เนื้อเพลง Love Doesn’t Ask Why คำอ่านไทย Celine Dion

Love doesn’t ask why
( ลัฝ ดัสอินท อาซค ฮไว)
It speaks from the heart
(อิท ซพีค ฟร็อม เดอะ ฮาท)
And never explains
(แอ็นด เนฝเวอะ เอ็คซพเลน)
Don’t you know that
(ด้อนท์ ยู โน แดท)
Love doesn’t think twice
(ลัฝ ดัสอินท ธิงค ทไวซ)
It can come all at once
(อิท แค็น คัม ออล แอ็ท วันซ)
Or whisper from a distance
(ออ ฮวีซเพอะ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)

Don’t ask me if this feeling’s right or wrong
(ด้อนท์ อาซค มี อิฟ ดีซ ฟีลอิง ไรท ออ ร็อง)
It doesn’t have to make much sense
(อิท ดัสอินท แฮ็ฝ ทู เมค มัช เซ็นซ)
It just has to be this strong
(อิท จัซท แฮ็ส ทู บี ดีซ ซทร็อง)
Cause when you’re in my arms I understand
(คอส ฮเว็น ยัวร์ อิน มาย อาม ซาย อันเดิซแทนด)
We don’t try to have a voice
(วี ด้อนท์ ทไร ทู แฮ็ฝ อะ ฝอยซ)
When our hearts make the choices
(ฮเว็น เอ๊า ฮาท เมค เดอะ ชอยซ)
There’s no plan
(แดร์ โน แพล็น)
It’s in our hands
(อิทซ ซิน เอ๊า แฮ็นด)

Love doesn’t ask why
(ลัฝ ดัสอินท อาซค ฮไว)
It speaks from the heart
(อิท ซพีค ฟร็อม เดอะ ฮาท)
And never explains
(แอ็นด เนฝเวอะ เอ็คซพเลน)
Don’t you know that
(ด้อนท์ ยู โน แดท)
Love doesn’t think twice
(ลัฝ ดัสอินท ธิงค ทไวซ)
It can come all at once
(อิท แค็น คัม ออล แอ็ท วันซ)
Or whisper from a distance
(ออ ฮวีซเพอะ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)

Now I can feel what you’re afraid to say
(เนา ไอ แค็น ฟีล ว็อท ยัวร์ อัฟเรด ทู เซ)
If you give your soul to me
(อิฟ ยู กิฝ ยุร โซล ทู มี)
Will you give too much away
(วิล ยู กิฝ ทู มัช อะเว)
We can’t let this moment pass us by
(วี แค็นท เล็ท ดีซ โมเม็นท เพซ อัซ ไบ)
Can’t question this chance
(แค็นท คเวซชัน ดีซ ชานซ)
Or expect any answers
(ออ เอ็คซเพคท เอนอิ อานเซอะ)
We can try
(วี แค็น ทไร)
But love doesn’t ask you why
(บัท ลัฝ ดัสอินท อาซค ยู ฮไว)

[Instrumental]
([ อินซทรุเมนแท็ล ])

So let’s take what we found
(โซ เล็ท เทค ว็อท วี เฟานด)
And wrap it around us
(แอ็นด แร็พ อิท อะเรานด อัซ)

Love doesn’t ask why
(ลัฝ ดัสอินท อาซค ฮไว)
It speaks from the heart
(อิท ซพีค ฟร็อม เดอะ ฮาท)
And never explains
(แอ็นด เนฝเวอะ เอ็คซพเลน)
Don’t you know that
(ด้อนท์ ยู โน แดท)
Love doesn’t think twice
(ลัฝ ดัสอินท ธิงค ทไวซ)
It can come all at once
(อิท แค็น คัม ออล แอ็ท วันซ)
Or whisper from a distance
(ออ ฮวีซเพอะ ฟร็อม มา ดีซแท็นซ)

Love doesn’t ask why
(ลัฝ ดัสอินท อาซค ฮไว)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Love Doesn’t Ask Why คำอ่านไทย Celine Dion

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น