เนื้อเพลง Redundant คำอ่านไทย Green Day

We’re living in repetition.
( เวีย ลีฝอิง อิน เรพิทีฌอัน)
Content in the same old shtick again.
(ค็อนเทนท อิน เดอะ เซม โอลด shtick อะเกน)
Now the routine’s turning to contention,
(เนา เดอะ รูทีน เทินนิง ทู ค็อนเทนฌัน ,)
Like a production line going over and over and over, roller
(ไลค เก พโระดัคฌัน ไลน โกอิ้ง โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ แอ็นด โอเฝอะ , โรลเลอะ)
coaster.
(โคซเทอะ)

Now I cannot speak, I lost my voice.
(เนา ไอ แคนน็อท ซพีค , ไอ ล็อซท มาย ฝอยซ)
I’m speechless and redundant.
(แอม ซพีชเล็ซ แซน ริดันแด็นท)
Cause I love you’s not enough.
(คอส ไอ ลัฝ ยู น็อท อินัฟ)
I’m lost for words.
(แอม ล็อซท ฟอ เวิด)

Choreographed and lack of passion.
(Choreographed แอ็นด แล็ค อ็อฝ แพฌอัน)
Prototypes of what we were.
(พโรโทะไทพ อ็อฝ ว็อท วี เวอ)
Went full circle ’til I’m nauseous.
(เว็นท ฟูล เซ๊อร์เคิ้ล ทิล แอม นอฌัซ)
Taken for granted now.
(เทคเอ็น ฟอ กรานท เนา)
Now I waste it, faked it, ate it, now i hate it.
(เนา ไอ เวซท อิท , เฟค ดิท , เอท อิท , เนา ไอ เฮท อิท)

Now I cannot speak, I lost my voice.
(เนา ไอ แคนน็อท ซพีค , ไอ ล็อซท มาย ฝอยซ)
I’m speechless and redundant, ’cause I love you’s not enough.
(แอม ซพีชเล็ซ แซน ริดันแด็นท , คอส ไอ ลัฝ ยู น็อท อินัฟ)
I’m lost for words, now I cannot speak.
(แอม ล็อซท ฟอ เวิด , เนา ไอ แคนน็อท ซพีค)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Redundant คำอ่านไทย Green Day

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น