอร์ ฟอ เฑ็ม [ เลดิส ])
Yeah I ball for that [ladies], hit the mall for that, [ladies] keep
(เย่ ไอ บอล ฟอ แดท [ เลดิส ] , ฮิท เดอะ มอล ฟอ แดท , [ เลดิส ] คีพ)
it fly for them, [ladies] keep my eye on them, [ladies] hot tub for them,
(อิท ฟไล ฟอ เฑ็ม , [ เลดิส ] คีพ มาย ไอ ออน เฑ็ม , [ เลดิส ] ฮ็อท ทับ ฟอ เฑ็ม ,)
[ladies] pop bub’ for them, [ladies] I got love for ma, yeeeah!
([ เลดิส ] พ็อพ บับบฺ ฟอ เฑ็ม , [ เลดิส ] ไอ ก็อท ลัฝ ฟอ มา , เย้ !)

[Chorus [R Kelly]]
([ โครัซ [ อาร์ เคลลี่ ] ])
Girl you wanna come to my hotel, baby I will leave you my room key.
(เกิล ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล , เบบิ ไอ วิล ลีฝ ยู มาย รุม คี)
I’m feelin’ the way you carry yourself girl.
(แอม ฟีลิน เดอะ เว ยู แคริ ยุรเซลฟ เกิล)
And I wanna get with you ‘cuz you’s a cutie.
(แอ็นด ดาย วอนนา เก็ท วิฑ ยู คัซ ยู ซา คิวดี)
So if you wanna come to my hotel, all you gotta do is holler at me.
(โซ อิฟ ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล , ออล ยู กอททะ ดู อีส ฮอลเลอะ แรท มี)
Cuz we’re having an after party, checkin’ out 6 in the mornin’
(คัซ เวีย แฮฝวิ่ง แอน อาฟเทอะ พาทิ , เชคกิน เอ้า ซิก อิน เดอะ มอร์นิน)

[Cassidy:]
([ แคซซีดี : ])
We goin’ Chi-town steppin’ out, to the club lettin’ out, and we goin’ sex it out,
(วี โกอิน ชี ทาวน์ สเตปปิน เอ้า , ทู เดอะ คลับ เลทดิน เอ้า , แอ็นด วี โกอิน เซ็คซ อิท เอ้า ,)
til we all checkin’ out. I got my chicks
(ทิล วี ออล เชคกิน เอ้า ไอ ก็อท มาย ชิค)
I’ma bring to the tele, we ’bout to do the damn thing, sing to ’em Kelly.
(แอมอา บริง ทู เดอะ เทลอิ , วี เบาท ทู ดู เดอะ แด็ม ธิง , ซิง ทู เอ็ม เคลลี่)

[R Kelly:]
([ อาร์ เคลลี่ : ])
It’s alright[it’s alright] If you wanna come with me, and fulfill your fantasy, baby in my hotel suite.
(อิทซ ออลไร๊ท [ อิทซ ออลไร๊ท ] อิฟ ยู วอนนา คัม วิฑ มี , แอ็นด ฟุลฟีล ยุร แฟนทะซิ , เบบิ อิน มาย โฮเทล ซวีท)
And it’s ok, if you wanna party night ’til day, I will do anything you say.
(แอ็นด อิทซ โอเค , อิฟ ยู วอนนา พาทิ ไนท ทิล เด , ไอ วิล ดู เอนอิธิง ยู เซ)
Just come to my hotel.
(จัซท คัม ทู มาย โฮเทล)

[Chorus [R Kelly]]
([ โครัซ [ อาร์ เคลลี่ ] ])
Girl you wanna come to my hotel, baby I will leave you my room key.
(เกิล ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล , เบบิ ไอ วิล ลีฝ ยู มาย รุม คี)
I’m feelin’ the way you carry yourself girl.
(แอม ฟีลิน เดอะ เว ยู แคริ ยุรเซลฟ เกิล)
And I wanna get with you ‘cuz you’s a cutie.
(แอ็นด ดาย วอนนา เก็ท วิฑ ยู คัซ ยู ซา คิวดี)
So if you wanna come to my hotel, all you gotta do is holler at me.
(โซ อิฟ ยู วอนนา คัม ทู มาย โฮเทล , ออล ยู กอททะ ดู อีส ฮอลเลอะ แรท มี)
Cuz we’re having an after party, checkin’ out 6 in the mornin’
(คัซ เวีย แฮฝวิ่ง แอน อาฟเทอะ พาทิ , เชคกิน เอ้า ซิก อิน เดอะ มอร์นิน)

[Call out:]
([ คอล เอ้า : ])
You’ve just heard, a classic, featuring the one and only, Kels, Cassidy, Swiss beats the monster [yes i am]
(ยู๊ฟ จัซท เฮิด , อะ คแลซซิแค็ล , ฟิทจูริง ดิ วัน แอ็นด โอ๊นลี่ , Kels , แคซซีดี , ซวิซ บีท เดอะ มอนซเทอะ [ เย็ซ ซาย แอ็ม ])
Full service the label, Rock***the family, Ruff ryders the family.
(ฟูล เซอฝิซ เดอะ เลเบ็ล , ร็อค ***แฟมอิลิ , รัฟ ไรเดอสฺ เดอะ แฟมอิลิ)
This one’s for the ladies y’all. The baby, believe it! Get your hands up!
(ดีซ วัน ฟอ เดอะ เลดิส ยอล เดอะ เบบิ , บิลีฝ อิท ! เก็ท ยุร แฮ็นด อัพ !)
It’s over.
(อิทซ โอเฝอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Hotel คำอ่านไทย Cassidy feat R Kelly

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น