เนื้อเพลง Come Back to Bed คำอ่านไทย John Mayer

still is the light
( ซทิล อีส เดอะ ไลท)
of your room
(อ็อฝ ยุร รุม)
when you’re not inside
(ฮเว็น ยัวร์ น็อท อีนไซด)
and all of your things
(แอ็นด ออล อ็อฝ ยุร ธิง)
tell the sweetest story line
(เท็ล เดอะ สีสเดส ซโทริ ไลน)
tears on these sheets
(เทีย ออน ฑิส ฌีท)
and your footprints are down the hall
(แอ็นด ยุร ฟุทปริ้น แซร์ เดาน เดอะ ฮอล)
tell me what i did
(เท็ล มี ว็อท ไอ ดิด)
i cant find where the moment went wrong at all
(ไอ แค็นท ไฟนด ฮแว เดอะ โมเม็นท เว็นท ร็อง แอ็ท ดอร์)

you can be mad in the morning
(ยู แค็น บี แม็ด อิน เดอะ มอนิง)
i’ll take back what i said
(แอล เทค แบ็ค ว็อท ไอ เซ็ด)
just dont leave me alone here
(จัซท ด้อนท์ ลีฝ มี อะโลน เฮียร)
its cold baby
(อิทซ โคลด เบบิ)
come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)
come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)
come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)
come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)

what will this fix
(ว็อท วิล ดีซ ฟิคซ)
you know you’re not a quick forgive
(ยู โน ยัวร์ น็อท ดา ควิค เฟาะกีฝ)
and i wont sleep through this
(แอ็นด ดาย ว็อนท ซลีพ ธรู ดีซ)
i survive on the breath
(ไอ เซอะไฝฝ ออน เดอะ บเร็ธ)
you are finished with
(ยู อาร์ ฟีนอิฌ วิฑ)

you can be mad in the morning
(ยู แค็น บี แม็ด อิน เดอะ มอนิง)
i’ll take back what i said
(แอล เทค แบ็ค ว็อท ไอ เซ็ด)
just dont leave me alone here
(จัซท ด้อนท์ ลีฝ มี อะโลน เฮียร)
its cold baby
(อิทซ โคลด เบบิ)
come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)
come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)

come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)
come on come back to bed
(คัมมอน คัม แบ็ค ทู เบ็ด)
come back to bed…
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)

[guitar solo]
([ กิทา โซโล ])

you can be mad in the morning
(ยู แค็น บี แม็ด อิน เดอะ มอนิง)
or the afternoon instead
(ออ ดิ แอฟเตอร์นูน อินซเทด)
but dont leave me
(บัท ด้อนท์ ลีฝ มี)
98.6 degrees of separation
(98 ซิก ดิกรี อ็อฝ เซพะเรฌัน)
from you baby
(ฟร็อม ยู เบบิ)
come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)
come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)
come back to bed
(คัม แบ็ค ทู เบ็ด)

dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
dont hold your love one more time around baby
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ วัน โม ไทม อะเรานด เบบิ)

dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
dont hold your love over my head yeah
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด เย่)
dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
come on come back to bed
(คัมมอน คัม แบ็ค ทู เบ็ด)

[guitar solo]
([ กิทา โซโล ])

ooooooh
(อู้)
come on in
(คัมมอน อิน)
ladies
(เลดิส)
the next time a man does something to upset you
(เดอะ เน็คซท ไทม อะ แม็น โด ซัมติง ทู อัพเซ็ฑ ยู)
dont do that thing where you pretend nothings wrong
(ด้อนท์ ดู แดท ธิง ฮแว ยู พริเทนด นัธอิง ร็อง)
but you still show something wrong
(บัท ยู ซทิล โฌ ซัมติง ร็อง)
and you just say keep askin
(แอ็นด ยู จัซท เซ คีพ แอสกิน)
and then us men askin you just say nothin
(แอ็นด เด็น อัซ เม็น แอสกิน ยู จัซท เซ นอทติน)
because we’ll stop after two times god damn you we’ll stop
(บิคอส เว็ล ซท็อพ อาฟเทอะ ทู ไทม ก็อด แด็ม ยู เว็ล ซท็อพ)
nothing means nothing in our book right?
(นัธอิง มีน นัธอิง อิน เอ๊า เบิค ไรท)
so then you just make it worse
(โซ เด็น ยู จัซท เมค อิท เวิซ)
because we think you want to
(บิคอส วี ธิงค ยู ว็อนท ทู)
and maybe you want to
(แอ็นด เมบี ยู ว็อนท ทู)
but maybe we can bridge the gap here
(บัท เมบี วี แค็น บริจ เดอะ แก็พ เฮียร)
we can both sleep in the same bed
(วี แค็น โบธ ซลีพ อิน เดอะ เซม เบ็ด)
next time your man screws up
(เน็คซท ไทม ยุร แม็น ซครู อัพ)
just look at him
(จัซท ลุค แกท ฮิม)
fold your arms if you have to
(โฟลด ยุร อาม อิฟ ยู แฮ็ฝ ทู)
because thats the worst thing in the world that you can do to a man
(บิคอส แด๊ท เดอะ เวิซท ธิง อิน เดอะ เวิลด แดท ยู แค็น ดู ทู อะ แม็น)
and just look him in the eye and say
(แอ็นด จัซท ลุค ฮิม อิน ดิ ไอ แอ็นด เซ)
” someday baby ”
(” ซัมเดย์ เบบิ “)
” someday baby ”
(” ซัมเดย์ เบบิ “)
OOOOOHhh
(อู)
” someday baby ”
(” ซัมเดย์ เบบิ “)
” some some some someday baby ”
(” ซัม ซัม ซัม ซัมเดย์ เบบิ “)

[guitar again, with a few funny yelps from john]
([ กิทา อะเกน , วิฑ อะ ฟยู ฟันนิ เย็ลพ ฟร็อม จอน ])

” someday baby ”
(” ซัมเดย์ เบบิ “)
OOOOOhhhhh ooohhhhh…
(OOOOOhhhhh ooohhhhh)
” someday baby baby babayyyy ”
(” ซัมเดย์ เบบิ เบบิ babayyyy “)
” maybe tonight baby ”
(” เมบี ทุไนท เบบิ “)
Ohhhhhhh oh oh oh oh oh mmmmhhmmm
(โอ้~ โอ โอ โอ โอ โอ mmmmhhmmm)
dehhh duhhhh uuuuuhh [with the guitar]
(dehhh duhhhh uuuuuhh [ วิฑ เดอะ กิทา ])

[guitar again]
([ กิทา อะเกน ])

dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
come back to
(คัม แบ็ค ทู)
dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)
dont hold your love over my head
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)

dont hold your love over my head…
(ด้อนท์ โฮลด ยุร ลัฝ โอเฝอะ มาย เฮ็ด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Come Back to Bed คำอ่านไทย John Mayer

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น