เนื้อเพลง Cold คำอ่านไทย Crossfade

Looking back at me I see that I never really got it right
( ลุคอิง แบ็ค แกท มี ไอ ซี แดท ไอ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ก็อท ดิธ ไรท)
I never stopped to think of you, I’m always wrapped up in things I cannot win
(ไอ เนฝเวอะ สต๊อปพฺ ทู ธิงค อ็อฝ ยู , แอม ออลเว แร็พท อัพ อิน ธิง ซาย แคนน็อท วิน)
You are the antidote that gets me by, something strong like a drug that gets me high
(ยู อาร์ ดิ แอนทิโดท แดท เก็ท มี ไบ , ซัมติง ซทร็อง ไลค เก ดรัก แดท เก็ท มี ไฮ)

What I really meant to say
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู เซ)
Is I’m sorry for the way I am
(อีส แอม ซอริ ฟอ เดอะ เว ไอ แอ็ม)
I never meant to be so cold
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี โซ โคลด)
I never meant to be so
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี โซ)

Cold to you, I’m sorry about all the lies, maybe in a different light,
(โคลด ทู ยู , แอม ซอริ อะเบาท ดอร์ เดอะ ไล , เมบี อิน อะ ดีฟเฟอะเร็นท ไลท ,)
You can see me stand on my own again cause now I can see
(ยู แค็น ซี มี ซแท็นด ออน มาย โอน อะเกน คอส เนา ไอ แค็น ซี)
You are the antidote that gets me by, something strong like a drug that gets me high
(ยู อาร์ ดิ แอนทิโดท แดท เก็ท มี ไบ , ซัมติง ซทร็อง ไลค เก ดรัก แดท เก็ท มี ไฮ)

What I really meant to say
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู เซ)
Is I’m sorry for the way I am
(อีส แอม ซอริ ฟอ เดอะ เว ไอ แอ็ม)
I never meant to be so cold
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี โซ โคลด)
I never meant to be so cold
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี โซ โคลด)

Never meant to be, so cold
(เนฝเวอะ เม็นท ทู บี , โซ โคลด)

I never really wanted you see the screwed side of me
(ไอ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ซี เดอะ ซครู ไซด อ็อฝ มี)
That I keep locked inside of me so deep, it always seems to get to me
(แดท ไอ คีพ ล็อค อีนไซด อ็อฝ มี โซ ดีพ , อิท ออลเว ซีม ทู เก็ท ทู มี)
I never really wanted you to go so many things you should have known
(ไอ เนฝเวอะ ริแอ็ลลิ ว็อนท ยู ทู โก โซ เมนอิ ธิง ยู เชิด แฮ็ฝ โนน)
I guess for me there’s no home; I never meant to be so cold
(ไอ เก็ซ ฟอ มี แดร์ โน โฮม ; ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี โซ โคลด)

What I really meant to say
(ว็อท ไอ ริแอ็ลลิ เม็นท ทู เซ)
Is I’m sorry for the way I am
(อีส แอม ซอริ ฟอ เดอะ เว ไอ แอ็ม)
I never meant to be so cold
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี โซ โคลด)
I never meant to be so cold
(ไอ เนฝเวอะ เม็นท ทู บี โซ โคลด)

-------Advertiesment-------

คลิปที่เกี่ยวข้อง

Loading...

แสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับเรื่อง : เนื้อเพลง Cold คำอ่านไทย Crossfade

ยังไม่มีการแสดงความคิดเห็นสำหรับเรื่องนี้.....

แสดงความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็นของท่านที่นี่

ความคิดเห็น