เนื้อเพลง God คำอ่านไทย John Lennon

God is a concept by which we measure our pain
( ก็อด อีส ซา คอนเซ็พท ไบ ฮวิช วี เมฉเออะ เอ๊า เพน)
I’ll say it again
(แอล เซ อิท อะเกน)
God is a concept by which we measure our pain
(ก็อด อีส ซา คอนเซ็พท ไบ ฮวิช วี เมฉเออะ เอ๊า เพน)
I don’t believe in magic
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน แมจอิค)
I don’t believe in I-Ching
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน นาย ชิง)
I don’t believe in Bible
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน ไบบล)
I don’t believe in tarot
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน tarot)
I don’t believe in Hitler
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน ฮิตเลอร์)
I don’t believe in Jesus
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน จีสัซ)
I don’t believe in Kennedy
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน เคนนีดี)
I don’t believe in Buddha
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน บูดดะ)
I don’t believe in mantra
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน mantra)
I don’t believe in gita
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน gita)
I don’t believe in yoga
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน โยกะ)
I don’t believe in kings
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน คิง)
I don’t believe in Elvis
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน เอลวิส)
I don’t believe in Zimmerman
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน Zimmerman)
I don’t believe in Beatles —
(ไอ ด้อนท์ บิลีฝ อิน บีเดิลสฺ)
I just believe in me
(ไอ จัซท บิลีฝ อิน มี)
Yoko and me — and that’s reality
(Yoko แอ็นด มี แอ็นด แด๊ท ริแอลอิทิ)
The dream is over — what can I say?
(เดอะ ดรีม อีส โอเฝอะ ว็อท แค็น นาย เซ)
The dream is over — yesterday
(เดอะ ดรีม อีส โอเฝอะ เยซเทอะดิ)
I was the dream-weaver but now I’m reborn
(ไอ วอส เดอะ ดรีม weaver บัท เนา แอม รีบรอน)
I was the walrus but now I’m John
(ไอ วอส เดอะ วอลรัซ บัท เนา แอม จอน)
And so dear friends you’ll just have to carry on —
(แอ็นด โซ เดีย ฟเร็นด โยว จัซท แฮ็ฝ ทู แคริ ออน)
The dream is over.
(เดอะ ดรีม อีส โอเฝอะ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง God คำอ่านไทย John Lennon

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น