เนื้อเพลง Blame It On Me คำอ่านไทย Unwritten Law

My baby’s got this set of jet black eyes
( มาย เบบิ ก็อท ดีซ เซ็ท อ็อฝ เจ๊ต บแล็ค ไอ)
I swear that’s girl’s a devil in disguise
(ไอ ซแว แด๊ท เกิล ซา เด๊ฝิ้ล อิน ดิซไกส)
I’ve been let down, burned out
(แอฝ บีน เล็ท เดาน , เบิน เอ้า)
So let me tell you what i’m talking about
(โซ เล็ท มี เท็ล ยู ว็อท แอม ทอคอิง อะเบาท)
I’ve been chastised, deprived
(แอฝ บีน แช็ซไทส , ดิพไรฝ)
She’s got my skull filled with sentimental lies
(ชี ก็อท มาย ซคัล ฟิล วิฑ เซนทิเมนแท็ล ไล)

[Chorus:]
([ โครัซ : ])
She’s no good for me
(ชี โน เกิด ฟอ มี)
So I’m gonna let her free
(โซ แอม กอนนะ เล็ท เฮอ ฟรี)
I’m gonna let you fly
(แอม กอนนะ เล็ท ยู ฟไล)
Bye, bye, so long, my sweet baby
(ไบ , ไบ , โซ ล็อง , มาย สวี้ท เบบิ)
Me, my love
(มี , มาย ลัฝ)
Blame it on me
(บเลม อิท ออน มี)
Me, my love
(มี , มาย ลัฝ)
Say it was me now
(เซ อิท วอส มี เนา)
Me, my love
(มี , มาย ลัฝ)
Step back, don’t jack me up now
(ซเท็พ แบ็ค , ด้อนท์ แจ็ค มี อัพ เนา)
Please, my love
(พลีส , มาย ลัฝ)
Blame it on me
(บเลม อิท ออน มี)

My girl she’s got this jet-black hair
(มาย เกิล ชี ก็อท ดีซ เจ๊ต บแล็ค แฮ)
When she walks, head stops, rotate and stare
(ฮเว็น ชี วอค , เฮ็ด ซท็อพ , โรเทท แอ็นด ซแท)
I’ve been let down locked out
(แอฝ บีน เล็ท เดาน ล็อค เอ้า)
So let me tell you what’s she’s all about
(โซ เล็ท มี เท็ล ยู ว็อท ชี ซอร์ อะเบาท)
There’s black lies, fake cries
(แดร์ บแล็ค ไล , เฟค ไคร)
She’s got this bag filled with sentimental lies
(ชี ก็อท ดีซ แบ็ก ฟิล วิฑ เซนทิเมนแท็ล ไล)

[Chorus]
([ โครัซ ])

Hey I know I’m wrong
(เฮ ไอ โน แอม ร็อง)
So ill go home
(โซ แอล โก โฮม)
Make me believe
(เมค มี บิลีฝ)
Me, my love
(มี , มาย ลัฝ)
Blame it on me
(บเลม อิท ออน มี)
Me, my love
(มี , มาย ลัฝ)
Say it was me now
(เซ อิท วอส มี เนา)
Me, my love
(มี , มาย ลัฝ)
Step back, don’t jack me up now
(ซเท็พ แบ็ค , ด้อนท์ แจ็ค มี อัพ เนา)
Please my love
(พลีส มาย ลัฝ)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Blame It On Me คำอ่านไทย Unwritten Law

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น