เนื้อเพลง You Make Me Smile คำอ่านไทย Blue October

Some kind of light
( ซัม ไคนด อ็อฝ ไลท)
at the end
(แอ็ท ดิ เอ็นด)
I’m touching
(แอม ทัชชิง)
the edge of her skin
(ดิ เอ็จ อ็อฝ เฮอ ซคิน)

Once so hard to speak
(วันซ โซ ฮาด ทู ซพีค)
Now so easy to play around
(เนา โซ อีสอิ ทู พเล อะเรานด)
Catching your eye you know
(แคชอิง ยุร ไอ ยู โน)
That eye that slapped you in your face
(แดท ไอ แดท สแลพ ยู อิน ยุร เฟซ)
and called you a puppy
(แอ็นด คอล ยู อะ พั๊พพี่)
Well how do you say
(เว็ล เฮา ดู ยู เซ)
I was hypnotized
(ไอ วอส ฮีพโนะไทส)
Hypnotized
(ฮีพโนะไทส)

My words, they pour
(มาย เวิด , เด โพ)
Like children to the playground
(ไลค ชีลดเร็น ทู เดอะ เพลย์กราวด์)
Children to the playground
(ชีลดเร็น ทู เดอะ เพลย์กราวด์)
You make me smile
(ยู เมค มี ซไมล)

There’s some kind of light at the end
(แดร์ ซัม ไคนด อ็อฝ ไลท แอ็ท ดิ เอ็นด)
Stoned, forgetful, and then
(ซโทน , เฟาะเกทฟุล , แอ็นด เด็น)
I’m drinking what used to be sin
(แอม ดริงคิง ว็อท ยูซ ทู บี ซิน)
And touching the edge of her skin
(แอ็นด ทัชชิง ดิ เอ็จ อ็อฝ เฮอ ซคิน)

And could you be the one that’s not afraid
(แอ็นด เคิด ยู บี ดิ วัน แด๊ท น็อท อัฟเรด)
To look me in the eyes
(ทู ลุค มี อิน ดิ ไอ)
I swear I would collapse
(ไอ ซแว ไอ เวิด ค็อลแลพซ)
If I would tell how I think you fell
(อิฟ ฟาย เวิด เท็ล เฮา ไอ ธิงค ยู เฟ็ล)
From the sky
(ฟร็อม เดอะ ซไค)

Yeah my words, they pour
(เย่ มาย เวิด , เด โพ)
Like children to the playground
(ไลค ชีลดเร็น ทู เดอะ เพลย์กราวด์)
Children to the playground
(ชีลดเร็น ทู เดอะ เพลย์กราวด์)
You make me smile
(ยู เมค มี ซไมล)

There’s some kind of light at the end
(แดร์ ซัม ไคนด อ็อฝ ไลท แอ็ท ดิ เอ็นด)
Stoned, forgetful, and then
(ซโทน , เฟาะเกทฟุล , แอ็นด เด็น)
I’m drinking what used to be sin
(แอม ดริงคิง ว็อท ยูซ ทู บี ซิน)
And touching the edge of her skin
(แอ็นด ทัชชิง ดิ เอ็จ อ็อฝ เฮอ ซคิน)

There’s some kind of light at the end
(แดร์ ซัม ไคนด อ็อฝ ไลท แอ็ท ดิ เอ็นด)
Stoned, forgetful, and then
(ซโทน , เฟาะเกทฟุล , แอ็นด เด็น)
I’m drinking what used to be sin
(แอม ดริงคิง ว็อท ยูซ ทู บี ซิน)
And touching the edge of her skin
(แอ็นด ทัชชิง ดิ เอ็จ อ็อฝ เฮอ ซคิน)

It’s the feeling I get
(อิทซ เดอะ ฟีลอิง ไอ เก็ท)
My palms with sweat
(มาย พาม วิฑ ซเว็ท)
Like some kind of daydream
(ไลค ซัม ไคนด อ็อฝ เดย์ดรีม)
I’ll never forget
(แอล เนฝเวอะ เฟาะเกท)
I’m stuck in this spin
(แอม ซทัค อิน ดีซ ซพิน)
Why does it begin
(ฮไว โด ซิท บีกีน)
By touching the edge of her skin
(ไบ ทัชชิง ดิ เอ็จ อ็อฝ เฮอ ซคิน)

There’s some kind of light at the end
(แดร์ ซัม ไคนด อ็อฝ ไลท แอ็ท ดิ เอ็นด)
Stoned, forgetful, and then
(ซโทน , เฟาะเกทฟุล , แอ็นด เด็น)
I’m drinking what used to be sin
(แอม ดริงคิง ว็อท ยูซ ทู บี ซิน)
And touching the edge of her skin
(แอ็นด ทัชชิง ดิ เอ็จ อ็อฝ เฮอ ซคิน)

There’s some kind of light at the end
(แดร์ ซัม ไคนด อ็อฝ ไลท แอ็ท ดิ เอ็นด)
Stoned, forgetful, and then
(ซโทน , เฟาะเกทฟุล , แอ็นด เด็น)
I’m drinking what used to be sin
(แอม ดริงคิง ว็อท ยูซ ทู บี ซิน)
And touching the edge of her skin
(แอ็นด ทัชชิง ดิ เอ็จ อ็อฝ เฮอ ซคิน)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง You Make Me Smile คำอ่านไทย Blue October

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น