เนื้อเพลง Until It Sleeps คำอ่านไทย Metallica

Where do I take this pain of mine
( ฮแว ดู ไอ เทค ดีซ เพน อ็อฝ ไมน)
I run, but it stays right by my side
(ไอ รัน , บัท ดิธ ซเท ไรท ไบ มาย ไซด)
So tear me open, pour me out
(โซ เทีย มี โอเพ็น , โพ มี เอ้า)
There’s things inside that scream and shout
(แดร์ ธิง อีนไซด แดท ซครีม แอ็นด เฌาท)
And the pain still hates me
(แอ็นด เดอะ เพน ซทิล เฮท มี)
So hold me, until it sleeps
(โซ โฮลด มี , อันทีล อิท ซลีพ)

Just like the curse, just like the stray
(จัซท ไลค เดอะ เคิซ , จัซท ไลค เดอะ ซทเร)
You feed it once, and now it stays
(ยู ฟี ดิท วันซ , แอ็นด เนา อิท ซเท)

So tear me open, but beware
(โซ เทีย มี โอเพ็น , บัท บิแว)
There’s things inside without a care
(แดร์ ธิง อีนไซด วิเฑาท ดา แค)
And the dirt still stains me
(แอ็นด เดอะ เดิท ซทิล ซเทน มี)
So wash me, until I’m clean
(โซ ว็อฌ มี , อันทีล แอม คลีน)

It grips you, so hold me
(อิท กริพ ยู , โซ โฮลด มี)
It stains you, so hold me
(อิท ซเทน ยู , โซ โฮลด มี)
It hates you, so hold me
(อิท เฮท ยู , โซ โฮลด มี)
It holds you, so hold me
(อิท โฮลด ยู , โซ โฮลด มี)

Until it sleeps …
(อันทีล อิท ซลีพ)

So tell me why you’ve chosen me
(โซ เท็ล มี ฮไว ยู๊ฟ โชเซ่น มี)
Don’t want you grip, don’t want your greed
(ด้อนท์ ว็อนท ยู กริพ , ด้อนท์ ว็อนท ยุร กรีด)

I’ll tear me open, make you gone
(แอล เทีย มี โอเพ็น , เมค ยู กอน)
No more can you hurt anyone
(โน โม แค็น ยู เฮิท เอนอิวัน)
And the fear still shakes me
(แอ็นด เดอะ เฟีย ซทิล เฌค มี)
So hold me, until it sleeps
(โซ โฮลด มี , อันทีล อิท ซลีพ)

It grips you, so hold me
(อิท กริพ ยู , โซ โฮลด มี)
It stains you, so hold me
(อิท ซเทน ยู , โซ โฮลด มี)
It hates you, so hold me
(อิท เฮท ยู , โซ โฮลด มี)
It holds you, so hold me
(อิท โฮลด ยู , โซ โฮลด มี)

Until it sleeps …
(อันทีล อิท ซลีพ)

I don’t want it
(ไอ ด้อนท์ ว็อนท ดิธ)

So tear me open, but beware
(โซ เทีย มี โอเพ็น , บัท บิแว)
The there’s things inside without a care
(เดอะ แดร์ ธิง อีนไซด วิเฑาท ดา แค)
And the dirt still stains me
(แอ็นด เดอะ เดิท ซทิล ซเทน มี)
So wash me, ’till I’m clean….
(โซ ว็อฌ มี , ทิล แอม คลีน)

I’ll tear me open, make you gone
(แอล เทีย มี โอเพ็น , เมค ยู กอน)
No longer will you hurt anyone
(โน ลองเงอ วิล ยู เฮิท เอนอิวัน)
And the fear still shapes me
(แอ็นด เดอะ เฟีย ซทิล เฌพ มี)
So hold me, until it sleeps…
(โซ โฮลด มี , อันทีล อิท ซลีพ)

Until it sleeps….
(อันทีล อิท ซลีพ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Until It Sleeps คำอ่านไทย Metallica

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น